Midden-Oosten
7 september 2015 | door: Tom Wassink, Student Bestuurskunde Tilburg University

De éénstaatoplossing blijkt de enige realistische en verdedigbare oplossing

Een niet-Joodse democratie is de enige realistische en verdedigbare oplossing in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

"Israël is een anachronisme in deze wereld"

Met het publiceren van een pamflet genaamd ‘De Joodse staat’ in 1896 door Theodor Herzl, kwamen, in het licht van het Zionisme, de eerste golven van immigratie van Joodse mensen op gang richting Palestina. Met de Balfour-verklaring in 1917 werd de Joden een eigen staat beloofd door de toenmalige Britse Minister van Buitenlandse Zaken James Balfour. Sindsdien zijn er meerdere conflicten en oorlogen geweest tussen de Palestijnse en Joodse gemeenschappen. Vooral de oorlogen in 1967 en 1973 springen hierbij in het oog en waren erg belangrijk voor de grensontwikkelingen in Israël. Met name in de oorlog van 1967 werden er veel gebieden veroverd die de grenzen van het hedendaagse Israël kenmerken.

 

Voor de conflicten in Israël is men al jaren bezig met het vinden van een oplossing. Meestal wordt hierbij gesproken over een éénstaatoplossing of een tweestatenoplossing. Afgelopen zomer heb ik zes weken het vak ‘Middle East Politics’ mogen volgen aan UC Berkeley. Na het schrijven van een onderzoek over de implicaties van de demografische groei in dit gebied in relatie tot een oplossing voor het conflict ben ik er van overtuigd dat er maar één oplossing is voor het conflict.

 

De bevolkingsgroei in de Gazastrook en Westelijke Jordaanoever is hoger dan de bevolkingsgroei in Israël. Daarbij rekeninghoudend met het kleine verschil tussen  de beide bevolkingsaantallen, de Israëlische bevolking telt ongeveer 1,8 miljoen mensen meer dan de Palestijnse bevolking, is er een grote kans dat de Palestijnse bevolking binnen een aantal jaar groter is dan de Israëlische bevolking.

 

Naast dat deze bevolkingsgroei grote implicaties heeft voor de waterschaarste, de vluchtelingen en de veiligheid in de regio, heeft het ook grote implicaties voor de oplossing van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Zoals Thomas Friedman, een zeer gerenommeerd journalist, beweert, betekent een éénstaatoplossing dat Israël of een niet-Joodse democratie of een Joodse niet-democratie wordt. Als de meerderheid van de bevolking in een éénstaatoplossing bestaat uit Palestijnen, zal het Joodse karakter van Israël veranderen. Als de Joodse gemeenschap in Israël dit niet wil accepteren zal er systematisch een grote groep van de bevolking, namelijk de Palestijnen, hun stemrecht worden ontnomen.  Aan de andere kant zijn de vele Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied een grote implicatie voor de tweestatenoplossing. Inmiddels heeft het aantal Israëliërs dat in deze nederzettingen leeft de 350.000 mensen overschreden en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft al aangekondigd dat hij niet van plan is om deze nederzettingen te evacueren.

 

Naar aanleiding van mijn onderzoek beargumenteer ik dan ook dat het te laat is voor een tweestatenoplossing door de vele nederzettingen in Palestijns gebied. In een wereld waar mensen zich met elkaar vermengen en huwen en eigenlijk niemand één duidelijk antwoord kan geven op de vraag welke identiteit we hebben, is Israël een anachronisme in deze wereld. Het zal het niet gemakkelijk zijn om Israël te veranderen in een binationale staat, maar het is ook weer niet zo onmogelijk als het in eerste instantie lijkt. Het zal bovendien tot veel minder hinder leiden voor de meeste mensen dan vele nationalistische en religieuze Israëlische personen beweren.

 

De Zionistische gedachte van een Joodse staat is naar mijn mening niet meer realistisch en verdedigbaar in de hedendaagse wereld waarin mensen geen enkelvoudige identiteit meer hebben. Thomas Friedman heeft gelijk wanneer hij beargumenteert dat binnen een éénstaatoplossing, Israël of een niet-Joodse democratie of een Joodse niet-democratie zal zijn. In deze veranderende wereld waarin mensen vele identiteiten bezitten is daarom een niet-Joodse democratie de enige realistische en verdedigbare oplossing tot dit zeer moeilijk op te lossen probleem.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Tom Wassink, Student Bestuurskunde Tilburg University
De éénstaatoplossing blijkt de enige realistische en verdedigbare oplossing - 7 september 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer