Rechtspraak
25 augustus 2015 | door: Charles van den Broek, schrijver en historicus

Zinloos geweld en discriminatie rijzen nu echt de pan uit

Met vijf man een weerloze jongen bewusteloos trappen (alleen maar omdat hij een moslim is) is geen heldendaad, maar een uiting van zinloos racisme en xenofobie.

"Daders van zinloos geweld krijgen tegenwoordig een lintje in plaats van straf!"

De afgelopen dagen werden, althans wat het nieuws betreft, beheerst door een daad van ongekend gewelddadige proportie; vijf (!) mannen sloegen een jongeman bewusteloos, in een trein, gebaseerd op niets meer dan zijn islamitische afkomst. De jongeman, van Marokkaanse origine, werd tijdens zijn reis belaagd door een groepje islamofobe idioten, die hem te lijf gingen en onder luide toejuichingen van de medereizigers buiten westen sloegen. Kijk, dan durven ze wel, die rechts-extreme honden; met zijn vijven tegen een weerloze knul! De jongen, van amper 26 lentes, een kind nog eigenlijk, wilde slechts zijn dromen najagen in het vrije Westen. Hoe naief! Komt hij even van een koude kermis thuis! Zijn vader, ontdaan door de de berichten, begreep niet wat er aan de hand kon zijn. Het is een vriendelijke, welwillende jongen die het met iedereen goed kan vinden. Waarom juist hij getroffen werd door dit zinloos geweld kon de man dan ook niet verklaren.

 

Lintje

Het slachtoffer heeft (nadat hij het incident ternauwernood heeft overleefd) dan ook direct een advocaat in de arm genoemen. Terecht! Want niet alleen is hij met een overmacht van vijf tegen een aangevallen, enkel en alleen omdat hij islamiet is, de daders kwamen ongestraft ermee weg. Sterker nog; ze kregen een lintje van de Franse president! Wat voor eer er nu nog aan het lidmaatschap van het Legion d'honneur kleeft, is mij een raadsel! Nu kan toch niemand meer met droge ogen beweren dat er hier in het Westen geen racisme, discriminatie en islamofobie heersen! Frankrijk is altijd al een broeinest van racisme geweest, en islamofobie is nu blijkbaar onderdeel van het officiële  beleid geworden. Hollande riep zelfs andere burgers op ook tot geweld tegen islamieten over te gaan - een bedenkelijke ontwikkeling; de volgende Kristallnacht komt er aan...        

 

Geen kwaad

Dit stukje gaat (de goede verstaander had dat waarschijnlijk al geraden) over de Thalys-aanslag. En voor de duidelijkheid; de eerste twee alinea's zijn satirsch bedoeld (er zijn mensen die echt ALLES letterlijk nemen, en bovendien wil ik voorkomen dat advocaten mijn woorden misbruiken in hun verweer!). Maar hoewel ik dit stukje met een grappig bedoelde intro begin, zal het niet ver bezijden de reacties van raadsmannen en medestanders zijn; de advocaat heeft al gezegd dat de ''verdachte geen kwaad in de zin had, en terrorisme wel het laatste was waar hij aan dacht, maar gewoon een overval wilde plegen omdat hij geen geld voor eten had''. Waar hij dat wapenarsenaal (waar het Nederlandse leger tegenwoordig alleen maar van kan dromen - hij had verschillende kalashnikovs mét kogels!) dan van betaalde, blijft vreemd genoeg in nevelen gehuld...

 

Uiteraard zullen in beschouwingen en artikelen weer allerlei apologeten roepen dat een en ander niets met de islam te maken heeft, uit misplaatst idealisme (anti-Wilders zijn is voor sommigen een dagtaak), onbegrip of politiek-correcte overtuiging, maar daar moet men toch eens mee ophouden. Door het doorlopend wegkijken van een wezenlijk probleem, vererger je het alleen maar. Het ontkennen van de link tussen terrorisme en islam de zaak niet oplossen. Ook de eigen islamitische gemeenschap moet daar nu eens aan geloven (pun intended); beweren dat IS niets met islam te maken heeft, of welke andere door het islamitisch geloof geïnspireerde terreurdaad als on-islamitisch te kwalificeren, is gewoon niet vol te houden. Bij alles wat men doet uit naam van de islam, of de koran citeert, moet men aannemen dat dat geloof de drijfveer van dat handelen is. Om het Amerikaanse gezegde van stal te halen; ''If it walks like a duck, quacks like a duck and swims like a duck, it's probably a duck!'' .Of men het met de uit naam van de islam gepleegde misdaden, aanslagen en vernielingen  eens is, is een tweede. Maar mocht dat niet het geval zijn, dan moet men zich daar ook tegen uitspreken, niet alles ontkennen. 

 

Fatwa

Er is geen katholiek die zal ontkennen dat maffialeden tuig zijn. Maar evenmin zal een katholiek ontkennen dat maffialeden in de regel katholiek zijn. Dat is geen zwakte, maar een kracht. Een wapen zelfs. Want juist omdát maffiatypes katholiek zijn, kan de paus dreigen met excommunicatie. Dat zou ook binnen de islam kunnen; als de meerderheid van de islamieten (gelovigen en clerus) echt zo tegen terreur is, kan een imam, moela of ayatollah een fatwa uitspreken over terreurdaden en aanslagen (bij het verschijnen van de Duivelsverzen kon dat ook binnen een week). Met een fatwa maak je binnen de islamitische regels iets tot een zonde. Daarmee verwijder je dus de motivatie, de rechtvaardiging en de beloning (martelaarschap en 72 maagden) voor aspirant-terroristen. Pas als dat gedaan wordt, kan men beweren dat de huidige golf van terreur niet met het islamitische gedachtegoed te maken heeft. Maar om de een of andere reden heb ik het vage vermoeden dat dat er in de nabije toekomst niet in zit...   

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer