Media
18 februari 2016 | door: Arthur Govers, Blogger

Voltooid leven kan rage worden onder zestigplussers

Door tekorten in de zorg en de pensioenfondsen, digitaal analfabetisme en collectieve eenzaamheid mist bejaard Nederland de boot. Waarom mogen zij niet dood?

"Nederland kampt met een ernstig overschot aan zestigplussers."

Met het rapport ‘Voltooid leven’ is de euthanasiewet weer terug in de Kamers en in de kranten. Op dit moment is euthanasie alleen mogelijk bij ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’, de vraag was of dit kon worden gewijzigd zodat iedereen die dat wil legaal een einde aan zijn of haar leven kan maken. De Adviescommissie voltooid leven moest deze mogelijkheid onderzoeken en kwam tot de conclusie dat het beter is als de wet blijft zoals die is. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), één van de drijvende krachten achter de wetswijziging, zet de strijd echter voort, onder meer via de jongerenverenigingen van politieke partijen. De vrijwillige dood moet een recht worden.

 

Ondertussen kampt Nederland met een ernstig overschot aan zestigplussers. Er is flink bezuinigd bij bejaardenhuizen, waardoor niet iedereen die dat nodig heeft er terecht kan. In de uitzending van Meldpunt! (Omroep MAX) komt een vrouw in beeld die haar been heeft gebroken en daardoor niet goed voor zichzelf kan zorgen. Uit ellende heeft ze geprobeerd zichzelf te verhongeren, maar dit is niet gelukt. Ze mocht even terug in het tehuis om te herstellen en mocht daarna weer op zichzelf wonen. Eens per week komt thuishulp langs om te controleren of ze nog leeft. Waarschijnlijk is dat het enige bezoek dat ze krijgt. Überhaupt.

 

Dan is er nog het verdwijnen van de Blauwe Envelop. Nederland wordt geacht te kunnen dubbelklikken, een browser te kunnen openen en de adresbalk te kunnen vinden. Mijn oma kan dat niet eens, terwijl zij toch de modernste en vitaalste tachtigjarige van beneden de rivieren is. De oudste generatie hoort op televisie allerlei websites voorbij komen maar kan zelf onvoorstelbaar weinig met ‘dat internet’. Het systeem laat geen ruimte meer voor de digibeet, maar zijzelf is te oud om wegwijs te worden in de virtualiteit.

 

En dan, tot slot, de pensioenfondsen. Zij bezaten samen bijna twee keer de waarde van  het BBP van Nederland. Tegenwoordig is het heel onzeker wat de pensioenfondsen nog bezitten. Door slechte beleggingen en negatieve rentes keldert de waarde van de pensioenfondsen gigantisch, waardoor er tekorten ontstaan en de fondsen het geld van hun leden niet meer kunnen uitbetalen. Vandaag heeft het eerste pensioenfonds bekend gemaakt zijn verplichtingen dit jaar al niet na te kunnen komen. Er zullen er snel meer volgen.

 

Terug naar de uitzending van MAX. Elles de Bruin, de presentatrice van Meldpunt!, roept uit: “Moeten er DODEN vallen?!” Dat zou dus eigenlijk beter anders geformuleerd kunnen worden. Mogen er doden vallen, is de vraag. Of moeten al die ouderen met hun voltooide leven, met hun collectieve eenzaamheid, met hun gekorte pensioen en met hun digitale uitsluiting koste wat het kost blijven leven? En als zij dan voor collectieve zelfmoord mogen kiezen, mogen wij dan zeggen “Wir haben es nicht gewusst”?

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer