Geschiedenis
9 oktober 2015 | door: Charles van den Broek, schrijver en historicus

De val van Rome 2.0 komt eraan

We moeten minder tolerant worden om onze vrijheden te verdedigen tegen een instroom van totaal intolerante moslims, die hun eigen gewoonten meebrengen zonder de wens om zich aan te passen.

"Onze tolerantie t.o.v. de islam kan tot onze ondergang leiden. Wie dat ontkent, is blind voor realiteit"

Een waterdruppel holt de berg uit. Hou dat beeld even vast.

 

Toen kort na de kruisdood van Jezus de eerste christenen Rome bereikten (ongeveer in het jaar 35), ging het om een handjevol mensen. Het betrof bovendien mensen die aan de onderkant van de samenleving vertoefden, slaven en vrouwen. Niks om je druk over te maken. Minder dan dertig jaar later was de sekte al zo groot, dat het Romeinse establishment er (na de grote brand van Rome in 64) genoeg dreiging in zag om de eerste vervolgingen in te stellen. De beruchte levende fakkels van Nero gingen dankzij het boek van Henryk Sienkewycz, Quo Vadis, de geschiedenis in. Die eerste martelaren werkten overigens voor het grootste deel vrijwillig mee aan hun eigen dood; martelaarschap, het sterven voor je geloof werd als een directe toegangspas voor het paradijs beschouwd.

 

De voorstelling dat de Romeinen na het zien van de wreedheden die Nero tegen de weerloze christenen beging, zich (uit sympathie met de slachtoffers) massaal tegen hun keizer keerden, is onwaar. Nero regeerde nog vier jaar, die volkswoede zou er dus nogal lang over gedaan hebben om zijn val te bewerkstelligen... Romeinen hadden aanvankelijk weinig op met die rare nieuwe sekte uit Judea.

 

Om te beginnen snapte men het hele concept monotheïsme niet (er waren vele goden, niet één), en dan waren er nog de vreemde gebruiken en verdenkingen. Zo geloofde de gemiddelde Romein dat christenen kannibalisme bedreven (de hostie en wijn die lichaam en bloed van Christus vertegenwoordigden), en men was ervan overtuigd dat ze aan incest deden (christenen noemden elkaar broeders en zusters, en huwden elkaar). Bovendien waren Romeinen niet vies van een middagje zinloos geweld. Je moet niet vergeten dat ze geen televisie hadden. Kijk maar naar ons kijkgedrag; ook wij zien het liefst films en games met zo veel mogelijk doden; we verschillen echt niet zó veel van die oude Romeinen, we gebruiken alleen een scherm als ''filter'', om ons beschaafd te voelen...

 

Na die eerste golf van vervolgingen volgden er nog velen, maar uiteindelijk groeide het geloof tegen de verdrukking in, en kwamen christenen (veelal slaven, die toen een veel minder onderdanige functie en status hadden dan in later tijden, die in het bestuur werden ingezet) in het centrum van de macht terecht. En rond 400 was het christendom van vervolgde groep uitgegroeid tot staatsgodsdienst. Gewoon door door te sijpelen.

 

Christenen zien deze gebeurtenis uiteraard als een positief iets, het ingrijpen van God in de geschiedenis. Maar het feit dat de christenen het nu voor het zeggen hadden, leidde een tijd van vervolgingen van anders-gelovigen in, onderlinge strijd over dogma's en een lange periode van verminderde belangstelling voor wetenschap en kunst. We kwamen, kortom, in de middeleeuwen terecht.

 

Nu zien we enorme vluchtelingenstromen onze kant op komen. Afkomstig uit verschillende islamitische landen en gebieden. Opvallend. Want ook in Oekraïne is er een burgeroorlog, maar de miljoenen die dat geweld willen ontlopen, blijven in de buurt. De vluchtelingen (meest Syrisch, en waanzinnig hoog opgeleid - architecten en tandartsen - horen we op tv en radio) willen het liefst zo snel mogelijk naar Duistland, Zweden en Nederland. In armere EU-lidstaten wil men niet blijven. Ik zal daar hier verder niet op ingaan, dat zou maar afleiden van de hoofdlijn. En dat is de invloed die de instroom zal hebben op ons land, ons rechtssysteem, onze cultuur.

 

Van voorstanders van opname krijgen we te horen dat we nergens bang voor hoeven te zijn. Daar begint het framen al; wie tegen is, is bang (dus irrationeeel; wie voor is, heeft een mening (en zoals men weet, is een mening rationeel).We moeten geen islamieten zien, maar mensen. En werkgeversvoorzitters zien geen mensen, maar kansen (op het uitbetalen van lage lonen...).

 

Maar zijn bezwaren nou echt alleen maar af te doen als onderbuikgevoelens? De komst van Angelen en Saksen verdreef de oorspronkelijke Keltische bevolking naar de randen van Groot-Brittannië (Wales en Schotland). En de Sioux die de komst van de blanken met een welkomstlied begroette en zijn volksgenoten op de enorme kansen wees die die nieuwe buren boden, zal achteraf wel enkele verwijten naar zijn hoofd hebben gekregen... 

 

Het getuigt van een enorme naïviteit (of erger, kwaadaardigheid) om te beweren dat de nieuwkomers a) hier niet zullen blijven, b) dat ze zo aan de slag kunnen (banen verdwijnen waar je bij staat door automatisering, bezuinigingen en uitbesteding naar lage-lonenlanden) en c) geen invloed op het land zullen uitoefenen.

 

Nu al worden lessen in het middelbaar onderwijs aan de wensen van gelovige moslims aangepast; Anne Frank is nauwelijks meer bespreekbaar (tenzij haar de schuld aan het uitbreken van WO II in de schoenen wordt geschoven), en een simpel iets als de evolutieleer werd al uit menig biologieles geschrapt. Homo's worden uit wijken weggetreiterd, meisjes die zich ''te schaars'' kleden (kan dat eigenlijk?) voor hoer uitgemaakt. Dit terwijl ze dus ''nog geen invloed hebben'' dus...  

 

Dat is nog tot daar aan toe (je kunt immers best door het leven zonder van evolutie te hebben gehoord), maar ook in het strafrecht heeft de islam zijn invloed. Menig geval van eerwraak is milder bestraft omwille van het begrip dat de (D66)rechter op meende te moeten brengen voor het geloof en de cultuur van de dader...! In dit kader is het bedenkelijke commentaar van voormalig minister van justitie Donner tekenend; toen een autochtone groep de doodstraf weer wilde invoeren, kon daar geen sprake van zijn, ondanks dat ze een meerderheid zouden hebben. Maar toen in 2006 de vraag kwam of de sharia hier mogelijk moest zijn, was zijn antwoord dat ''als zij een meerderheid vormen, dat gewoon moest kunnen''. Nu zijn er weinig mensen die zo overtuigd voorstander zijn van de doodstraf als ik, maar dat moet wel op de juiste gronden gebeuren. Niet omdat je vreemdgaat of -nota bene!- omdat je een groepsverkrachting hebt overleefd (zoals op 7 oktober in Duitsland gebeurde met een Syrische vluchtelinge, op  bevel van haar moeder, uitgevoerd door haar vader en broers - die spoorloos verdwenen zijn naar dat o zo onveilige Syrië).  

 

Dat moslims gebruik maken van de hen geboden mogelijkheden, kun je ze niet kwalijk nemen, maar zo maak je wel heel duidelijk dat er geen verzet zal komen. Moeilijkheden, verkrachtingen en vechtpartijen in AZC's worden vakkundig uit de media gehouden of gebagatelliseerd. Keer op keer komt die kleine veldslag ''niet door de islam, maar door andere oorzaken of spanningen''... jaja, maar het gaat altijd om gevechten tussen moslims en christenen, waarbij er eisen aan de christenen worden gesteld (variërend van het niet drinken van alcohol tot het bekeren tot de islam!).

 

Tegenstanders van de massale instroom worden weggezet als achterlijke fascisten en ongeschoolde randdebielen. Voorstanders worden veel meer als gast gevraagd in discussieprogramma's en mogen llanger hun verhaal doen, waarbij ze veelal een emotioneel verhaal houden dat net zo slecht onderbouwd is als het geschreeuw van de anti's. Vaak gebruikt men zelfs gewoon leugens, die zelden weersproken worden. Het kan bijvoorbeeld nooit kloppen dat al die miljoenen hoog zijn opgeleid, dat is statistisch onmogelijk (tenzij Syrië eigenlijk een grote tandartsenpraktijk was). Zaken die verifieerbaar zijn, zoals het feit dat de vluchtelingen die van zinkende bootjes worden geplukt, eerst de christenen overboord hebben gezet, worden ontkend of betiteld als rassenhaat. En ondertussen maakt Hanna Verboom (actrice, algemeen erkend lekker ding, maar o zo naïef!) haar zolder winterklaar voor de Syriër die haar zo snel hij kan in een burka zal hullen... 

 

Feit is dat de Syrische vluchtelingen vrijwel allemaal strenggelovige islamieten zijn (er zijn al verschillende gevallen van eerwraak geweest in AZC's door heel Europa), vrouwen die er werken worden niet erkend als hulpverlener of gezagdragers, en, terwijl ze hier bescherming zeggen te zoeken, zetten ze hun conflict voort. Gevechten vinden plaats tussen groepen die ook in Syrië tegenover elkaar staan. Ze importeren dus hun strijd in Europa. Dat los je niet op door ze een huis tegeven in een woonwijk, integendeel.    

 

Het vervelende is dat er grote groepen van de autochtone bevolking zich van de eigen cultuur hebben afgekeerd (nationalisme is op zijn minst verdacht, niemand is illegaal, en couscous is veel lekkerder dan boerenkool, dat soort retoriek - iedereen is in die kringen immers van de wereld) en zich identificeert met de nieuwkomers.

 

Dat kan leiden tot ongewenste taferelen. Kerkklokken mogen al niet meer worden geluid, terwijl de oproep tot gebed wel vanaf de minaretten klinkt, kerst mag niet meer openlijk worden gevierd in sommige steden (in Engeland met name), Pasen is blijkbaar kwetsend  voor de islamitische tere zieltjes (en wordt tot ''lentefeest''), ga zo maar door. In Groot-Brittannië heeft de doorgeschoten angst om moslims te kwetsen al geleid tot het jarenlang toestaan van een verkrachtersbende die het vooral op mindrjarige ''ongelovige'' meisjes had gemunt. Sommigen zijn spoorloos verdwenen, zonder dat de politie (terwijl die volledig op de hoogte was!) ingreep. Dat alles onder het motto van tolerantie.

 

Als men mij nu als xenofoob of islamofoob wil neerzetten, moet dat maar. Het is wel de dagelijkse gang van zaken in het Europa van D66, Guy Verhofstadt en Frau Merkel.

 

Als we op de ingeslagen weg doorgaan, zal (met de veel grotere aanwas van islamieten) door onze toegeeflijkheid en angst om voor racist te worden versleten, binnen een jaar of twintig, dertig, ook hier de sharia gelden. Dan is het afgelopen met vrouwen- en homorechten, vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid (of vrijheid van godsdienst). Dan kunnen we op vrijdag vragen ''hoe laat is die steniging?'' Het zal een nieuwe val van Rome betekenen. Idealisme is leuk, tot het je (letterlijk) de kop kost.       

 

Ik begon dit stukje met het beeld van een waterdruppel die een berg uitholde, weet u nog? We hebben nu echter niet te maken met een druppel, maar met een stroom. Het effect daarvan is nog veel sterker. Waar nu de Grand Canyon te bewonderen is, was eerst een bergmassief. Tot die rivier kwam...

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Charles van den Broek, schrijver en historicus
Ratificatie Oekraïneverdrag is een bewuste provocatie van Rusland - 19 december 2016
De reactie van links op verkiezing Trump legt gevaren voor democratie bloot - 20 november 2016
Sinterklaasfeest moet helemaal verdwijnen - 4 oktober 2016
Donorwet; achterhaalde oplossing bedacht door een achterhaalde partij - 19 september 2016
Nederland ligt onder vuur - 12 mei 2016
Euthanasie; niet omdat het moet, maar omdat het kan - 23 februari 2016
John Lennon is net zo gevaarlijk als IS - 23 november 2015
De Derde Wereldoorlog is allang bezig - 17 november 2015
Welkom aan vluchtelingen is dekmantel voor diepe mysanthropie - 4 november 2015
''Wir schaffen das'' is geen beleid, maar populisme - 27 oktober 2015
Merkel en het gelijk van Nostradamus - 22 oktober 2015
Vrijheid van meningsuiting staat echte inspraak in de weg - 12 oktober 2015
De val van Rome 2.0 komt eraan - 9 oktober 2015
Ambassade-model: dé oplossing voor het vluchtelingenprobleem - 27 september 2015
Het Brussels complot - 15 september 2015
Eigen volk eerst! - 12 september 2015
Antisemitisme is back; with a vengeance - 11 januari 2014
Oudejaarsconferences; stop ermee! - 2 januari 2014
De doodstraf; echt het einde - 3 december 2013
Stop de waardeloze wetenschap - 23 september 2013
Boycot de boycotters - 18 augustus 2013
Atheïsten moeten wat logischer worden - 24 mei 2013
Steun de STER met cultuursubsidie - 14 mei 2013
Een studie rechten maakt nog geen goede pleiter - 30 maart 2013
Wetenschap versus geloof leidt tot kapitaalvernietiging - 18 maart 2013
Columns worden wel gelezen, maar niet altijd goed begrepen - 28 februari 2013
Atheïsten missen fatsoen en innerlijke beschaving - 22 februari 2013
China is niet de nieuwe wereldmacht - 4 december 2012
Emancipatie werkt tegen de vrouw - 18 november 2012
Koop ook eens dingen waar je niets aan hebt - 10 november 2012
Diepgang en denken worden overschat - 26 oktober 2012
Geweld is zinvol - 2 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer