Wetenschap
2 juni 2015 | door: Daan Diederiks, Freelance journalist/ docent geschiedenis

Technici en wetenschappers monddood bij Fyra en klimaatopwarming

Het Fyra-debacle en het klimaatdebat in de Amerikaanse Senaat hebben met elkaar gemeen dat wetenschappers en technici niet serieus worden genomen. De publieke opinie regeert, met ongewenste uitkomsten.

"Het zou helpen als in het politieke bedrijf technici en wetenschappers serieus genomen worden."

Alles leek al geschreven en gezegd over het Fyradebacle van de Nederlandse Spoorwegen, maar de openbare verhoren van de enquêtecommissie naar de oorzaken van dit falen, openen toch weer een verrassend inzicht.

 

Het waren technici die tijdens de achtste dag van de verhoren met een verbluffend inkijkje in het reilen en zijlen van politici en beleidsmakers kwamen. Tijdens de eindfase van de productie van de treinen constateerden technisch controleurs tal van gebreken die beter in de fabriek in Italië aangepast konden worden. De NS en haar dochter HSA echter wilden de treinstellen snel naar Nederland halen onder druk van politici en de publieke opinie, en wilden de treinen zo snel mogelijk laten rijden. Ook hier adviseerden de technici tegen, maar HSA aanvaarde de risico's van de snelle ingebruikneming.

 

De Volkskrant van 2 juni concludeert hieruit dat de technische problemen oplosbaar waren, maar dat het eerste publiciteitsoffensief van de topman van de Belgische spoorwegen zo vernietigend was dat het hierna "voor de NS publicitair bijna onmogelijk was langer vast te houden aan de Italiaanse treinen".

 

In dit hele proces werd er naar technici nauwelijks geluisterd en gaf hun stem al helemaal niet de doorslag.

 

Klimaatwetenschappers weggestemd

In het Amerikaanse Congres vindt rond klimaatverandering al jaren iets vergelijkbaars plaats. Onder druk van de eigen achterban beginnen Republikeinse politici steevast met de opmerking dat zij geen wetenschappers zijn, waarna het eerste applaus al uitbreekt. Vervolgens beweren zij, tegen de algehele consensus van klimaatwetenschappers in, dat er geen klimaatverandering plaatsvindt en als die er al is dan komt het zeker niet door de mens en het verbranden van fossiele brandstoffen.

 

De Senaat heeft onlangs over de kwestie gestemd en de Republikeinse meerderheid heeft bepaald dat klimaatverandering niets met menselijk handelen van doen heeft. In één moeite door zijn de onderzoeksfondsen van de NASA naar klimaatverandering met een derde gekort.

 

Onwenselijke uitkomsten

Het zijn twee voorbeelden waar onder publieke druk technisch irreële, onware en onwenselijke uitkomsten het resultaat zijn.

 

In het geval van de Fyra kost dit alleen veel geld en reputaties, maar de irreële uitkomst in de Senaat over klimaat is een vorm van de kop in het zand steken die voor het leven van mensen op deze planeet desastreuze gevolgen kan hebben.

 

Een studiegenoot van mijn studie politicologie verdedigde de stelling dat democratie en drastische maatregelen om klimaatopwarming te stuiten niet samen gaan. Het is zo'n stelling die je tegen staat, maar juist om de duistere mogelijke waarheid altijd bijblijft.

 

Democratie en publieke opinie hebben in het geval van de Fyra en klimaatverandering nog niet echt aan de oplossing bij gedragen. Het is uiteraard twijfelachtig of een autoritair regime het beter aan zou pakken. Maar het zou al helpen als in het politieke bedrijf voortaan technici en wetenschappers serieus genomen worden.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 15
Wijs inconsistent gedrag af
> Meer