Politiek
20 februari 2015 | door: Johnny B. en Patrick Steijn

#JeSuisCharlie… Aptroot

Het vrije woord in Zoetermeer wordt bedreigd. Steeds vaker snoert de lokale elite betrokken burgers de mond.

"De Zoetermeerse burgemeester toont zich creatief met grondrechten"

Het is een onvermijdbare, maar macabere conclusie die deze week maandag (16 februari 2015) pijnlijk duidelijk werd toen lokaal criticaster Elmer Tan gebruikmaakte van zijn democratisch recht door de gemeenteraad toe te spreken.(1) Juist Charlie Aptroot, de VVD-burgemeester die naar aanleiding van de aanslagen in Parijs zei dat hij ervan overtuigd was dat het overgrote deel van de burgers onze vrijheid zou willen verdedigen,(2) ontpopte zich als fervent voorstander van censuur. Met misplaatste arrogantie ontnam Aptroot de heer Tan het inspreekrecht en daarmee toonde hij zich een buitengewoon merkwaardig pleitbezorger van onze democratische rechtsstaat. De gemeenteraad greep niet in en kon dat ook niet, want zij was eerder demonstratief en massaal de zaal uitgelopen.(3) En dat noemt zich de lokale volksvertegenwoordiging (zie ook de video op YouTube)
 
Opvallend is het optreden van de burgemeester niet. Aptroot toont zich namelijk vaker creatief met grondrechten. Zo onderzoekt het Commissariaat van de Media (CvdM) een verboden bonus, die de burgemeester in zijn dubbelrol als president-commissaris bij journalistieke waakpoedel Omroep West gaf,(4) en weigert hij nog langer de gemeenteraad te informeren bij het aanbrengen van camerabewaking.(5) Daarnaast verscheen recentelijk een vernietigend rapport van de Nationale ombudsman (Nom) over het onterecht strafrechtelijk beschuldigen van een groep inwoners.(6) De ‘burgervader’ zou onnodig escalerend handelen. Aptroot doet ondertussen alsof zijn neus bloedt, want ook met zijn recente kapriolen draagt hij bewust bij aan een klimaat van polarisatie.
 
De lezing die de burgemeester daags na het democratisch debacle heeft gegeven tart echter elke fantasie. Via het gebruikelijke propagandakanaal liet Aptroot weten dat hij Tan het woord ontnam “omdat hij zich beledigend uitliet over anderen”.(7) Wie bij de bewuste raadsvergadering aanwezig was weet dat dit complete kolder is.(8) Nadat Luis in de Pels Tan een korte algemene inleiding voor zijn betoog had gegeven refereerde hij middels een citaat aan het plotselinge overlijden van die andere beruchte criticus: Ed Stevenhagen.(9) Het moet voor velen een ware nachtmerrie zijn geweest dat Stevenhagen zelfs over zijn graf heen van zich liet horen, want het was dit moment dat de burgemeester voor de eerste keer ingreep.
 
Zichtbaar geïrriteerd stelde Aptroot voor dat het verstandig was, “ook voor de heer Tan zelf”, dat er maar “weinig aandacht aan zijn opmerkingen” moest worden besteed.(10) Deze sneer, zeker in de context van hetgeen Tan juist te berde had gebracht, is onsmakelijk en zou bij velen aanleiding zijn geweest tot een bijzonder unheimisch gevoel. Tan ging echter onverschrokken verder, ook toen de raadszaal onder leiding van dramadiva Marijke van der Meer (Zó! Zoetermeer) langzaam leegrolde. De voordacht bleek echter geen lang leven beschoren, want toen Tan een citaat voordroeg waarin werd gerefereerd aan de politieke vendetta die Van der Meer jegens Tan voert waren de rapen gaar. Nee, voor sommige meningen geldt geen vrijheid. Voor critici al helemaal niet. Het lijkt er dan ook op dat Aptroot een woord was vergeten toen hij zei Je Suis Charlie. Dat woord was Aptroot.
 
Noten:
1 Gemeente Zoetermeer, Raadsvergadering 16 februari 2015, 16 februari 2015.
2 Omroep West, Burgemeester Aptroot van Zoetermeer: 'Aanslag tegen Charlie Hebdo is tegen ons allemaal', 8 januari 2015.
3 Streekblad, Raadsleden stappen op tijdens inspraak Elmer Tan, 18 februari 2015.
4 Volkskrant, Burgemeester 'geeft' Omroep West-baas bonus, 27 november 2014.
5 Dichtbij Zoetermeer, Actiecomité tegen versoepeling inzetten cameratoezicht, 19 september 2014.
6 Dichtbij Zoetermeer, Ombudsman tikt burgemeester Aptroot op de vingers, 16 december 2014.
7 Streekblad, Raadsleden stappen op tijdens inspraak Elmer Tan, 18 februari 2015.
8 De raadsvergadering kan online worden bekeken: Gemeente Zoetermeer, Raadsvergadering 16 februari 2015, 16 februari 2015
(http://zoetermeer.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Raad/2015/16-februari/20:00).
9 Zoetermeer Dichtbij, Ed Stevenhagen overleden, 11 augustus 2014 en Zoetermeer Dichtbij, 'Gemeenteraad luistert alleen als het haar uitkomt', 17 februari 2015.
10 Vanaf minuut 27:11 Gemeente Zoetermeer, Raadsvergadering 16 februari 2015, 16 februari 2015.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Johnny B. en Patrick Steijn
#JeSuisCharlie… Aptroot - 20 februari 2015
Hobby-rechercheurs ondermijnen de veiligheid van Zoetermeer - 3 december 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 8
Dreig desnoods met sancties
> Meer