Zoek op thema
Laat u inspireren in ons archief

Onze opiniemakers

Tussen 2011 en 2017 was deze site een opstap en platform voor opiniemakers.

> Bekijk alle opiniemakers (A-Z)

Gerelateerde artikelen: Onderwijs

19 juni 2017 | David Muste

Schooljuffen bepalen de toekomst van hele generaties kinderen

Het schoolniveau van allochtone kinderen wordt vaak onderschat. Hierdoor wordt de toekomst van hele generaties kinderen veel te vroeg bepaald. Ze zullen veel sneller een te laag schooladvies krijgen.
> Meer
8 mei 2017 | Niels Lievens, Leerkracht

We moeten jongeren op een rationele manier de maatschappij leren kennen

Het verzamelen van ‘onjuiste informatie’ en ‘kort-door-de-bocht denken’ vormt terug de nieuwe rage. Laten we dus die ‘wil tot kennis’ proberen te activeren bij jongeren. Laten we wat licht binnenvallen in de vaak …
> Meer
7 april 2017 | Katinka Reuling

Zet sociale vaardigheden centraal in kinderopvangbeleid

Kinderopvang wordt nog te vaak gezien als arbeidsmarktinstrument en eerste voorbereiding op het basisonderwijs. Dat is achterhaald en moet veranderen, zo stelt Katinka Reuling.
> Meer
3 februari 2017 | Lisa Dol, Student Communicatie

Geschiedenislessen moeten we afstoffen

Geschiedenis is belangrijker dan we denken. Sinds kort besef ik dat zelf pas. Alles wat ik in de lessen heb geleerd kan ik nu altijd wel ergens gebruiken. Het is belangrijk voor mijn studie.
> Meer
5 december 2016 | Henny A.J. Kreeft, schrijver / columnist / journalist

Asielbeleid VVD is hypocriet

Het asielbeleid van de VVD is achterhaald. Het wordt tijd dat de menselijke maat in het asielbeleid wordt ingevoerd, rekening houdend met de aanvrager.
> Meer
4 november 2016 | Sebastian Wijnands

Het absurdistische taalvoorstel van Maurice de Hond

Wat voor een samenleving zullen wij worden wanneer we iedere uitdaging uit ons leven verbannen? Het voorstel van Maurice de Hond voor simpelere taalregels is hier een schrikbarend voorbeeld van.
> Meer
4 november 2016 | Kim Jap Tjoen San, Psycholoog en Growth Hacker bij KnappeKoppen

Dag ontwikkeling, hallo studiedruk, bedankt overheid en universiteit!

Lachen die studieschuld en langstudeerboetes. Zo snel mogelijk afstuderen is het gevolg. Straks heb je opeens je diploma: en dan? Weet je wel wat je wilt gaan worden, zonder ervaring?
> Meer
6 oktober 2016 | Arno Schepers en Leonoor Brok, Vennoten van Volutie

De docent moet een procesbegeleider zijn

Het onderwijs democratiseert. Studenten consumeren niet langer powerpointsheetkennis. Hoorcolleges moeten worden omgevormd tot actieve vakbijeenkomsten. Wat wordt de rol van de docent?
> Meer
4 oktober 2016 | Jasper Smit, Student Sociale Geografie, Universiteit Utrecht

Niet het Engels, maar de didactiek is het probleem op universiteiten

Op Nederlandse universiteiten is er bij een grote groep docenten een gebrek aan didactisch vermogen, dit moet worden opgelost.
> Meer
30 september 2016 | Ruben van Dijken, Student

Bussemaker gaat weer met het onderwijs experimenteren

Vrijdag 30 september maakte minister Bussemaker van Onderwijs bekend dat ze een experiment wil opzetten waarin studenten hun opleiding per studiepunt kunnen betalen in plaats van per collegejaar.
> Meer
18 september 2016 | Paul Delfgaauw, Redacteur weblog VanGodenEnMensen

Hoe breder de school, des te meer diversiteit op levensbeschouwelijk gebied

Kinderen die naar bepaalde vormen van confessioneel onderwijs gaan, zijn (eenzijdig) gevormd in een traditie: in die van hun ouders. Het gevaar bestaat dat ze anderen niet leren begrijpen.
> Meer
25 augustus 2016 | Bart van der Wal, n.v.t.

Het Nederlandse onderwijs is incompleet

Ons onderwijs houdt zich vooral bezig met het uitbreiden van kennis en kunde. Een maatschappelijke positie als volwassene is de focus. Er is te weinig aandacht voor de ontwikkeling tot sociale wezens.
> Meer
17 augustus 2016 | Iris Westhoff, ZZP'er

Gelijke kansen creëer je niet met gelijke behandeling

Minister Bussemaker maakt zich zorgen om de groeiende kansenongelijkheid in het onderwijs. Ligt dit aan de leraar? Aan de CITO-toets? Aan de ouders? Nee. Het systeem is het probleem.
> Meer
10 juni 2016 | Marianne Thyssen Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit

Betere match nodig tussen vaardigheden en arbeidsmarkt

Vele werkgevers in Europa kunnen geen mensen met de juiste vaardigheden vinden voor hun vacatures. Dat terwijl 1 op 3 universitair afgestudeerden een baan heeft onder zijn of haar opleidingsniveau.
> Meer
26 mei 2016 | Nina De Schepper, Student

Meer aandacht voor onderwijs aan vluchtelingen

We moeten nu voldoende aandacht bieden aan het onderwijs van de vluchtelingen, want later het probleem oplossen is geen optie, dan is het te laat
> Meer
26 mei 2016 | Julie Biesmans, Student aan de KU Leuven

Leven in tijden van levenslang leren… als je ongeletterd bent

Als er verwacht wordt dat ieder levenslang leert, moet de ongeletterdheid aangepakt worden.
> Meer
18 mei 2016 | Jana Glas, Studente Pedagogische Wetenschappen

Nood aan waardering en ondersteuning van leerkrachten voor de kinderen

De aandacht moet gevestigd worden op het belang van het beroep van de leerkracht voor de ontwikkeling van kinderen. Het onderwijs is voor kinderen immers de toegangspoort tot de samenleving.
> Meer
19 april 2016 | Sybren Brands, Eigenaar KnappeKoppen

Vier weken Bali kan niet op je CV

Overheid en Universiteit willen dat je in een hoog tempo afstudeert, met excellente cijfers en tegen een lening. Omdat de er nauwelijks ruimte voor werkervaring is, lijkt de zomer de juiste periode.
> Meer
17 maart 2016 | David Cohen, Student Klassieke Talen

'Ontvreemd' de vreemde talen

Vreemde talen worden in Nederland steeds onbekender: we lijken alleen nog Engels te beheersen. Is dat erg? Ja.
> Meer
24 januari 2016 | Margje Bielars, Directeur basisschool

Basisonderwijs op ramkoers

Het huidige onderwijs mist een sterke koers om in te spelen op de veelheid van leer- en ondersteuningsvragen. Onderwijs moet anders georganiseerd worden om niet stuurloos te worden.
> Meer
7 december 2015 | Maria-Anna Wirix

De winterslaap van het geweten

Wanneer we het zand uit onze ogen durven spoelen, dan pas zullen we ons kunnen losmaken van de voorgekauwde waarheden welke onze maatschappij de wereld in sturen.
> Meer
6 december 2015 | Aart G. Broek, sociaalwetenschapper / adviseur

Respect afdwingen: met kalasjnikov of prestaties?

Dé brandstof voor buitensporige agressie is schaamte, d.w.z. geweld is een gevolg van een reeks indringende vernederingen en de angst voor nieuwe vernedering.
> Meer
18 november 2015 | Tom Van Acker, Projectleider onderwijs slim organiseren

Leerkracht, voel je niet schuldig - niet jij, maar het systeem faalt

Een leerkracht uit Molenbeek getuigt tijdens het journaal over één van de daders uit Parijs. Ze heeft hem gekend. Ze stelde radicalisering bij hem vast. Ze voelt zich schuldig. Heeft ze genoeg gedaan?
> Meer
12 november 2015 | Mireille David, Innovatie- en organisatieadviseur bij de CED-Groep

Brandpunt schetst een te eenzijdig beeld van de voorscholen

Op 3 november zond Brandpunt ‘Het failliet van de voorschool’ uit. Het beeld dat daar geschetst werd van voorscholen is te eenzijdig; er werd alleen ingezoomd op dat wat niet goed gaat.
> Meer
12 oktober 2015 | Marloes Groen, Student en persvoorlichter D66 Den Haag

Behandel studenten niet als dressuurpaarden

Iets extra's doen naast je studie wordt tegenwoordig onmogelijk gemaakt voor studenten door de universiteit die haar studenten zo snel mogelijk wilt afleveren aan de arbeidsmarkt.
> Meer
4 oktober 2015 | Janiek Plaggenmars, Pedagoog in opleiding

Corrigerende tik is getikt

Al jaren lang leeft de discussie over het wel of niet toepassen van de pedagogische tik binnen de opvoeding. Graag laat ik u zien waarom de pedagogische tik daarin niet thuishoort.
> Meer
3 september 2015 | Mireille David, Innovatie- en organisatieadviseur bij de CED-Groep

Leraren hebben recht op pauze

RTL meldt dat de lunchpauze van leraren in het basisonderwijs er bij inschiet als scholen overstappen naar een continurooster. Leraren hebben echter recht op een pauze.
> Meer
22 augustus 2015 | Lasse van den Dikkenberg, Student Universiteit Leiden

Vernieuw ons geschiedenisonderwijs

Geschiedenisonderwijs is nooit objectief en zal dat helaas ook nooit worden. We kunnen wel onze focus veranderen waarbij we ons meer focussen op de echt positieve onderdelen van onze geschiedenis.
> Meer
15 juli 2015 | Saskia Keuzenkamp, Manager Effectiviteit bij Movisie

Het mag wel wat meer over de echte noden van de verzorgingsstaat gaan

Het onvermogen om onderscheid te maken tussen noden en wensen van burgers is volgens Kees Schuyt de achilleshiel geworden van de verzorgingsstaat. Zijn analyse verdient meer aandacht.
> Meer
1 juni 2015 | Jeanet Meijs, Bestuurslid Beter Onderwijs Nederland

Passend onderwijs: voorspel voor de volgende parlementaire enquête?

Binnen afzienbare tijd zal het duidelijk worden wat een gigantisch spoor van vernielingen passend onderwijs door het hele onderwijs getrokken heeft.
> Meer
11 mei 2015 | Jarno de Snoo, Student Toegepaste Psychologie Hogeschool Leiden

Religie is terrorisme

Religie is terrorisme. Mijn verblijf en ervaringen als marinier in Irak en meer nog in Afghanistan heeft me aan het denken gezet over de gevolgen van het geloof. De conclusie is dat geloof en terrorisme onlosmakelijk verbonden zijn.
> Meer
6 mei 2015 | Bram Lambrechts

Heb meer oog voor de gevolgen van ons gedrag op kinderen

Omdat we kinderen wereldwijd blijven (mis-) behandelen, kunnen, of mogen, wij niet meer met z'n allen roepen: 'never again!'. Want kinderen leren vandaag hoe ze zich morgen moeten gedragen.
> Meer
9 april 2015 | Annemiek Heutink, Student pedagogiek

Het verwende kind: een gif of een gift?

Kinderen worden anno 2015 steeds meer verwend. Hoe komt dit?
> Meer
7 april 2015 | Louis van Overbeek, freelance publicist

Pasen moet terug op de agenda

De feitelijke afschaffing van de paasvakantie op scholen is niet alleen een daad van barbarij en een uiting van dwaas onderwijsbeleid, maar heeft ook een ideologische achtergrond.
> Meer
30 maart 2015 | Ronak Raisi, Pedagogiekstudente

Radicalisering: Wegkijken op school is geen optie

Door alert te kijken naar signalen van radicalisering levert het onderwijs in zekere mate een grote(re) bijdrage aan het voorkomen van radicalisering onder jongeren.
> Meer
12 maart 2015 | Andrea Walraven-Thissen, Psychotraumatoloog, Crisis Interventionist

Verdriet kun je niet afschaffen...

Laatst treurden we allemaal mee met een rouwende zwaan. Oplossingen werden aangedragen. Dat zie ik ook toenemend in de mensenwereld. Mogen we nog wel rouwen? Kunnen wij de ander nog wel laten rouwen?
> Meer
4 maart 2015 | Fleur de Jong, Student Pedagogiek

Omgaan met radicalisering? PRAAT.

Om meer te weten te komen over radicalisering moet er samengewerkt en gepraat worden. Dan pas kunnen we verder.
> Meer
5 februari 2015 | Rosalinde Tippe, Studente pedagogiek

De digitalisering in het onderwijs moet geminderd worden

Onze samenleving is helemaal in de ban van digitalisering. En daarmee staan we in het onderwijs zeker niet achteraan in de rij. Echter, we kunnen ook te veel doordraven met digitaliseren.
> Meer
26 januari 2015 | Noah D Glimmerveen, Scholier

Zwicht niet voor islamitisch antisemitisme in het geschiedenisonderwijs

De Holocaust wordt door moslimleerlingen goedgekeurd of gebagatelliseerd. Het is onwenselijk dat geschiedenisles aan dit islamitisch antisemitisme ten onder gaat of wordt aangepast, en zelfs gevaarlijk.
> Meer
9 januari 2015 | Wilmien J, Haasken-Nobel MA Ed., Regisseur Keerpunt

De deuren voor passend onderwijs zitten op slot

Ondanks de invoering van de Wet op Passend Onderwijs worden leerplichtige kinderen met een stempel bij voorbaat aan de voordeur geweigerd en zitten rechteloos, onnodig en vooral ongezien thuis.
> Meer
5 januari 2015 | David Rustemeijer, Student / Ondernemer

Studerende ondernemer krijgt geen kans

Ondernemen en studeren tegelijk? In Nederland is dat een vrijwel onmogelijke onderneming. Waarom gelden er privileges voor studerende topsporters, maar niet voor studerende ondernemers?
> Meer
13 oktober 2014 | Charles van den Broek, schrijver en historicus

Nobelprijs Malala is een grove schande

Door de prijs aan 'n hindoe en 'n moslim toe te kennen, lijkt het Nobel-comité vooral zichzelf te prijzen; kijk ons eens politiek-correct zijn! Verdienen WIJ niet eigenlijk de Nobelprijs voor de vrede?
> Meer
15 september 2014 | Leo de Galan, oud-hoogleraar analytische scheikunde TU Delft

Wie controleert onze schoolboeken?

Na lezing van een hoofdstuk uit een natuurkundeboek voor 3 VWO vraag ik mij af wie er in Nederland toeziet op de kwaliteit van het lesmateriaal dat de scholen gebruiken.
> Meer
22 juni 2014 | Louis van Overbeek, freelance publicist

Wij gaan nooit meer naar school, maar lekker naar het 'centrum'

De nieuwste onderwijsvernieuwing, de introductie van het 'kindcentrum', is niet alleen nadelig voor de bezoekende kinderen zelf, maar ook voor de samenleving als geheel, en voor omwonenden.
> Meer
5 juni 2014 | Erica Stedenburg, Opleidingsdocent op een PABO

Maak de aanmeldingen voor alle basisscholen eerlijker

In de Grondwet (Artikel 23) is vastgelegd dat onderwijs voor de overheid ‘‘een aanhoudende zorg’’ is. Dat alleen al is reden genoeg om iets te doen aan de chaos als het gaat om inschrijving en aanmelding.
> Meer
3 juni 2014 | Kees Alders, Columnist, webdesigner en psycholoog

GroenLinks gaat voor een schuldenstelsel

Het akkoord over het sociaal leenstelsel heeft meer nadelen dan voordelen. Maar klaarblijkelijk had Bram van Ojik behoefte aan zijn eigen ‘Kunduz’.
> Meer
9 mei 2014 | Rudi Dierick, Ingenieur, adviseur, hoofdredacteur De Bron

Politici stoefen graag over investeringen

Struikelt u ook al eens over partijen die te pas en te onpas meer 'investeringen' vragen? Blijkt dat veel van die voorstellen geen investeringen zijn, maar zuivere consumptie.
> Meer
4 mei 2014 | Kristof Boghe, Opiniemaker bij C.H.I.P.S. StampMedia

We zijn verslaafd geraakt aan cijfers in het onderwijs

Onze grootste collectieve verslaving is één waar getallen, procenten en rangordes de hoogste autoriteit genieten. Een cijferfetisj, beargumenteert Kristof Boghe (23).
> Meer
17 maart 2014 | Edu Van de Walle, Directeur EuroCollege

Parttimer slecht voor kwaliteit onderwijs

Een belangrijke oorzaak van de tanende kwaliteit van het Nederlands onderwijs is de opkomst van parttimers in het onderwijs en het wegvallen van de docent als rolmodel.
> Meer
24 januari 2014 | Willem Melching, Historicus

Onder de 18? Niet roken, niet drinken, en niet bidden

Ik zou graag zien dat de overheid eindelijk eens ouders op hun verantwoordelijkheid wijst voor de geestelijke volksgezondheid van hun kind.
> Meer

Schrijftip van de week

Week 24
Houd rekening met Twitter
> Meer