Midden-Oosten
16 april 2015 | door: Annemarie van Hinsberg, Sr. projectleider Emancipatie & Inclusie Movisie

Het signaal dat Rutte afgeeft over de rechtsstaat

Welk signaal geeft premier Rutte af over de rechtsstaat met zijn recente uitspraken? Annemarie van Hinsberg van Movisie vindt dat hij de rechtsstaat te vuur en te zwaard moet verdedigen.

"Waarom zegt Rutte dat jihadisten beter in Syrië kunnen sneuvelen dan terugkeren naar Nederland?"

Laat Nederlandse jihadisten maar sneuvelen in Syrië. Discriminatie op de arbeidsmarkt? Niets aan te doen. Mohamed moet zichzelf maar invechten. Het zijn uitspraken van onze eigen minister-president Mark Rutte. Hij wekt daarmee de suggestie te morrelen aan de principes van de rechtsstaat. Je zou mogen verwachten dat de premier van alle Nederlandse burgers een ander geluid vertolkt. Zeker omdat juist nu het belang van die democratische rechtsstaat steeds urgenter wordt.

 

Doodstraf
De uitspraak ‘Jihadisten kunnen beter in Syrië of Irak sneuvelen dan terugkeren naar Nederland’ deed Rutte waarschijnlijk als campagnevoerend VVD’er. Maar is zo’n uitspraak wel gepast? Hij is immers de minister-president.  Gelukkig stelde vicepremier Asscher dat in de grondwet staat dat wij tegen de doodstraf zijn. Mensen doodwensen kan dus geen onderdeel zijn van het kabinetsbeleid. Mensen die iets verkeerd doen, moeten worden berecht.

 

Invechten
Een paar weken geleden leek Rutte opnieuw water bij de grondwettelijke wijn te doen. Deze keer ging het om discriminatie op de arbeidsmarkt. Onderzoek van SCP maakt duidelijk dat mensen met een bi-culturele achtergrond het aanzienlijk zwaarder hebben op de arbeidsmarkt en dat discriminatie daarbij een rol speelt. In een interview met Metro erkende Rutte dat dit een probleem is. Maar volgens hem is het een probleem waar niets aan te doen valt. Mohamed moet zich maar op de arbeidsmarkt ‘invechten’.

 

Discriminatie
Ook deze uitspraak roept op zijn minst de vraag op of die passend is voor een premier. Op de basisschool heb ik al geleerd dat discriminatie in Nederland bij wet verboden is. In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland recht heeft op een gelijke behandeling. En, zo leerde ik: bij discriminatie wordt er onterecht verschil gemaakt in de behandeling van mensen. Dat betekent dat werkgevers die discrimineren strafbaar zijn. En dat de overheid hier werk van zou moeten maken.

 

Vluchtelingen
De VVD, de partij van Rutte, lijkt mee te gaan in de neiging om de lat van de rechtsstaat lager te leggen. Ook bij internationale verdragen. Recentelijk liet de partij van ons staatshoofd een ballonnetje op over asielbeleid. Nederland zou alleen nog plek moeten bieden aan vluchtelingen uit Europa. Asielzoekers van buiten Europa moeten in de eigen regio een veilige haven zoeken. In de VVD-notitie hierover staat: ‘want de alsmaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt voor ontwrichting van de samenleving: het draagvlak voor opvang neemt af, het zet onze sociale voorzieningen onder druk en we weten niet wie we binnenhalen: een echte vluchteling, een gelukszoeker of een terrorist?’

 

Te vuur en te zwaard
Onze rechtsstaat staat inderdaad voor nieuwe uitdagingen. Het klopt dat er allerlei maatschappelijke vraagstukken zijn die wijzen op fundamentele vragen over wat de samenleving bindt ,welke waarden worden gedeeld, hoeveel verschil de samenleving aankan, wie onderdeel uitmaken van onze samenleving en waar we met Nederland naar toe willen. Maar je zou mogen verwachten dat de premier voorop gaat in het beantwoorden van deze vragen en te vuur en te zwaard de rechtsstaat verdedigt. Doet hij dat niet, dan geeft hij een verkeerd signaal af.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Annemarie van Hinsberg, Sr. projectleider Emancipatie & Inclusie Movisie
Het signaal dat Rutte afgeeft over de rechtsstaat - 16 april 2015
Werkgevers, doe meer aan voorkómen van burn-out - 29 september 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 14
Zet de conclusie in de kop
> Meer