Veiligheid
12 mei 2015 | door: Saskia Daru, Projectleider Huiselijk en seksueel geweld

Iedereen wacht op de geboorte van het machtige wijkteam

Kan een sociaal wijkteam voorkomen dat een meisje in een probleemgezin sterft? 'We moeten erkennen dat een sociaal wijkteam niet alles kan', vindt Saskia Daru van Movisie.

"Kan een sociaal wijkteam voorkomen dat een meisje in een probleemgezin sterft?"

Een paar weken geleden verscheen het rapport: ‘Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid - casuïstiek Groningen’. Het schetst een ontluisterend beeld van de hulpverlening rondom een gezin dat in de problemen zit. Ik was toch weer geschokt en concludeerde dat het in ieder geval niet fouter kan gaan dan in dit rapport: tientallen hulpverleningsinstanties waren bij dit gezin betrokken en allemaal boden ze een klein stukje hulp. Er werd geen integraal plan gemaakt, er was te weinig zicht en inzicht in de chroniciteit van de problematiek en er werd te veel gesteund op vrijwillige deelname van de ouders. Uiteindelijk stierf een meisje uit dit probleemgezin. Ze werd doodgeslagen. Had een sociaal wijkteam dit kunnen voorkomen?

 

Modellen
Bij Movisie zie ik een hoop ‘modellen’ voorbij komen. Een model voor de multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld, een model voor jeugdwerk in de wijk, een model voor het tegengaan van eenzaamheid. En steeds staat in die modellen het sociaal wijkteam op de voorgrond. Het sociaal wijkteam zou eerder kunnen signaleren, sneller passende zorg regelen en zorgen voor een langdurig oogje in het zeil. Zou dat hebben gewerkt in Groningen?

 

Tijd
Door de gemeente worden wijkteams aangesproken op hun taak om ‘te ontzorgen, te demedicaliseren en te normaliseren’. Zo min mogelijk indicaties, zo veel mogelijk lichte zorg en ondersteuning. Maar er is veel tijd en deskundigheid nodig voor het signaleren van een situatie die uit balans is, voor het doorvragen naar mogelijke onveilige situaties. Laat staan als het gaat om het van dichtbij volgen van een gezin, het coördineren van zwaardere zorgvragen, het zorgen voor nazorg voor alle leden van het gezin.

 

Valkuilen
In Groningen had een sociaal wijkteam hopelijk kunnen zorgen voor meer afstemming tussen hulpverleners, misschien zelfs voor regie door iemand met de bevoegdheid om die regie te voeren. Mogelijk was het ook opgevallen dat het hier om terugkerende problemen ging. Het is echter de vraag of een wijkteam in staat is om werkelijk inzicht te krijgen in hoe diep en chronisch het probleem bij meerdere gezinsleden is. Ook voor een sociaal wijkteam zijn er genoeg valkuilen om in te trappen. Hoe gaat het wijkteam inschatten hoe ernstig de problematiek is? Hoe zorgt het wijkteam dat ze oog blijft hebben voor de veiligheid van kinderen, ook als de volwassenen in het gezin vrijwillig meewerken?  En de grootste valkuil: het idee dat het wijkteam alles zelf kan.

 

Ideale wijkteam
Ik denk dat we moeten erkennen dat een sociaal wijkteam niet alles kan. Vanuit deze erkenning kunnen we de kansen grijpen die sociale wijkteams bieden. Het ideale sociale wijkteam schakelt soepel door naar specialistische hulp als dat nodig is. Zo’n team kijkt op basis van systematische en herhaalde risicotaxatie of een situatie voldoende veilig is voor het ontzorgen, ontmedicaliseren en normaliseren. Ook dat is al een hele vooruitgang.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Saskia Daru, Projectleider Huiselijk en seksueel geweld
Iedereen wacht op de geboorte van het machtige wijkteam - 12 mei 2015
We hebben weerbare mensen én buurten nodig - 7 september 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer