Natuur en Milieu
15 januari 2016 | door: Herman Gallé

Nieuwe Kip

Dat we dieren doden om ze op te eten is fout. Nog fouter wordt het wanneer het dieren betreft die hun leven nog voor zich hebben. Vleeskuikens, lammetjes, kalfjes.......kindermoord.

"Dieren weten meer dan we denken en denken meer dan we weten"

Snorkende verhalen over het einde van de plofkip en de intrede van de ‘Nieuwe Kip’. Werd de dieren tot nu toe een ‘leven’ gegund van nauwelijks zes weken waarin ze van 50 gr. groeiden tot vleesklompen van 2,5 kg., nu zal hun armzalig bestaan gerekt worden tot 49 dagen. Een kuiken is onder normale omstandigheden bij 18 weken volwassen!

 

Natuurlijk kan niet ontkend worden dat er enige beweging zit in het verbeteren van de levensomstandigheden van de vleeskuikens en andere slachtoffers van onze hang naar smaakgenot. Elk dier dat gedood wordt voor menselijke consumptie is er één te veel. Maar nog triester is het wanneer het wezens betreft die het leven nog voor zich hebben, zoals kuikens, lammetjes, kalfjes. Pasgeboren haantjes die genadeloos in de versnipperaar verpulverd worden. De kuikens die aan dat lot ontkomen worden na 6 à 7 weken vetmesten zonder pardon bij elkaar geveegd, in kratten gepropt om in de slachterijen onder veel pijn, angst en stress het armzalige leven te laten.

 

De lammetjes, je weet wel, die leuke, aandoenlijke, aaibare diertjes die zo grappig met vier pootjes tegelijk van de grond springen, waar kinderen en volwassenen dol op zijn en als lamsbout of –koteletje worden geserveerd voor mensen die misschien abortus een misdaad tegen het leven vinden.

 

De kalfjes die vrijwel meteen na hun geboorte bij de moeder worden weggehaald om te voorkomen dat de moedermelk die voor dat kalf bedoeld is daar ook voor gebruikt wordt. Die scheiding van moeder en kind is even smartelijk als wanneer een mensenmoeder en –kind uit elkaar gehaald worden. Dat vinden sommigen antropomorfisme, het projecteren van menselijke emoties en gevoelens op dieren. Daar is overigens op zich niet zo veel  mis mee. Er raakt steeds meer bekend over de geestelijke en emotionele wereld van dieren en daaruit komt naar voren dat dieren meer weten dan we denken en meer denken dan we weten.

 

De kuikens, lammetjes en kalfjes die hun prille leventje offeren voor de genotzucht van de diersoort mens. Een diersoort die ethiek kent, die zegt eerbied voor het leven te hebben, die mededogen kan hebben. Voor de eigen soort komt van die principes al niet veel terecht. Maar wezens die genetisch nauwelijks van ons verschillen en die we gemakshalve onder de verzamelnaam dieren rangschikken, komen er helemaal bekaaid af.

 

De kuikens wordt nu een kleine twee weken extra ‘leven’ gegund. Ach, elk stapje is er één. Welkom ‘Nieuwe Kip’ en sterkte!

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer