4 november 2015 | door: Charles van den Broek, schrijver en historicus

Welkom aan vluchtelingen is dekmantel voor diepe mysanthropie

De opname van hoog opgeleide vluchtelingen zal de landen van herkomst in een permanente staat van ellende storten. En zodoende een constante stroom immigranten genereren. Met dank aan links activisme.

"IJdele hulpverleners houden meer van zichzelf dan van hen die ze zeggen te helpen"

Er is een discussie betreffende de vluchtelingen die richting ons land komt. Daarbij is het land verdeeld in twee kampen, de voorstanders en de tegenstanders. Eerst merkte ik dat niet, omdat de verschillen zó genuanceerd onder woorden worden gebracht, dat je ze nauwelijks opmerkt...

Desalniettemin komt het van tijd tot tijd tot een woordenwisseling, waarbij men elkaar (eloquent en beschaafd als altijd) iets scherper typeert; voorstanders zijn ''Gutmenschen'', al dan niet links, en tegenstanders zijn neo-nazi's. Wie tegen de komst van tienduizenden islamieten is, is moreel failliet (eufemisme voor stuk vuil).

 

Engagement

En het dient gezegd, de voorstanders geven op roerende wijze blijk van hun engagement. Engagement dat trouwens voorbehouden is aan het links gedachtegoed; een rechts persoon is niet geëngageerd, maar een lastpak als hij voor zijn idealen opkomt. De beelden van burgers die in Apeldoorn een koor vormen om de vluchtelingen welkom te heten in hun midden lieten ook mij ook niet geheel onbewogen; met een brok in mijn keel zag ik het gezang aan, terwijl mijn maag zich omkeerde...

 

Maar linkse betrokkenheid houdt niet op bij een muzikale aubade, geenszins! Een documentairemaker die ik op de VPRO-radio hoorde, ging, om tegengas te geven aan die ''klagende, zeikerige Nederlanders, die zomaar denken alleenrecht te hebben op dit land'', welgemoed richting Balkan om de vluchtelingen in al hun ellende te tonen; het betrof hier immers ''mensen met allemaal hun eigen verhaal'' (Nederlanders hebben dus, al dan niet klagend, géén eigen verhaal...). En bij De Wereld Draait Door, lichtend baken van fatsoen, werd een bejaarde Rotterdammer (die al tien jaar wacht op een aangepaste woning) weggezet als werkschuwe uitvreter, onder luid applaus (uiteraard van Hanneke Groenteman, en verder tout weldenkend Nederland. Dit alles onder de bezielende leiding van grachtengordel-hogepriester Matthijs van Nieuwkerk , een man die in het plaatsje Almen woont; een kleine 1200 inwoners, waarvan opvallend genoeg er niet één een asielzoeker is (tenzij we Matthijs meerekenen)....  

 

Peter R.

De vluchteling is op sites als JOOP.nl, en in programma's van de NPO welhaast heilig verklaard. Vergelijkingen met de Engelandvaarders zijn niet van de lucht, en Peter R. de Vries kon niet nalaten middels een column/open brief (die in verscheidene media opdook) zijn diepe, diepe bewondering en respect te uiten jegens dat zo zeldzame en dappere fenomeen, de vluchteling. Vluchtelingen hebben immers de moed om het conflict te ontlopen, en een betere toekomst te zoeken, weg uit de oorlog, weg uit uitzichtloze situaties, weg uit landen waar geen toekomst voor een menswaardig bestaan mogelijk is. Iedereen is, aldus alwetende Peter R., welkom in Nederland. Een Nederland dat overigens niet vol is, zoals sommigen wagen te beweren. We moeten ons niet afkeren van, maar solidair zijn met deze mensen - nadrukkelijk géen islamieten, maar MENSEN, pas op, he!

 

Door zo veel welwillendheid, actiebereidheid en menslievendheid, zou je bijna gaan denken dat deze voorstanders van de vluchtelingenopvang het wel heel goed met de wereld voor moeten hebben. Toch wil ik daar wat vraagtekens bij zetten. Want er klopt een aantal dingen niet in het mooie verhaal van steun, hulp, solidariteit en bescherming dat ze ons dagelijks voorschotelen.

 

Verelendung

De vluchtelingen zijn in veel gevallen natuurlijk op de vlucht gegaan voor een (burger)oorlog. En oorlogsvluchtelingen verdienen onze steun en bescherming. Natuurlijk! Maar ze bleven niet in het eerste het beste veilige gebied waar ze terechtkwamen.

 

En niets wijst er op dat de mannen (het zijn voor ongeveer 70% jonge mannen, onder de 35 jaar, hoewel in de beeldvorming er ook veel kinderen tussen zitten) van plan zijn ooit terug te keren naar het land van herkomst. Dat is toch iets anders dan de instelling waarmee de Engelandvaarders vertrokken; zij keerden vrijwel direct terug, om te vechten voor de bevrijding van Nederland. En na de oorlog ging men (van hoog tot laag) aan de slag om het land weer op te  bouwen (iets waar we tot vervelens aan toe aan worden herinnerd als het over de pensioenen gaat, bijvoorbeeld).

 

Wat de uitzichtloosheid van de leefomstandigheden in andere landen (buiten Europa) betreft; als wij hier (in Europa) de goed opgeleide elite van allerlei ontwikkelingslanden blijven opnemen, dan houden we de facto de ellende dáár in stand. Zo'n 60 tot 80% van alle artsen uit Ghana werkt in Europa of Amerika, waardoor de gezondheiszorg aldaar inderdaad miserabel is. Is dat wat we willen voor Ghana en de Ghanezen (en voor allerlei soortgelijke landen)? Een raar resultaat van humanitaire hulp, als je het mij vraagt.

 

Door vluchtelingen op te nemen, creëren we dus een zichzelf instandhoudende stroom richting het Westen. Wie het zich kan veroorloven, vertrekt. Daar zijn verschillende namen voor; vicieuze cirkel, om er een te noemen. Crimineel handelen is een andere kwalificatie die je eraan kan geven. Want de landen die we op die manier intellectueel plunderen (want daar komt het feitelijk op neer) worden er nooit beter van, alleen slechter. Op zo'n manier waren die landen, met name in Afrika, als kolonie beter af. Toen werden mensen nog opgeleid om het land te ontwikkelen. Zonder hoog of goed opgeleide elite kan en zal er nooit wat veranderen. Wie moet het land na de oorlog opbouwen? Wie moet het besturen? Wie moet er onderwijzen? Er blijven alleen ongeletterden achter die de ellende alleen maar erger maken, terwijl zij niet de middelen hebben om die situatie te ontvluchten, laat staan te verbeteren. We veroordelen dus de armen (net als hier in Europa tegenwoordig weer) tot een bestaan op de rand van het bestaansminimum, in een semi-permanente staat van oorlog en onderdrukking, omdat wij zonodig die hoogopgeleide asielzoekers hier wilden binnenhalen (nou kun je je ook afvragen of die Syriërs wel zo hoog zijn opgeleid, want in Syrië bestoken ze elkaar met vaten die gevuld zijn met chemicaliën - nogal primitief wapentuig-  terwijl Hamas nota bene nog Katusha-raketten in elkaar weet te knutselen...).    

 

Betutteling

Ook de houding van de hulpverleners, verwelkomers, en alle andere welwillenden is nogal dubieus. Als je ze hoort over hun knuffel-vluchteling, dan is die wel zogenaamd hoogopgeleid, maar kan hij weinig tot niets. Als je die zielige verhalen moet geloven, is een vluchteling een emotioneel wrak, dat in elk opzicht gehandicapt is - om nog maar te zwijgen van de discriminatie die hem te wachten staat... Alles moet dan ook vóór hem geregeld worden. Onderdak, eten (liefst halal natuurlijk, anders gooit hij het in een afvalbak), werk...  Bij alles moet de Nederlandse hulpverlener een handje toesteken. Betuttelend alsof we te maken hebben met een kleuter of een demente bejaarde (je zou wensen dat de dementen zo in de watten werden gelegd, maar dit terzijde).

 

Als ze echt zo goed zijn opgeleid, kunnen ze zelf toch ook wel de weg naar de verschillende hulploketten vinden? Ze zijn ook op eigen kracht hier terechtgekomen! De gemiddelde asielzoeker is - zonder hulp van wie dan ook- in meer landen geweest dan de meeste autochtone Nederlanders die ik ken...). Maar nee, bij elke stap die de asielzoeker op Nederlandse bodem zet, moet opeens een weldenkende Nederlander zijn hand vasthouden. De asielzoeker als onmondig, hulpbehoevend kind, niet bij machte voor zichzelf op te komen. Als een vluchteling een deken nodig heeft, moet Sanne Wallis-de Vries blijkbaar opdraven om in die behoefte te voorzien (met de cameraploeg van Nieuwsuur erbij, dat dan weer wel). Een nogal vertekend beeld, als je het mij vraagt. Ze waren ook niet te beroerd om op de vlucht de christenen preventief overboord te kieperen. Zo hulpbehoevend zijn ze dus niet. Maar dat past minder goed in het zielige plaatje dat op TV getoond moet worden. 

 

BVN

Er is een zender voor Nederlanders in het buitenland, BVN; het beste van Nederland. Die term slaat natturlijk ook op de fine fleur van Bekend Nederland, acteurs en andere min of meer bekende koppen die drie keer op TV zijn geweest, en nu opduiken om hun eigen asielzoekertje op te eisen. Sommigen plukken ze direct uit de trein waarmee ze arriveren. Je moet wat om in de spotlights te blijven, nietwaar?

 

Die hulp verlenen ze dan ook bij voorkeur als er een camera draait. Bij het al eerder genoemde DWDD, schuiven geregeld actrices aan (ik noem geen namen omdat ik Hanna Verboom en Sanne Vogel bedoel), die hun huis (en hart, laten we hun hart vooral niet vergeten!) openstellen voor die fijne mensen die ons komen verrijken. Dit onder luide bijval van de vaste kliek tafelgasten. Het bewijs dat hun wereldbeeld toch klopt. Maar waarom zo te koop lopen met je (al dan niet) goede bedoelingen? Als je wilt helpen, hoef je daar toch niet gelijk een publiek (en erkenning) bij te hebben? Moeder Theresa zat toch ook niet om de andere dag bij Matthijs te slijmen? Ik vraag me dan ook af of dat ''goed doen'' niet eerder een vorm van exhibitionisme is; kijk MIJ eens geweldig politiek correct bezig zijn! IJdelheid der ijdelheden... En natuurlijk een steek onder water richting ''dom rechts'', PVV-achterban en Wilders in het bijzonder. Ook nooit weg, natuurlijk. Haatzaaien door asielzoekers op te vangen, je moet er maar opkomen. 

 

De asielzoekers komen doorgaans terecht in, laten we het vriendelijk zeggen, niet de meest florisante omstandigheden. Azc's staan in gehuchten met 140 inwoners, of in de krachtwijken die Vogelaar zo populair maakten. Geen Syrische buurman voor de betere wijken van Den Haag (''Dat is beter voor die vluchteling, want dan zit-ie dichter bij de belwinkel'', volgens het bewonerscomité - met de D66-lidmaatschapskaart in de borstzak). Geen vluchtelingen in de achtertuin van Van Nieuwkerk, Peter R. de Vries of Alexander Pechtold. Niet omdat ZIJ dat niet zouden willen (wat denk je wel), maar in het belang van de vluchteling. 'tuurlijk, joh! Geloven ze het zélf?!

 

Gevolg is natuurlijk wel dat Nederlanders een minderheid in eigen land  aan het worden zijn - in sommige wijken maken ze nog maar 10% van de bevolking uit. Binnenkort is er dus werk aan de winkel voor leraren Arabisch voor Nederlanders, anders kunnen ze zich niet meer verstaanbaar maken in de winkels...

 

Vol

Natuurlijk kun je niet met droge ogen volhouden dat Nederland vol is. Vooralsnog is er ruimte zat. Er is zelfs sprake van leegloop in sommige gebieden. Maar dat los je niet op door steeds meer immigranten toe te laten. Net als dat ze niet in bepaalde landen willen worden opgevangen, willen ze ook niet in bepaalde streken verblijven; in Zweden weigerden Syriërs en Somaliërs al huisvesting in een vakantiepark, want het ''rook er naar hout...!" (Heel Zweden ruikt naar hout, maar ja...). Je zou toch denken dat men wat dankbaarder zou zijn, nu ze die afschuwelijke oorlog waren ontkomen.   

 

De asielstroom zal dus naar de (grotere) steden trekken, en daar voor overlast en ontwrichting gaan zorgen. Met name op de woningmarkt, de arbeidsmarkt en het sociale vlak zullen spanningen ontstaan. Maar wat maakt het uit, Pechtold en Van Nieuwkerk hebben daar geen last van. Als je naar DWDD kijkt, of JOOP.nl volgt, kunnen er niet genoeg vluchtelingen zijn. Hoe meer oorlogen, hoe liever lijkt het soms wel. Des  te beter kun je als columnist, cabaretier of cartoonist tonen hoe goed jij bent na de oorlog. Welkom, welkom, welkom... Ondertussen geven ze, in hun nauwelijks verhulde haat en minachting, af op mensen die door bezuinigingen en gevoerd beleid van bovenaf, totaal klem zitten. Want dat zijn maar de oorspronkelijke inwoners; autochtoon als nieuw scheldwoord. Soms bekruipt je het gevoel dat dat soort types denkt ''Wat DOEN die lui hier nog?!''

 

We kunnen voorlopig dan nog wel genoeg middelen hebben om de instroom op te vangen, maar daar komt hoe dan ook een eind aan. Stel dat er (in een extreem, zelfs onrealistisch voorbeeld) tien miljoen vluchtelingen zijn opgenomen, dan is het breekpunt toch echt bereikt. We kunnen niet de hele wereldbevolking huisvesten binnen onze grenzen. Ooit moeten we ''nee'' verkopen. Op welk moment we dat doen, is onze keuze. Want hoezeer links ook protesteert dat ''we'' geen enkel recht hebben op dit land, omdat ''we gewoon door toeval hier zijn geboren'', de meerderheid denkt daar toch (nog) anders over. Dat is iets dat zelfs de meest idealistische GroenLinkser moet inzien (al dan niet met twee auto's voor de deur...)

 

'60

Paul van Vliet had ooit een liedje , ''Papa is blijven hangen aan de sixties''. Je zou verwachten, hopen zelfs, dat dat achterhaalde gedachtegoed voorgoed verdwenen was. Net als de muziek uit die tijd, trouwens. We zijn immers veertig jaar verder. Maar zet je TV aan, en je ziet dat die tijd nog steeds springlevend is. Idealen die worden beleden, komen rechtstreeks van Woodstock (het scheelt weinig of ze hebben bloemen in hun haar), evenals de muziek van hopeloos achterhaalde gitaarbandjes (anno 2015 nog aan snaren staan te plukken, really?!) die een minuut mogen volspelen met hun getokkel alsof de Beatles nog bij elkaar zijn. Om Carice van Houten uit haar rol in Zwartboek te citeren; ''Houdt het dan nooit op?!''

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Charles van den Broek, schrijver en historicus
Ratificatie Oekraïneverdrag is een bewuste provocatie van Rusland - 19 december 2016
De reactie van links op verkiezing Trump legt gevaren voor democratie bloot - 20 november 2016
Sinterklaasfeest moet helemaal verdwijnen - 4 oktober 2016
Donorwet; achterhaalde oplossing bedacht door een achterhaalde partij - 19 september 2016
Nederland ligt onder vuur - 12 mei 2016
Euthanasie; niet omdat het moet, maar omdat het kan - 23 februari 2016
John Lennon is net zo gevaarlijk als IS - 23 november 2015
De Derde Wereldoorlog is allang bezig - 17 november 2015
Welkom aan vluchtelingen is dekmantel voor diepe mysanthropie - 4 november 2015
''Wir schaffen das'' is geen beleid, maar populisme - 27 oktober 2015
Merkel en het gelijk van Nostradamus - 22 oktober 2015
Vrijheid van meningsuiting staat echte inspraak in de weg - 12 oktober 2015
De val van Rome 2.0 komt eraan - 9 oktober 2015
Ambassade-model: dé oplossing voor het vluchtelingenprobleem - 27 september 2015
Het Brussels complot - 15 september 2015
Eigen volk eerst! - 12 september 2015
Antisemitisme is back; with a vengeance - 11 januari 2014
Oudejaarsconferences; stop ermee! - 2 januari 2014
De doodstraf; echt het einde - 3 december 2013
Stop de waardeloze wetenschap - 23 september 2013
Boycot de boycotters - 18 augustus 2013
Atheïsten moeten wat logischer worden - 24 mei 2013
Steun de STER met cultuursubsidie - 14 mei 2013
Een studie rechten maakt nog geen goede pleiter - 30 maart 2013
Wetenschap versus geloof leidt tot kapitaalvernietiging - 18 maart 2013
Columns worden wel gelezen, maar niet altijd goed begrepen - 28 februari 2013
Atheïsten missen fatsoen en innerlijke beschaving - 22 februari 2013
China is niet de nieuwe wereldmacht - 4 december 2012
Emancipatie werkt tegen de vrouw - 18 november 2012
Koop ook eens dingen waar je niets aan hebt - 10 november 2012
Diepgang en denken worden overschat - 26 oktober 2012
Geweld is zinvol - 2 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer