27 september 2015 | door: Charles van den Broek, schrijver en historicus

Ambassade-model: dé oplossing voor het vluchtelingenprobleem

Grenzen open of dicht, het brengt de oplossing geen meter dichterbij. Sterker nog, de ellende zal alleen maar langer voortduren. Maar wat als de oplossing even simpel als humaan zou zijn?

"Tijdelijke opvang op ''eigen grondgebied'' in het buitenland is een oplossing waar niemand aan dacht"

Je moet wel in een grot op de Filippijnen leven om niet te weten dat er een vluchtelingenprobleem is. Het discours over een in alle opzichten menselijke ramp, is (ook op dit forum) inmiddels behoorlijk uit de hand aan het lopen. De rede is totaal uit het oog verloren, en voor- en tegenstanders maken elkaar voor rotte vis uit, ondertussen goochelend met feiten, aannames en cijfers. Wat de tegenstander heeft aan te dragen, wordt als vreemdelingenhaat of naïviteit weggewuifd. Je bent óf voor het totaal opengooien van de grenzen, of je bent voor het sluiten ervan. Een tussenweg bestaat er niet, en beide zijden beschuldigen elkaar van onderbuikgevoelens. Je bent een linkse dromer of een onmenselijke fascist.  Niet erg productief, als je het mij vraagt. Terwijl de oplossing buitengewoon simpel is, het past op een bierviltje. Voordat ik mijn idee uit de doeken doe, zal ik eerst de argumenten van beide zijden ontleden.

Tegen

Wie tegen een massale toestroom van vreemdelingen is, ziet zich al snel het etiket ''nationalist'', PVV-er of Nazi opgeplakt. Er zullen er best een paar tussen zitten, maar grotendeels hebben we het over heel normale mensen, die alleen inzien dat hun land bijna onherkenbaar is geworden - en dat benoemen. Kijk, dat moet je natuurlijk nooit doen in een land waar ook mensen als Vester Bergmans wonen. Die willen je dan het liefst met geweld de mond snoeren. Het gebruik van de term ''mensenstroom'' is al genoeg om de discriminatiereflex uit te lokken; een stroom is immers een natuurverschijnsel, en we ''hebben het hier wel over mensen, ja?!''.

 

Toch kun je moeilijk ontkennen dat de immigratie vooral negatieve effecten heeft gehad. Als je daar ook nog een extra lading immigranten bij doet, roep je op zijn minst twijfels op. Kunnen we dat wel aan? Wat doen we met de huisvesting? We hebben immers zelf nog een tekort aan woonruimte. En de kosten? Om over mogelijk meegereisde IS-aanhangers maar te zwijgen. Dat als onderbuikgevoel neersabelen, lost het probleem niet op, het jaagt de ander alleen maar meer op de kast. Het sluiten van grenzen zal de toevloed echter niet stoppen, mensensmokkelaars hebben een nieuw goudmijntje gevonden en dat laten ze zich niet zomaar afpakken.

 

Vóór

Voorstanders van open grenzen laten zich vaak voorstaan op hun kosmopolitisme, humanisme en liberale houding. Om te beginnen is het heel gemakkelijk om achter je grachtengordel voor ruimhartige toelating van asielzoekers te zijn. Er is geen enkel AZC binnen die stadsgrenzen gevestigd, D66-leden hebben geen last van hun ruimhartigheid. Daarbij, als je alle grenzen opengooit, waar dienen ze dan nog voor? En wanneer en voor wie gooi je ze open, en voor wie en wanneer gaan ze weer dicht?  Een grens wordt op die manier een volstrekt willekeurig gegeven. Ondoenlijk. Onzin dus.

 

Leugens

Maar daarbovenop komen de leugens, valse argumenten en het gegoochel met cijfers. Een aantal voorbeelden; asielzoekers vormen de oplossing voor onze vergrijzing, het zijn ''allemaal'' hoogopgeleiden, we zetten ze aan het werk (in de zorg bv.), zij zijn een verrijking voor Nederland.

 

Waarom zouden asielzoekers de vergrijzing oplossen? Worden zij niet oud soms? De oplossing voor de vergrijzing moet bij onze eigen voortplantingsdrift gezocht worden, niet in het importeren van om het even wie. Dat geeft alleen maar nieuwe integratieproblemen. Daar hebben we er nu al genoeg van, zou ik zeggen. Dat het allemaal hoogopgeleiden zouden zijn, is statistisch gewoon niet mogelijk; het zijn er (nu al )bijna een miljoen, dat kúnnen gewoon niet allemaal ingenieurs en dokters zijn. Zo veel hebben we er hier niet eens! Wel zijn het allemaal relatief jonge mannen, die bij de grens met Hongarije al blijk geven van een nogal agressieve inborst (zelfs het NOS-journaal kan dat niet verbloemen).

 

Minder banen

Hans - labbekak- de Boer verkondigt in elk programma waar hij nog welkom is, dat ''hij ze wel aan werk gaat helpen''. De man kan niet eens werk creëren voor de 605.000 werklozen die we nú al hebben! Het lijkt mij trouwens dat het aan het werk zetten van mensen in de zorg die geen woord Nederlands spreken vragen om moeilijkheden is. Om nog maar te zwijgen van de in het kader der ''broodnodige'' bezuinigingen 65.000 mensen zijn ontslagen - goed Nederlands sprekende en hoogopgeleide - verpleegkundigen en zorghulpen! Het idee dat deze asielzoekers niet grotendeels van een uitkering afhankelijk worden, is een illusie. Bedrijven nemen geen nieuwe werknemers meer aan, maar vervangen ze door machines. Vandaag (23 september 2015) heeft Willem Alexander een nieuw distributiecentrum van Wehkamp geopend. Bijna geheel geautomatiseerd, robots doen nu het werk waar men eerst uitzendkrachten voor inhuurde. Zelfs aan de onderkant is er dus geen werk voor die hoogopgeleide Syriërs. In Groot-Brittannië verwacht men dat in de komende tien jaar door automatisering 10 miljoen banen verloren gaan. Daar staan ongeveer 3 miljoen nieuwe banen, in de assemblage van robots en het onderhoud ervan. Netto dus een verlies van 7 miljoen arbeidsplaatsen. Voor Nederland zou men de cijfers ongeveer door 4 kunnen delen. Heeft er iemand nog een onzinnig banenplan in Den Haag? Het werk ís er simpelweg niet!  Het bericht over Neelie Kroes, die meldde dat volgens haar al die ''hoogopgeleide'' Syriërs hier allerlei IT-bedrijfjes zullen opstarten, kan ik dan ook niet serieus nemen. Als ze dat konden, waarom deden ze dat dan niet al in Syrië? Wat dat betreft zijn immers inderdaad alle grenzen weggevallen!

 

Geen verandering, maar wel een verrijking?

Vaak hoor je ook dat de (meestal) moslimimmigranten Nederland niet zullen veranderen. Het zijn er toch maar een paar duizend? Hoe zou zo'n klein groepje nou invloed op ons land kunnen uitoefenen? Ook weer zo'n leugentje. Het zijn er inmiddels een paar duizend per week, en die komen bovenop de al aanwezige groepen. En aan de commotie over Zwarte Piet zie je al hoe een groepje van hooguit enkele honderden het voor de rest van dit land kunnen verpesten. De duizenden die aankomen, zijn overigens meestal mannen, tussen de 25 en 35, soms met hun zonen (die zijn namelijk veel belangrijker dan meisjes), daar komen later ook nog vrouwen en dochters achteraan. Afkomstig uit gebieden (Syrië, IS, Irak, Afghanistan, Somalië) waar meestal de sharia als leidraad dient voor het leven. Veel plezier ermee...

 

Zieligheidindustrie

Er zijn voorstanders die beweren dat we helemaal niet zo bang hoeven te zijn dat die asielzoekers hier zullen blijven. Ze zoeken tijdelijk veiligheid, en zullen als de situatie veranderd is, weer terugkeren. Ter opheldering van deze bewering; van de bijna 60.000 vluchtelingen uit ex-Joegoslavië keerden er na verloop van tijd (na de Balkanoorlog) een kleine 7000 terug. Maar zelfs als de oorlog in Syrië vandaag zou stoppen, zullen mensen hier minimaal 5 jaar verblijven. Een welkome bron van inkomsten voor de zogenaamde zieligheidindustrie; advocaten, vluchtelingenwerk en actievoerders, maar niet erg nuttig voor de rest. Bij het verblijf van minstens vijf jaar, zullen de kinderen hier naar school gaan, de taal spreken en hier hun vriendjes hebben. Voor je het weet moet er weer (''écht, dit is voor de laatste keer'', zullen PvdA en GroenLinks in koor roepen) een groot pardon worden verleend. Gedane zaken nemen geen keer, luidt de oude wijsheid, en asielzoekers ook niet.

Wat zowel voor- als tegenstanders uit het oog verliezen, is dat door het opvangen en toelaten van vluchtelingen, het probleem voor tientallen jaren, misschien zelfs eeuwen, voort zal duren. De ''brain drain'' zorgt ervoor dat de laag- of niet opgeleiden, armsten en minst ontwikkelden achterblijven in een verwoest, verarmd land. Een land zonder intelligentsia zal er wellicht nooit meer bovenop komen, kijk maar eens naar Somalië. Moeten we dat, onder het mom van medeleven en hartelijke opvang, willen? Men stort een land immers terug in de tijd, zonder uitzicht op enige verbetering; toekomstige generaties zullen het voorbeeld van de huidige volgen en richting Europa komen. En het gebied blijft in oorlog, of op zijn minst in armoede, want de laag opgeleiden blijven achter. Een vicieuze cirkel waar we niet aan moeten beginnen. Het is alleen gunstig voor het ego van links-radicale activisten en het banksaldo van winstbeluste asieladvocaten!

 

Conflict        

Met de mensen komen ook hun problemen Europa binnen. Men ontvlucht wel de oorlog, maar al in AZC's blijkt dat men daar het conflict gewoon voortzet. Gevechten tussen moslims en christene zijn aan de orde van de dag. Wie zegt dat niet na verloop van tijd de Syrische burgeroorlog bij ons op straat zal worden uitgevochten? Kijk eens naar Turken en Koerden, die hun conflict in het thuisland ook hier uitvechten; wederzijdse bomaanslagen, brandstichtingen en steekpartijen - en dat door mensen die bij wijze van spreken nooit in Turkije zijn geweest!    

 

Oplossing

Vluchtelingen zijn ook niet overal welkom. Voornamelijk in Slowakije, Hongarije, Polen en Tsjechië zit men er niet op te wachten (hoewel de meeste vluchtelingen daar - laten we eerlijk zijn - ook niet naar toe willen; Duitsland, Nederland en Zweden zijn favoriet), en die landen krijgen dan ook een hoop kritiek. Maar vergeet niet dat ook Groot-Brittannië zich onttrekt aan het hun toegewezen quotum, daar hoor je bijna niets over!

 

Wat dan? We kunnen die mensen toch ook niet aan hun lot overlaten? Natuurlijk niet! En opvang in de regio kent ook zijn grenzen. Voor je het weet, breekt daar weer een oorlog uit door het vluchtelingenprobleem, en krijg je vervolgens nóg meer vluchtelingen.

 

Het ambassademodel

In elk land, dus ook in Nederland, vinden we ambassades van bevriende landen. Het terrein van de ambassade ligt weliswaar in ons land, maar is niet van ons, maar van de vreemde mogendheid.  Als we nu eens in elk land een territorium inrichten als was het een ambassade. Het ligt in ons land, maar is niet ons grondgebied. Daar worden dorpen, kleine stadjes gebouwd, compleet met alle voorzieningen. Scholen, ziekenhuis, supermarkt - als de asielzoeker echt zo hoog opgeleid is als men van alle kanten hoort - kunnen gewoon door de vluchtelingen zelf worden bemand. Het geeft een nuttige dagbesteding, en zorgt bovendien voor een goed opgeleid potentieel voor heropbouw van het eigen land. Daar zijn ingenieurs, dokters en andere deskundigen harder nodig dan hier, waar we onze eigen werklozen niet eens aan een baan kunnen helpen!

 

De vluchtelingen worden dus opgevangen, zonder dat ze direct recht op permanent verblijf krijgen en ook niet ten laste van het lokale sociale stelsel komen. In dat gebied, dat afhankelijk van de brandhaard, steeds als ''ambassade'' van een ander land zou kunnen dienen gelden dus nadrukkelijk niet de Nederlandse wetten en gewoontes, evenmin de rechten. Het is buitenlands grondgebied, maar wel veilig buitenlands grondgebied.

 

Binnen de ambassade kan men zelf werken aan de toekomst, en geld verdienen, zonder echter aanspraak op naturalisatie of inburgering te mogen maken. Ook voorkomt men jarenlange integratieproblematiek, cultuurbotsingen en misbruik van financiële regelingen. Na afloop van de (burger)oorlog kunnen de vluchtelingen eenvoudig teruggestuurd worden, zonder dat asieladvocaten ellenlange procedures kunnen oprekken. Zowel voor- als tegenstanders worden met deze regeling tegemoetgekomen in hun wensen dan wel bezwaren en bovendien worden (en daar moet het toch om te doen zijn ) mensen beschermd tegen oorlogsgeweld. Ruimte voor zo'n asielambassade is er volop; in Nederland kun je denken aan Flevoland of Drenthe.

 

Ik weet dat dit plan ten koste gaat van de werkgelegenheid bij hulpverleners en asieladvocaten, maar die kunnen altijd echt werk zoeken. Daarnaast hebben dit soort lui al veel te veel verdiend aan de ellende van anderen; in mijn ogen zijn ze meestal net zo erg als smokkelaars die mensen in lekke bootjes de Middellandse zee opsturen. Ook weet ik zeker dat er ter linkerzijde allerlei types op hol slaan en mij zullen beschuldigen van de wens een nieuw soort concentratiekamp te willen oprichten. Dat soort voorspelbare, doch volstrekt onzinnige kritiek leg ik bij voorbaat naast me neer. Dit is een in mijn ogen heel aanvaardbare en humane oplossing van een (letterlijk) levensgroot probleem. Hulp dient om te helpen, niet om te laten zien hoe goed je zelf bent. Dat is slechts narcisme.   

 

Zo zie je maar, een oplossing kan heel simpel zijn, en toch humaan. Ik hoop dat er wat politici dit stukje onder ogen krijgen (ik weet dat verschillende Europarlementariërs en commissarissen van dit forum gebruikmaken om hun mening te uiten, maar ik weet niet of men ook open staat voor input van buitenaf - vermoed eigenlijk van niet), en er wat mee doen. Mocht dat zo zijn, dan is mijn bankrekeningnummer bij de redactie bekend om hun diepgevoelde en grenzeloze dank op uit te drukken in een geldelijke beloning. Ik heb dan immers wel mooi hun hachje gered!       

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Charles van den Broek, schrijver en historicus
Ratificatie Oekraïneverdrag is een bewuste provocatie van Rusland - 19 december 2016
De reactie van links op verkiezing Trump legt gevaren voor democratie bloot - 20 november 2016
Sinterklaasfeest moet helemaal verdwijnen - 4 oktober 2016
Donorwet; achterhaalde oplossing bedacht door een achterhaalde partij - 19 september 2016
Nederland ligt onder vuur - 12 mei 2016
Euthanasie; niet omdat het moet, maar omdat het kan - 23 februari 2016
John Lennon is net zo gevaarlijk als IS - 23 november 2015
De Derde Wereldoorlog is allang bezig - 17 november 2015
Welkom aan vluchtelingen is dekmantel voor diepe mysanthropie - 4 november 2015
''Wir schaffen das'' is geen beleid, maar populisme - 27 oktober 2015
Merkel en het gelijk van Nostradamus - 22 oktober 2015
Vrijheid van meningsuiting staat echte inspraak in de weg - 12 oktober 2015
De val van Rome 2.0 komt eraan - 9 oktober 2015
Ambassade-model: dé oplossing voor het vluchtelingenprobleem - 27 september 2015
Het Brussels complot - 15 september 2015
Eigen volk eerst! - 12 september 2015
Antisemitisme is back; with a vengeance - 11 januari 2014
Oudejaarsconferences; stop ermee! - 2 januari 2014
De doodstraf; echt het einde - 3 december 2013
Stop de waardeloze wetenschap - 23 september 2013
Boycot de boycotters - 18 augustus 2013
Atheïsten moeten wat logischer worden - 24 mei 2013
Steun de STER met cultuursubsidie - 14 mei 2013
Een studie rechten maakt nog geen goede pleiter - 30 maart 2013
Wetenschap versus geloof leidt tot kapitaalvernietiging - 18 maart 2013
Columns worden wel gelezen, maar niet altijd goed begrepen - 28 februari 2013
Atheïsten missen fatsoen en innerlijke beschaving - 22 februari 2013
China is niet de nieuwe wereldmacht - 4 december 2012
Emancipatie werkt tegen de vrouw - 18 november 2012
Koop ook eens dingen waar je niets aan hebt - 10 november 2012
Diepgang en denken worden overschat - 26 oktober 2012
Geweld is zinvol - 2 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer