Natuur en Milieu
14 december 2015 | door: Herman Gallé

Alleen mensenrechten?

Waarom onderscheid maken tussen mensen en andere dieren wanneer het gaat om het protesteren tegen het toebrengen van leed en het begaan van onrecht? Al wat leeft en kan lijden verdient ons mededogen.

"Waarom zou Amnesty International zich alleen moeten bezighouden met mensenrechten?"

Op 10 december was het de Dag van de Mensenrechten. Door Amnesty International werd daarom een schrijfmarathon georganiseerd voor mensen die - veelal om politieke redenen - gevangen zitten. Mooi initiatief. Of en zo ja in hoeverre het helpt is moeilijk te meten. Maar alles is beter dan niets doen!

 

Als het om (schenden van) mensenrechten gaat zijn we meestal wel te mobiliseren. En och, ook tegen het stierenvechten en het uit de lucht knallen van trekvogels willen we onze stem nog wel eens verheffen.

 

Minder bereid tot actie worden we wanneer het gaat om het aan de kaak stellen van de omstandigheden waaronder b.v. in dit land een half miljard dieren - plm. dertig keer zo veel als er mensen in Nederland wonen - elk jaar lijden en sterven in de bio-industrie. Immers, dat leed wordt aan onze waarneming onttrokken door de dieren op te sluiten in dichte stallen waar geen buitenstaander ongenood binnen komt.

 

Ook wat zich in de slachthuizen afspeelt wordt zorgvuldig afgeschermd. Soms komen er wat undercover beelden naar buiten. Dan ruist even een begin van verontwaardiging door de samenleving. Niet te lang, want ja, ons karbonaadje, kippenboutje, kalfslapje en andere dierlijke lekkernijen moeten wel verkrijg- en betaalbaar blijven. En die enge beelden te vaak en te nadrukkelijk vertonen zouden mensen maar op verkeerde ideeën kunnen brengen, zoals geen of minder vlees eten. Vervelend dat er dan zoiets is Wakker Dier, Varkens in Nood of, nóg erger, een Partij voor de Dieren die een beroep doen op onze ethiek en ons geweten.

 

Mensenrechten? Natuurlijk moeten die nageleefd worden en wanneer ze geschonden worden gaan we brieven schrijven om enge machthebbers op andere gedachten te brengen of mensen die gevangen zitten een hart onder de riem te steken. Waarom zou Amnesty International zich eigenlijk alleen bezig moet houden met mensenrechten? En waarom zouden we dat niet kunnen uitbreiden tot 'schepselrechten'? Klinkt missschien een beetje christelijk, maar wie een beter woord heeft voor recht voor allen mag het zeggen.

 

Misschien zouden we zo'n dag ook kunnen benutten om meer aandacht te vragen voor de positie van die wezens die zelf geen stem hebben maar minsten zo ernstig lijden als hun menselijke mededieren in de kerkers en martelkamers van die rotlanden, waar we overigens vrolijk handelsmissies naar toe sturen. Of en zo ja in hoeverre het helpt zal moeilijk te meten zijn. Maar alles is beter dan niets doen. Het zal er niet van komen, vrees ik. Maar het moest me even van het hart. Mededogen met al wat leeft en kan lijden zou ons moeten leiden.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer