Rechtspraak
30 januari 2016 | door: Anja de Rooy-Kolkman, Freelance juridisch adviseur

Sorry-cultuur voor accountants?

Pas als accountants hun fouten niet langer blijven ontkennen en voor alle accountants eenzelfde maatstaf wordt gehanteerd kan de beroepsgroep weer respect verdienen.

"Wij leven in een eigen wereld, zo schreef Marcel Pheijffer over de wereld van accountants"

Het optreden van accountants staat momenteel breed in de belangstelling en EY maakt, volgens accountant.nl van 25 januari jl., zelfs gebruik van een Raad van Kinderen, waarmee EY een inspirerende dialoog is aangegaan omdat, zo geeft EY aan, kinderen oprecht  zijn.

 

Voor accountants is het blijkbaar moeilijk om zelf aan te voelen wat wel en wat niet kan. Diezelfde dag, 25 januari, mocht ik namens twee Bussumse politieke partijen bij de Accountantskamer een klaagschrift toelichten in een tuchtzaak tegen de aan Nyenrode verbonden registeraccountant  Prof. Dr. Mr. Marcel Pheijffer. Er waren veel belangstellenden aanwezig en ook de pers was erbij.

 

Onderzoek naar burgemeester

Het ging over zijn onderzoek naar toenmalig burgemeester, Henk Heijman, die de Bussumse gemeenteraad misleidde met een huis en, zonder daar formeel recht op te hebben, voor zichzelf allerlei onkostenvergoedingen regelde. Voor bijna € 50.000,- deed Pheijffer in z’n eentje, in een maand tijd, in opdracht van Commissaris van de Koning Remkes een onderzoek, naast een ander onderzoek voor Remkes en naast zijn werkzaamheden als hoogleraar op Nyenrode en in Leiden. Het echte bedrag kwam door Statenvragen naar boven, nadat eerder was gemeld dat het om ca. € 40.000,- zou gaan. Kernvragen in de Accountantskamer waren of onderzoeker Prof. Pheijffer, als accountant, een deugdelijk onderzoek heeft gedaan en of hij mocht concluderen dat Henk Heijman recht had op de binnengehaalde vergoedingen.

 

Pheijffer kwam Remkes overeen dat er Algemene voorwaarden van toepassing waren op grond waarvan hij zijn officiële opdracht en betaling pas zou krijgen ná acceptatie van het rapport door Remkes. Ter zitting gaf Pheijffer aan dat hij de feiten heeft gewogen “vanuit het perspectief van de burgemeester”. Volgens Pheijffer had Heijman recht op zijn vergoedingen, maar formeel niet. Ook al had Heijman de raadsleden misleid. Pheijffer komt daartoe via ‘materiële wetstoepassing’, zo wist ook het Financieele Dagblad (FD) de dag na de zitting te melden.

 

Sowieso een tuchtklacht voor de accountant

Als hij anders had geconcludeerd had Heijman hem voor de tuchtrechter gesleept, zei hij. De Gooi-en Eemlander opende daarmee het commentaar dinsdag 27 januari. Volgens Pheijffer zou in een “democratisch proces” zou zijn besloten dat zijn rapport goed was. De gemeenteraad heeft het rapport immers geaccepteerd. Ja, u leest het goed, Pheijffer beroept zich op deze acceptatie en meent dat dit de kwaliteit van zijn onderzoek en het rapport bewijst. Dat de weergave van de door hem afgenomen interviews niet klopte kon hem niet worden aangerekend, stelde hij, omdat  Remkes de notulist had geregeld.

 

Bijkomend interessant in deze kwestie is dat de Accountantskamer impliciet een oordeel gaat geven over wat men onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid en billijkheid van elkaar over en weer kon en mocht verwachten.

 

Heijman verzweeg dat hij een huurhuis in Oost-Gelre had en liet weten niet naar Bussum te kunnen verhuizen omdat hij zijn huis nog moest verkopen. Moet je daaruit begrijpen dat Heijman in Nederland gewoon een huurhuis had en zijn vakantiehuisje in Frankrijk bedoelde? Nee, natuurlijk niet. Heijman misleidde de boel. En Heijman deed dat als expert op de regels, nu hij blijkens zijn LinkedIn-profiel “adviseur en docent bij het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB) in het kader van het opleidingsprogramma voor burgemeesters” is geweest.

 

De wereld volgens Pheijffer

“Wij leven in een eigen wereld…”, zo schreef Marcel Pheijffer  over de wereld van accountants, op 22 januari jl. op accountant.nl. Prof. Pheijffer benadrukt de ‘autistische’ trekjes van accountants en schrijft over een vakgenoot zelfs “Hoe schizofreen kan je zijn?”. Moet hij de hand niet eens in eigen boezem steken? Of had de Bussumse gemeenteraad zich moeten realiseren dat het in het rapport van Prof. Pheijffer gaat om  “vaktechnisch gedraai, woordgegoochel en politiek gekonkel”?  Zo kwalificeerde Pheijffer het werk van accountants althans in zijn column van 22 januari.

 

Eén maat en sorry

De vaste voorzitter van de Accountantskamer, die overigens in de zaak Pheijffer niet gaat oordelen, liet in het FD van 11 januari jl. optekenen dat ‘white collar’ accountants anders beoordeeld worden dan ‘blue collar’ accountants. Hij vindt dat verwerpelijk, maar is blijkbaar (nog) niet in staat gebleken het tij te keren.

 

Zou de tuchtrechtspraak voor Accountants ook niet beter bij een Raad van Kinderen neergelegd kunnen worden? EY kreeg als tip van leerlingen uit groep 7 van een basisschool:

“Durf sorry te zeggen”. Hierdoor verdien je respect.”

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer