Europa
15 maart 2016 | door: Florence van der Tholen, Student aan het Atheneum

Europa heeft een EU-leger nodig

Als wij als Europese Unie onze belangrijke internationale positie ook op defensief gebied willen afdrukken, zullen wij de handen in een moeten slaan en een EU-leger vormen.

"Om sneller en effectiever problemen op te lossen is een EU-leger noodzakelijk."

Het steeds dichterbij komende terrorisme en de toenemende vluchtelingenstroom zijn in Europa, en ook in Nederland, twee sterk merkbare gevolgen van de onderlinge strijd in het Midden-Oosten. Hiernaast is Europa voor een groot deel afhankelijk van de energiebronnen die het Midden-Oosten en Afrika hun bieden. Des te meer redenen voor de EU om de oorlog tegen de onrustzaaiers in deze gebieden, zoals de beruchte IS, te steunen. Maar hoe is dit mogelijk met het huidige Europa, dat ondanks de blokvorming onder de naam EU nog steeds zo verdeeld is? Juist, door een EU-leger te realiseren.

 

Het is geen nieuws dat wij Nederlanders door de aanslagen in Parijs afgelopen november flink van streek zijn geraakt. Ook de vluchtelingenkwestie is het nummer één besproken onderwerp in ons land waar voor- en tegenstanders zich vurig in vastbijten. De grootste oorzaak van dit alles is te vinden in het midden van onze wereldkaart: de strijd in het Midden-Oosten. Als Europa hier een rol wil spelen in het onderdrukken van de grote oorlogsvoerders, is een Europese strijdmacht noodzakelijk. Dit ontbreekt momenteel; in plaats van onze krachten te bundelen, spendeert elke Europese lidstaat miljarden aan het onderhouden van eigen militair materiaal. De Europese militaire behoefte kan veel effectiever worden voorzien, door een gezamenlijk beheer en regeling van militaire onderdelen te handhaven. Dit scheelt niet alleen veel geld, zo krijgt elke lidstaat ook de mogelijkheid om zich te specialiseren in een militaire discipline, waardoor de samengevoegde Europese krijgsmacht een kwalitatief hoogtepunt bereikt.

 

De V.S. heeft al eerder verklaard dat zij een toename aan kracht van de NAVO binnen de EU wensen, als gevolg van de versterkte terroristische dreiging binnen ons continent. Van de NAVO, opgericht met het doel om door onderlinge samenwerking tussen bondgenoten de veiligheid van Europa te waarborgen, werd verwacht dit te realiseren door hun slagkracht, inzetbaarheid en hun reactievermogen te vergroten. President Obama was bereid om hiervoor 1 miljard dollar uit te besteden. Dit geld, dat anders slechts voor verbetering van een al bestaande organisatie dient, kan veel beter besteed worden aan het ontwikkelen van een EU-leger.

 

Nu hoor ik u denken, kost de realisatie van dit leger niet veel meer dan 1 miljard dollar, oftewel 735 miljoen euro? Dit kan het geval zijn, maar de 28 EU-lidstaten geven samen al veel meer geld uit aan defensie dan grootse reuzen als Rusland of China. Dit terwijl Rusland tot de militaire grootmachten behoort en China, in tegenstelling tot EU-lidstaten, zelfs op nummer twee staat als land met één van de grootste legers ter wereld. Aan ónze militaire macht besteden wij immense bedragen, Nederland alleen al heeft in 2016 ruim een miljard euro opzij gezet, voor slechts de Koninklijke landmacht. Er worden dus miljarden gespendeerd, terwijl de Europese krijgsmacht “een klein beetje van alles, maar in feite niets is”[1]. Dit is niet alleen economisch ongunstig, het doet ons ongeloofwaardig ogen tegenover de rest van de wereld. Uiteindelijk zal de totstandkoming van het EU-leger dus aanzienlijk hoge besparingen opleveren, en ook nog eens een duit in het zakje doen met betrekking tot de kracht geloofwaardigheid die wij uitstralen.

 

Velen zijn na het aanhalen van deze redenen nog steeds niet overtuigd van de efficiëntie van het ontwikkelen van een EU-leger. Als Obama immers toch al heeft gestreden voor de uitbreiding van de macht van de NAVO binnen Europa, waarom zou deze organisatie dan niet de rol van dat toekomstige EU-leger compleet kunnen overnemen? Dit is nou juist een gedachte die onze onafhankelijke visie ondermijnt. Europa wil sowieso al minder afhankelijk zijn van de V.S., en volledig steunen op de defensieve kracht van de NAVO binnen Europa zal onze suprematie voor de V.S. alleen maar erkennen en versterken. Daarnaast heeft de V.S. weinig tot geen aandacht voor de gigantische vluchtelingenstromen: iets wat in onze omgeving juist een populair discussiepunt is geworden. Met het oprichten van een EU-leger kunnen wij ons met overmaat focussen op dit soort problemen die directe gevolgen hebben op onze maatschappij.

 

Laten wij dus niet langer het militaire lachertje van de wereld vertegenwoordigen. Laten wij sterker meehelpen in het oplossen van de problemen die de wereldse onrust ons brengt. Als wij als Europese Unie onze belangrijke internationale positie ook op defensief gebied willen afdrukken, zullen wij de handen in een moeten slaan en ook in deze branche als erkende eenheid tot uiting moeten komen. Een sterk en effectief EU-leger is noodzakelijk.

[1] Naar de uitspraak van Europarlementariër Marietje Schaake en Kamerlid Wassila Hachchi (D66).

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Florence van der Tholen, Student aan het Atheneum
Europa heeft een EU-leger nodig - 15 maart 2016Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer