Media
19 april 2016 | door: Andrus Ansip, Günther Oettinger, Elżbieta Bieńkowska en Carlos Moedas, Europese Commissie

De toekomst van de Europese industrie is digitaal

Stoomkracht en elektriciteit hebben onze maatschappij en economie in het verleden veranderd. Laten we al onze krachten in Europa bundelen voor de "vierde industriële revolutie": digitalisering.

"De EU kan alleen maar een leidende rol blijven spelen als de industrie snel wordt gedigitaliseerd."

Stoomkracht en elektriciteit hebben onze maatschappij en economie in het verleden veranderd. Nu is het de beurt aan het internet en nieuwe technologieën.

 

De overgang naar een nieuw tijdperk van supercomputers, slimme netwerken en ongekend grote hoeveelheden "big data" wordt vaak de "vierde industriële revolutie" genoemd.

 

De industrie is met twee miljoen ondernemingen en 33 miljoen banen een pijler van de Europese economie. Ze draagt ook in belangrijke mate bij tot de groei van de productiviteit. Innovatie en technologische vooruitgang zijn essentieel voor de wereldwijde concurrentiekracht van onze industrie. Dat geldt voor elke sector, of het nu gaat om gezondheidszorg, energie, ruimtevaart, vervoer of de auto-industrie.

 

Vele economische sectoren hebben hun technologieën en werkmethoden snel gedigitaliseerd. Sommige traditionele sectoren hinken echter achterop, zoals de bouw, levensmiddelen, textiel en staal. Dat geldt ook voor veel kleine en middelgrote ondernemingen. Volgens recente ramingen zal de digitalisering van producten en diensten de Europese industrie de komende vijf jaar meer dan 110 miljard euro aan extra inkomsten per jaar opleveren.

 

Voor innovatie zijn investeringen nodig. Wereldwijd heerst felle concurrentie om particuliere investeringen voor digitale innovatie aan te trekken. Wij kunnen het ons niet veroorloven om achterop te raken. In mei van vorig jaar heeft de Europese Commissie een strategie goedgekeurd voor een digitale eengemaakte markt, die de rol van Europa in de wereldwijde digitale economie moet ondersteunen. Die strategie is een van onze voornaamste beleidsprioriteiten.

 

De industrie – zowel fabrieken als kleine bedrijven – onderzoekers en overheidsdiensten moeten digitale kansen optimaal benutten. Vandaag stellen wij onze plannen voor om hen daarbij te helpen.

 

De meeste EU-lidstaten beseffen hoe belangrijk het is om hun industrie te digitaliseren en hebben initiatieven gelanceerd om die overgang te stimuleren en te begeleiden. Gezien de mondialisering kunnen landen dat echter niet in hun eentje klaarspelen.

 

Dit moet op Europees niveau gebeuren.

 

Wij stellen dan ook voor om de bestaande nationale en regionale initiatieven te koppelen, zodat zij elkaar versterken. Publieke en private investeringen moeten op een strategische manier worden ingezet, zoals is gebeurd voor het investeringsplan voor Europa (315 miljard euro). We willen de Europese beroepsbevolking de nodige digitale vaardigheden bijbrengen zodat zij de banen van de toekomst kan invullen.

 

In een wereld waar miljarden apparaten zoals mobiele telefoons en computers steeds meer met elkaar verbonden zijn, is het van essentieel belang dat zij veilig en naadloos communiceren in een gemeenschappelijke taal. Daarvoor zijn normen nodig. Wij stellen maatregelen voor om het normalisatieproces sneller en gerichter te laten verlopen. Gemeenschappelijke normen voor 5G, cloudcomputing, het internet van de dingen, data en cyberveiligheid zullen de ontwikkeling en invoering van nieuwe technologieën zoals slimme netwerken, mobiele gezondheidsdiensten of communicerende auto's bevorderen.

 

Op de bestaande infrastructuur zullen we een Europese cloud bouwen, een uniek platform waarop grote hoeveelheden data kunen worden gedeeld en gebruikt. De cloud zal eerst beschikbaar zijn voor onderzoekers, zodat zij samen op een digitale en grensoverschrijdende manier kunnen werken aan de grote innovatieve doorbraken die bijdragen tot de Europese kenniseconomie en wereldwijde problemen kunnen oplossen zoals de ebola- en zika-epidemieën. Na verloop van tijd zullen we het gebruik van de Europese cloud uitbreiden tot bedrijven en overheidsdiensten.

 

Maar niet alleen de industrie en onderzoekers moeten de digitale wereld omarmen. Overheidsdiensten kunnen heel wat baat hebben bij lagere administratieve kosten en een betere efficiëntie en dienstverlening. Dat is uiteindelijk ook goed voor de belastingbetaler. We zullen de overstap naar een elektronische overheid ten volle ondersteunen met maatregelen voor online en dus papierloze gemeenschappelijke administratieve procedures zoals bedrijfsregistraties, aanbestedingen en officiële handtekeningen. Bedrijven die in meerdere EU-lidstaten actief zijn, zullen slechts in één land papieren moeten invullen. Daartoe starten we dit jaar een proefproject, samen met overheden die dit "eenmaligheidsbeginsel" voor grensoverschrijdend zakendoen zullen toepassen.

 

Europa heeft tot nu toe bij elke industriële revolutie het voortouw genomen. Laten we al onze krachten bundelen om ook de leiding te nemen over de "vierde industriële revolutie".

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Andrus Ansip, Günther Oettinger, Elżbieta Bieńkowska en Carlos Moedas, Europese CommissieMeer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer