Midden-Oosten
13 mei 2016 | door: Nizam Cabbar

De Nederlandse overheid en dictator Erdogan: twee handen op één buik

Het Turkse Erdogan-regime moet weg! Rutte en zijn kabinet zijn medeschuldig aan de instandhouding van dat regime van dood en verderf. Daarom moet ook het kabinet-Rutte afgestraft worden.

"De Nederlandse overheid bewees niet al te veel moeite te hebben met de misdaden van de Sultan"

Halverwege de jaren 70 van de vorige eeuw werden in Nederland de eerste progressieve en democratische massaorganisaties opgericht van mensen met een directe of indirecte oorsprong in Turkije en Noord-Koerdistan. In de navolgende jaren en decennia kwamen er meer van dergelijke organisaties. Deze organisaties waren een platform voor onderlinge sociale, culturele en mentale  ontmoeting tussen mensen uit de doelgroepen om wie deze organisaties werden opgericht. Tegelijkertijd stelden deze organisaties zich veelal en vooral tot doel de belangen van hun doelgroepen op sociaal, politiek en cultureel gebied, verband houdende met de Nederlandse samenleving, te behartigen. Voor de mensen behorende tot de doelgroepen van deze organisaties kon het daar echter niet bij blijven. Met name door de ontwikkeling van de communicatietechnologie (internet, satelliet-tv, mobiele telefonie) en mede dankzij andere factoren zoals de relatief goedkoper geworden internationale reismogelijkheden per vliegtuig bleven de banden van mensen uit de doelgroepen met hun herkomstland in stand en werden die zelfs nog verder versterkt.

 

Mensen bleven zich interesseren in de gebeurtenissen en ontwikkelingen in hun land van herkomst en voelden bovendien sterk de behoefte om zich er mee te bemoeien. Dat deden zij voornamelijk door het publiek van Nederland voor zover hun mogelijkheden het toelieten te informeren over bijvoorbeeld de mensenrechtenschendingen en vertrapping van democratische rechten door de machthebbers in Turkije. Zij probeerden de strijd voor mensenrechten en democratie in Turkije te steunen door internationale aandacht en solidariteit vanuit Nederland te organiseren. Met dat doel gingen zij relaties aan met Nederlandse organisaties, media en instanties. Samen met deze Nederlandse organisaties probeerden zij Nederlandse regeringen ertoe te bewegen om openlijk, resoluut, consequent en effectief stelling te nemen tegen de Turkse overheid ten einde haar ertoe te bewegen te stoppen met de schending van humanitaire en democratische rechten. Er zijn tot nu toe veel inspanningen verricht om de Nederlandse overheid ertoe te bewegen ondubbelzinnig en effectief stelling te nemen tegen de antidemocratische, fascistische praktijken van het Turkse regime. Het regime waarvan de grondslagen al gelegd waren door de fascistische militaire junta die onder leiding van generaal Kenan Evren een fascistische coupe pleegde in de nacht van 12 september 1980.

 

Ondanks de vele inspanningen van de bovengenoemde democratische massaorganisaties en de Nederlandse organisaties met welke zij samenwerkten, heeft de Nederlandse overheid zich toen nooit resoluut of effectief opgesteld tegen de gruwelijke praktijken van het fascistische militaire regime dat ingezet was door de coupeplegende junta.

 

Diezelfde gruweldaden worden nu in Turkije en vooral in Noord-Koerdistan gepleegd door een regime dat in een aantal opzichten zelfs nog veel gruwelijker is dan het regime onder leiding van de bovengenoemde militaire juntaleider Kenan Evren.

 

En wederom blijft de Nederlandse overheid, het huidige kabinet, premier Rutte ernstig in gebreke. Met name in Noord-Koerdistan wordt het Koerdische volk sinds vele maanden weer uitgemoord. Maar ook in Turkse steden krijgen de mensen het herhaaldelijk zwaar te verduren als gevolg  van levende bomaanslagen die vaak in onderlinge samenwerking tussen het Erdogan-regime en de IS worden georganiseerd.

 

Ongekende gruweldaden, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden van allerlei aard zijn er aan de orde van de dag. Nationale en internationale mensenrechtenorganisaties en vele journalisten publiceren daar het nodige over. Europese overheden en ook de Nederlandse overheid (die momenteel nog steeds voorzitter is van de Europese Unie) weten als geen ander wat voor een menselijke drama zich momenteel ook in Noord-Koerdistan afspeelt, veroorzaakt door hun bondgenoot dictator Erdogan. De realiteit is evident! Maar de Nederlandse overheid, de coalitiepartners VVD en PvdA en Rutte staan erbij en kijken ernaar! Wat een onbeschoftheid en een onbeschaamdheid tegelijk! Deze laffe houding omwille van de bescherming van imperialistische belangen van Nederlandse en Europese bedrijven in Turkije en de veiligstelling van de uiterst misdadige, smerige vluchtelingendeal met Erdogan, is een regelrechte aanslag op humanitaire en democratische waarden. Met deze aanslag toont de Nederlandse overheid wederom niet alleen lak te hebben aan humanitaire en democratische waarden, maar ook lak te hebben aan de slachtoffers van de voortgaande menselijke drama in Noord-Koerdistan, Turkije, Syrië en de omliggende regio…

 

Zij bewijst erg gemakkelijk bereid te zijn een warm hart toe te dragen aan de omkoopbare  dictator Erdogan, zolang de vluchtelingen maar in Turkije tegengehouden worden en niet tot de Europese Unie door kunnen dringen. Dat Erdogan ondertussen de Syriërs die willen vluchten bij de Turks-Syrische grens tegenhoudt en de in Turkije gearriveerde  vluchtelingen met de harde hand terugstuurt naar Syrië is bij de Europese Unie en de Nederlandse overheid aanleiding tot hooguit valse verontwaardiging en krokodillentranen. Want, imperialistische belangen van Europese en Nederlandse bedrijven in Turkije zijn heilig en van groter belang.

 

Niet alleen op dat vlak worden door de Nederlandse overheid Erdogan en zijn misdadige praktijken door de vingers gezien. De Nederlandse overheid, het kabinet en premier Rutte bewezen in de afgelopen tijd niet al te veel moeite te hebben met de arm van de Sultan die ook tot Nederland blijkt te kunnen reiken. De schriftelijke en geadresseerde aansporing van in Nederland levende burgers met de Turkse nationaliteit om op de AKP (de partij van Erdogan) te stemmen… De oproep door het Turkse Consulaat in Nederland aan Turkse organisaties en personen om gegevens van tegenstanders en critici van Erdogan en zijn regime door te geven via een kliklijn… De willekeurige vervolging van Europese, Nederlandse en andere buitenlandse journalisten… Berichten over de oprichting in de VS en de EU van paramilitaire groepen (“Esedullah Commando’s” geheten) die direct in verbinding staan met Erdogan… Gewapende knokploegen zijn het die in de VS en de EU geweld kunnen gebruiken tegen individuen en groepen die kritiek hebben op Erdogan en zijn misdaden… Het lijken wel IS-cellen. Deze “Esedullah Commando’s” maken in Turkije deel uit van de Turkse militaire troepenmacht die sinds maanden de Koerden in Noord-Koerdistan aan het uitmoorden is… Dit zijn voorbeelden van ernstige feiten waar niemand omheen kan, maar waar de Nederlandse overheid er blijkbaar niet al te wakker van ligt.

 

Bij het volk van Nederland bestaat er doorgaans en terecht de neiging om bij gebleken aanleiding vooral kritisch te zijn tegen dictators en bloedige regimes in andere landen. Die kritische houding is over het algemeen echter minder zichtbaar tegenover de ‘eigen’ overheid die vanwege vaak smerige belangen een milde en zelfs non-kritische houding aanneemt tegen dat soort dictators en regimes. Op dit punt winnen de smerige belangen het van de nobele  principes. Wij het volk, mogen dat niet toestaan of toelaten. Wij moeten weten dat smerige belangen de basis vormen van smerige principes en dat nobele principes een afspiegeling zijn van nobele belangen. Het is terecht in ons voordeel dat wij weten dat nobele belangen en principes ons vertegenwoordigen. Ons, het volk! Terwijl smerige belangen en principes het karakter van monopolistische ondernemingen en neoliberale regeringen weerspiegelen.

 

Europese staten en bedrijven moeten tot de orde geroepen worden. Zij moeten onmiddellijk  ophouden met het heiligen en rechtvaardigen van de misdaden van dictators omwille van hun imperialistische belangen. Maar uit zichzelf zullen ze daarmee nooit ophouden. Zij zullen gestopt moeten worden door ons (het volk van Nederland) en door de andere volkeren van Europa. Daarom is het juist nu de tijd voor breed, massaal en verenigd volksverzet tegen de machthebbers in Den Haag en Brussel. En is het juist nu de tijd voor internationale solidariteit met de volkeren die tegen hun eigen onderdrukkers vechten in Koerdistan, Turkije, Syrië en de overige landen in de regio.

 

Erdogan is misdadig. En het is duidelijk dat deze volksvijand samen met zijn regime in het geheel en definitief weg moet! Maar Rutte en zijn kabinet zijn medeschuldig aan de politiek van dood en verderf van Erdogan. Zij zijn medeschuldig en daardoor net zo misdadig omdat zij het nalaten om vanuit een juist standpunt in effectieve mate kritisch te zijn tegen Erdogan. En dat dus omwille van de voortzetting van smerige belangen van Nederlandse bedrijven in Turkije en de instandhouding van het misdadige en antihumanitaire vluchtelingendeal met Turkije.

 

Laten wij ons dan nog langer regeren door zo’n misdadige regering onder leiding van Rutte?

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer