Veiligheid
6 maart 2015 | door: Věra Jourová, EU-commissaris voor Gendergelijkheid

Europa en gendergelijkheid: een verhaal dat nog niet af is

Mannen en vrouwen moeten niet identiek worden, maar ze moeten in hun leven dezelfde keuzes kunnen maken en dezelfde vrijheden en rechten kunnen genieten.

"Vrouwen ontvangen gemiddeld nog steeds 16 % minder dan mannen voor hetzelfde werk, ook in Nederland."

Internationale vrouwendag is voor mij bij uitstek een gelegenheid om de vorderingen van de afgelopen decennia op het gebied van gelijkheid van vrouwen en mannen voor het voetlicht te brengen. Ik geloof dat het in Europa voor vrouwen goed toeven is, maar wij moeten er alles aan doen om dat zo te houden en om van Europa een zelfs nog betere plek voor vrouwen te maken. De komende jaren moeten wij ons als doel stellen een punt achter de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen te zetten: het moet voor iedere vrouw in Europa vanzelfsprekend zijn dat zij dezelfde kansen heeft als een man.

 

Mijn doel daarbij is niet dat iedereen identiek wordt, maar dat mannen en vrouwen in hun leven dezelfde keuzes kunnen maken en dezelfde rechten en vrijheden genieten.

 

Gendergelijkheid, een fundamentele waarde van de Europese samenlevingen

Negen op tien Europeanen zien gendergelijkheid als een fundamentele waarde voor een rechtvaardiger samenleving. Twee derde van de Europeanen is van mening dat de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in hun land nu minder groot is dan tien jaar geleden.

 

We mogen trots zijn op de vooruitgang die Europa de afgelopen decennia heeft geboekt. Sociale patronen hebben zich ontwikkeld. Vrouwen zijn nu sterk aanwezig op de arbeidsmarkt en zijn financieel onafhankelijk geworden.

 

Ik ben blij te zien dat mannen actiever willen deelnemen aan activiteiten die lang als "typisch vrouwelijk" werden beschouwd. Jonge vaders maken nu graag gebruik van ouderschapsverlof, iets waar de meeste van hun vaders nooit aan zouden hebben gedacht.

 

Maar er blijven ongelijkheden bestaan. Ongeveer drie op de vijf Nederlanders  is van mening dat ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in hun land nog wijdverbreid zijn.

 

Ik ben het eens met mijn Europese medeburgers: gelijkheid van mannen en vrouwen is geen uitgemaakte zaak; er valt nog het nodige te doen om ervoor te zorgen dat vrouwen dezelfde mogelijkheden hebben of dezelfde erkenning genieten als mannen.

 

Dichten van de kloof die nog rest en bestrijding van geweld tegen vrouwen

Vrouwen moeten op voet van gelijkheid deelnemen aan alle aspecten van de samenleving, ook als het gaat om leidinggevende posities in bedrijven of de overheidssector.

 

De arbeidsparticipatie van vrouwen bedraagt momenteel 62,5 % tegenover 74,3 % voor mannen. Jonge vrouwen vinden het nog steeds moeilijker dan jonge mannen om aan werk te komen. De Europese economie heeft echter al het potentieel en talent nodig dat vrouwen te bieden hebben — dit talent mag niet verloren gaan.

 

Bovendien ontvangen vrouwen gemiddeld nog steeds 16 % minder dan mannen voor hetzelfde werk, ook in Nederland. In 14 EU-landen waaronder België, Zweden, Frankrijk en Italië is de kloof minder groot. Eerder dan mannen dat doen, zullen vrouwen deeltijdbanen accepteren of hun loopbaan maar helemaal afbreken om voor kinderen of een zieke ouder te zorgen. Deze ongelijkheid werkt vervolgens door in de pensioenen van vrouwen, die gemiddeld 39 % lager liggen dan die van mannen.

 

Het glazen plafond is niet verdwenen: nog steeds zijn er veel te weinig vrouwen op leidinggevende posities. Vandaag is gemiddeld 20,2 % van de leden van raden van commissarissen in de grootste beursgenoteerde ondernemingen vrouw, en van deze vrouwen wordt slechts 3 % "chief executive officer". De vooruitgang die is geboekt, is vooral te vinden in de weinige landen die wetgevingsmaatregelen hebben ingevoerd. De nationale parlementen laten onvoldoende ruimte voor vrouwen, aangezien mannen nog steeds meer dan twee derde van de zetels bezetten.

 

Ten slotte wil ik wijzen op het meest verontrustende fenomeen: geweld tegen vrouwen. Een op de drie vrouwen in de Europese Unie heeft op enig moment van haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Dit is een onaanvaardbare situatie.

 

Als Europees commissaris voor Justitie, consumentenzaken en gendergelijkheid, is de gelijkheid van vrouwen en mannen een van mijn belangrijkste prioriteiten.

 

Ik zal in de komende maanden manieren vaststellen om ervoor te zorgen dat vrouwen meer toegang tot de arbeidsmarkt en tot topposities hebben. De Europese Commissie zal ook aandringen op voldoende en hoogwaardige kinderopvang, naschoolse opvang en steun voor vrouwen en mannen die voor andere, afhankelijke personen zorgen. En we zijn van plan om voortvarend praktische maatregelen uit te voeren om geweld tegen vrouwen uit te bannen.

 

Wil gelijkheid van vrouwen en mannen een alledaagse realiteit worden, dan moeten wij de resterende problemen aanpakken. Ik ben vastbesloten om deze problemen op te lossen en om concrete resultaten te boeken.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Věra Jourová, EU-commissaris voor GendergelijkheidMeer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer