Europa
11 januari 2012 | door: Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken

Cultuur en creativiteit zijn cruciaal voor Europa's reactie op de crisis

Onze culturele en creatieve sectoren zijn van wezenlijk belang voor de economische groei, de werkgelegenheid en sociale integratie in Europa. Daarom moeten we er juist nú in investeren.

"Europese popmuziek heeft meer nodig dan een jaarlijkse prijs"

De economische crisis houdt Europa in de greep en de werkloosheid in veel lidstaten is ongekend hoog, vooral onder jongeren. Maar er zijn ook kansen: we bevinden ons in een overgangsfase naar een op kennis gebaseerde economie en die stelt nieuwe eisen aan de beroepsbevolking. Het is in deze fase cruciaal om in het talent en de creativiteit van mensen – vooral ook jongeren – te investeren. Alleen zo kunnen we de kansen grijpen die de nieuwe kenniseconomie ons biedt.

 

De organisatie van het Groningse popfestival Eurosonic Noorderslag heeft dit goed begrepen en promoot aanstormend Europees talent dat succesvol is buiten de eigen landsgrenzen. Het festival organiseert ook jaarlijks de European Border Breakers Awards (EBBA) met steun van de Europese Commissie. De Commissie kijkt ook  naar wat nodig is om deze sectoren te helpen om zich op een meer structurele manier te  ontwikkelen zodat ze de kansen die globalisering en digitalisering bieden, kunnen grijpen. Wij geven binnen onze begroting voor de komende periode prioriteit aan de cultuur- en creatieve sector in Europa, juist met het oog op de toekomst.

 

Innovatie

Eerder al hebben de regeringsleiders van de EU in de Europa 2020-strategie (waarin zij uiteenzetten wat de Unie tussen 2014 en 2020 wil bereiken)  de nadruk gelegd op educatie en creativiteit om ons een weg te banen uit het dal. Met het kaderprogramma Creatief Europa houdt de Commissie vast aan deze prioriteit. Hierin bundelen we de kracht van huidige EU-programma's voor cultuur en media, en voegen we nieuwe innovatie-elementen toe. Dit programma maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat sectoren zoals de popmuziek en film gemakkelijker toegang krijgen tot private financiering.

 

Op deze manier kan EU-beleid aanvullend werken ten opzichte van het nationaal beleid en kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat Europese talent grensoverschrijdend kan werken.

 

Nu al vormen de cultuur- en creatieve sectoren een sterke en groeiende pijler van de economie. Ze zijn goed voor 8,5 miljoen banen en 4,5 procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie. Uit onderzoek weten we dat er grote kansen liggen. We weten dat de sectoren op dit moment de mogelijkheden die de gemeenschappelijke markt biedt onvoldoende kunnen benutten. De EU telt 23 officiële talen, 3 alfabetten en ongeveer 60 officieel erkende regionale en minderheidstalen. Die diversiteit koesteren wij, maar we erkennen ook dat het extra inspanningen vraagt als een kunstenaar grensoverschrijdend wil samenwerken of met zijn of haar werk mensen wil bereiken in andere Europese landen. Vandaar ook onze steun aan de EBBA-awards en het European Talent Exchange Program van Eurosonic.

 

Investeringen

Maar de Europese popmuziek heeft meer nodig dan een jaarlijkse prijs. De sector heeft – juist in deze tijd – investeringen nodig om te overleven. Mede daarom versterken we ons cultuur- en mediaprogramma met additionele steunmaatregelen en een ruimer budget. Anders blijft diversiteit als rem op de economie functioneren. De enorme diversiteit aan talen en culturen maakt het moeilijker voor mensen om naar films en theaterproducties uit andere Europese landen te gaan of boeken te lezen van schrijvers uit andere Europese landen. Tegelijk bieden digitale ontwikkelingen en globalisering nieuwe kansen. Er ligt een wereld te winnen: in 2007 las slechts 7 procent van de Europeanen boeken in een andere taal. Door de toegankelijkheid van Europese literatuur te verruimen, bijvoorbeeld door steun voor vertaling en de promotie van vertaalde werken, kunnen we onze taaldiversiteit beschermen en bieden we uitgevers, schrijvers en vertalers een betere toegang tot de gemeenschappelijke markt.

 

Binnen ons voorstel voor de EU-begroting trekken wij daarom 1,8 miljard euro voor Creatief Europa voor de volgende begrotingsperiode, die loopt van 2014 tot 2020. Dat komt nog naast de 19 miljard (70 procent extra) die we uittrekken voor onderwijs, opleidingen, jeugdzaken en sport.

 

Door deze investeringen kunnen wij via achtduizend culturele organisaties driehonderdduizend artiesten en creatieve professionals helpen een nieuw publiek te bereiken. Het programma zal de vertaling en promotie van meer dan vijfduizend boeken mogelijk maken, zal de ontwikkeling van meer dan duizend Europese films stimuleren en het zal de circulatie van films in een netwerk van 2.500 bioscopen mogelijk maken. Creatief Europa maakt ruim 900 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning in de film- en audiovisuele sector en bijna een half miljard voor de cultuursector. Ruim 210 miljoen euro zal beschikbaar komen voor een nieuw financieel garantiemechanisme  dat de toegang van culturele organisaties tot private financiering moet helpen versoepelen. We verwachten dat we op deze manier ongeveer 1 miljard euro in bankleningen toegankelijk kunnen maken. Daarnaast willen we meer dan nu het geval is ook grensoverschrijdende samenwerking op beleidsvraagstukken en piloting in de culturele en creatieve sectoren kunnen stimuleren.

 

Kleine kostenpost

In crisistijd 37 procent méér uitgeven aan kunst en cultuur: dat lijkt een vreemde keuze. Maar wij kunnen de belastingbetalers geruststellen; de Europa 2020-strategie kost hen niets extra. De totale begroting blijft wat ze is: een kleine kostenpost op de nationale begrotingen van in totaal precies één procent van het bruto nationaal inkomen van de EU. En daarvan gaat slechts 1,8 procent op aan onze onderwijs en cultuurvoorstellen.

 

Maar door binnen de Europese begroting nieuwe prioriteiten te stellen komt substantieel meer geld beschikbaar voor onderwijs en cultuur. De Europese Commissie is ervan overtuigd dat door deze koerswijziging de werkgelegenheid toeneemt en de overgang naar een nieuwe kenniseconomie soepeler verloopt. Wij ondersteunen initiatieven die de rem van de economie halen en schatten in dat we met de projecten van ons programma ruim honderd miljoen mensen kunnen bereiken. Tegelijk draagt Creatief Europa bij aan onze doelstellingen voor duurzame groei en het behoud van de culturele en taalkundige verscheidenheid in Europa.

 

In deze crisistijd zullen het Europees Parlement en de lidstaten, die onze begroting moeten goedkeuren, het liefst willen investeren in de welvaart en het welzijn van de burgers. Dat willen wij ook. Daarom komen wij nu met deze voorstellen. Want juist in crisistijd moeten wij Creatief Europa steunen.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken
Stel het Erasmusprogramma open voor iedereen - 30 januari 2012
Cultuur en creativiteit zijn cruciaal voor Europa's reactie op de crisis - 11 januari 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer