Politiek
6 juli 2015 | door: Anja de Rooy-Kolkman, Freelance juridisch adviseur

Woningnood in Bussum leidt tot boeiende politiek

Alsof Nyenrode tegenwoordig Zweinstein is tovert daaraan verbonden hooggeleerde voor sjoemelende burgemeester Heijman een constructie in elkaar.

"Remkes dacht met de rapportage van de Bussumse problemen af te zijn"

We schrijven 30 juni 2015 als in Bussum op Funda 602 huizen te koop staan, waaronder 30 garageboxen. Die laatste niet meegerekend gaat het om huizen variërend in prijs van nog geen ton tot ruim 3 miljoen. En 53 huurwoningen. Toch kon voormalig burgemeester Henk Heijman in Bussum geen woonruimte vinden. Niet in 2013 en niet in 2014. Hij trok bij zijn zus in, in de buurt van Zeist. Later verkaste Heijman naar een vriendin in Baarn.

 

Zijn huurhuis in Oost-Gelre hield Heijman aan om te gaan verhuren en zijn appartement in Frankrijk kon hij niet verkopen, omdat zijn ex-vrouw daar verbleef. En, zo zingt althans rond, omdat het ‘onder water’ zou staan, dus meer hypotheek erop dan het aan waarde heeft.

 

Heijman was een burgemeester met financiële problemen, zo wordt uit het onlangs verschenen rapport van Prof. Pheijffer duidelijk, die op zoek ging naar een weg om zijn salaris aan te vullen met speciale vergoedingen en toelagen. En dat verliep, mild uitgedrukt, niet helemaal netjes.

 

Helaas was er geen liefhebbende echtgenote die op sympathieke wijze de kwestie kon sussen door de media voor te houden dat wat Henk had gedaan gewoon een “beetje dom” was. Dan was de kwestie wellicht niet zo geëscaleerd.

 

Henk Heijman toonde echter, zo bleek uit de krant, geen enkel berouw en hield vol dat hij recht zou hebben gehad op de door hem geclaimde en ontvangen vergoedingen. Pas nadat zijn handelwijze breed werd uitgemeten in de media besloot hij een deel van de ontvangen vergoedingen terug te storten.

 

Commissaris van de koning biedt hulp

Hij verzocht de commissaris van de koning van Noord-Holland, de heer Remkes, om een onderzoek in te stellen naar zijn declaratiegedrag en de aan hem uit de gemeentekas gedane vergoedingen. Maar al voor de rapportage het licht zag besloot Henk Heijman het bijltje erbij neer te gooien. Hij zou te veel beschadigd zijn, zo geeft hij zelf aan. Het vertrouwen zou weg zijn omdat tevens bekend was geworden dat hij zonder betalen een racefiets zou hebben meegenomen en een raadslid zou hebben bedreigd.  

 

Het onderzoek moest wel snel. Dat wilde de politiek in Bussum ook. Commissaris Remkes wist een hoogleraar bij Nyenrode die deze klus wel wilde klaren. Remkes werd opdrachtgever van het onderzoek en er werden drie vragen geformuleerd.

 

Rapportage leest als een roddelblad

Vervolgens gaf Remkes mondeling instructie aan de onderzoeker, die als Register Accountant de opdracht aanvaardde. Raadsleden hebben gevraagd om een kopie van opdrachtbevestiging maar kregen die niet. Op hun verzoek antwoordde de hoogleraar per brief van 30 juni jl. als volgt: Nee. Ik ben per mail op de hoogte gesteld van de (gepubliceerde) onderzoeksopdracht en heb die vooraf mondeling aanvaard omdat ik mij kon verenigen met de strekking ervan en de opdracht uitvoerbaar heb geacht.” Op 21 mei was de aftrap en op 24 juni lag er een openbare rapportage.

 

Leest als een roddelblad, rijkelijk voorzien van onnodige privédetails, met zelfs citaten uit een beschikking van de familiekamer van het gerechtshof in verband met de echtscheiding van Heijman. Zie https://www.facebook.com/HartVoorBussum

 

En inderdaad: de burgemeester had volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving formeel geen recht op de door hem ontvangen vergoedingen.

 

Maar dat mocht blijkbaar de uitkomst niet zijn.

 

Op Nyenrode leer je toveren

Alsof Nyenrode tegenwoordig een Zweinstein is tovert de hooggeleerde dan een bijzondere constructie bij elkaar. We moeten niet naar de wet- en regelgeving kijken, maar naar de wijze waarop Henk Heijman die wet- en regelgeving heeft uitgelegd. En dat noemen we dan een materiële toepassing. Wanneer een formeel raadsbesluit ontbreekt lossen we dat op door het beweerdelijk instemmend knikken van aanwezige fractievoorzitters op een fractievoorzittersoverleg gelijk te stellen met een raadsbesluit.

 

Wanneer een vergadering niet genotuleerd is dan vertelt burgemeester Heijman een paar maanden later wel wat er gezegd is en stelt de griffier aan de hand daarvan notulen op. En, u gelooft het niet, het werkt!

 

De hooggeleerde heeft door Zweinstein zo veel autoriteit dat wat hij in zijn rapportage schreef door de Bussumse gemeenteraad breed omarmd wordt. Er wordt op 30 juni ’s avonds in de raad zelfs direct een motie aangenomen met daarin dat het een goede rapportage is.

 

Weg met wet- en regelgeving!

Maar nu komt het. De Bussumse raad heeft de smaak te pakken. Zo wilde de woordvoerster van D66 direct doorpakken op de toekomst en gaf daarvoor, gesteund door het rapport, de aftrap. Als het aan D66 ligt kijken we helemaal niet naar regels en wetgeving. Gewoon met z’n allen kijken welke “cultuur” bij de gemeenteraad past. Het D66-raadslid heeft in ieder geval wel de strekking van de rapportage van de hooggeleerde goed begrepen. Evenzo de PvdA en twee andere linkse partijen.

 

Remkes, die dacht met de rapportage van de Bussumse problemen af te zijn, kan het nog wel eens moeilijk krijgen. Openlijk belijden de wet- en regelgeving te negeren lijkt een veel groter probleem dan een voormalig sjoemelende burgemeester. Bussum blijft zo een boeiende gemeente. http://www.rtvnh.nl/nieuws/166820/kritiek-op-rapport-heijman-als-je-iets-doet-doe-het-dan-goed

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer