Gezondheid
14 september 2016 | door: Viktor Blum, Sportarts, n.p.

Zo kunnen we het eigen risico in de gezondheidszorg effectiever maken

Medische zorg kan een stuk goedkoper als zowel arts als patiënt gestimuleerd wordt na te denken over de kosten die zij genereren.

"Arts en patiënt worden kostenbewuster door een slimme vorm van eigen risico."

De gezondheidszorg is in enkele decennia veel duurder geworden. 13% van het BNP gaat er aan op. Een verviervoudiging in 40 jaar. De kostengroei berust voor een groot deel op toename van diagnostische en therapeutisch mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden te kwistig benut. De patiënt wil vaak het onderste uit de kan, de arts heeft er geen belang bij om dat tegen te gaan. 

 

Door invoering van het eigen risico wordt gepoogd de patiënt af te remmen. Dit blijkt nauwelijks effectief, om verschillende redenen: veel patiënten begrijpen het niet goed, weten bijvoorbeeld niet dat huisartsenpost en zorg voor kinderen er niet onder vallen. Een heel zwak punt is dat de rem verdwijnt als het eigen risico is gepasseerd. Dit laatste gebeurt snel bij vrijwel iedere specialistische behandeling. In het huidige systeem heeft de arts er geen financieel belang bij veel tijd aan praten te besteden, het loont veel meer om onderzoeken aan te vragen en snel door te gaan met de volgende patiënt.  

 

Het kan naar mijn overtuiging anders, goedkoper en beter. Het eigen risico moet blijven bestaan, maar moet een veel meer genuanceerde toepassing krijgen. Essentieel is dat financiële overwegingen voor zowel patiënt als arts belangrijk worden. De patiënt moet daarom aan alle geleverde medische zorg gaan meebetalen. Het principe van solidariteit moet daarbij intact blijven, dus betalen naar inkomen. De zorgverzekeraars gaan zich concentreren op datgene waar ze ooit voor zijn bedacht: administratie. Ze leveren een systeem dat snel inzicht geeft in de kosten, inmiddels is dat technisch goed mogelijk. Een soort taximeter op het bureau van de dokter. Dus als je bij de internist zit kun je on-line en zonder vertraging zien wat een CT-scan, isotopen-onderzoek, ziekenhuis-opname, of antibiotica-kuur de patiënt gaan kosten. Je ziet ook hoeveel de dokter je kost, per minuut. 

 

De arts zal moeten leren na te denken over de financiële gevolgen van diagnostische en therapeutische keuzes. Heel vaak zal het voldoende zijn om uit te leggen dat de kans op een ernstige, snel te behandelen aandoening laag is. Je kunt dan een tijdje wachten. De interactie tussen patiënt en dokter zal anders worden, waardoor hopelijk het woord "productie" zal verdwijnen. De zorg zal een stuk goedkoper worden, en beter! 

 

Je kunt dit systeem niet in één keer overal invoeren. Er zullen proefprojecten nodig zijn. De mentaliteit van artsen en patiënten zal moeten veranderen. 

Trefwoorden:
EconomieGezondheid

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer