Vrijheid en Gelijkheid
5 december 2016 | door: Henny A.J. Kreeft, schrijver / columnist / journalist

Asielbeleid VVD is hypocriet

Het asielbeleid van de VVD is achterhaald. Het wordt tijd dat de menselijke maat in het asielbeleid wordt ingevoerd, rekening houdend met de aanvrager.

"VVD wil verblijfsvergunning intrekken na zakken inburgeringsexamen"

Minister Asscher heeft aangegeven dat van de eerste groep van nieuwkomers van het eerste kwartaal van 2013, dit jaar op 1 april de helft nog niet geslaagd was voor het inburgeringsexamen.

 

Voor de woordvoerder van de VVD voor Europese Zaken, Malik Azmani, is dat de reden dat de VVD met een harder beleid is gekomen en van mening is dat als men het examen niet haalt, omdat men er niets of nauwelijks wat aangedaan heeft, de verblijfsvergunning ingetrokken moet worden. Volgens Azmani zijn de eisen in principe niet onoverkomelijk.

 

Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwkomers zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding voor het inburgeringsexamen en moeten zelf de cursus betalen. Maar hoeveel kost dit nu allemaal?

 

Kosten

Van een bepaalde aanbieder zijn de kosten opgezocht en dan schrik je toch wel van de prijs. De aanbieder - naam wordt hier niet vermeld - geeft op zijn site aan dat een gemiddelde inburgeraar 300 lesuren nodig heeft om het examen te kunnen doen. Voor een lesuur wordt

€ 11,50 in rekening gebracht, wat dus een subtotaal geeft van € 3450. Daarnaast zijn boeken nodig (kosten ca. € 200) om ten slotte het examen te kunnen doen voor een bedrag van € 350, wat een totale kostenpost oplevert van € 4000. De aanbieder geeft daarnaast op zijn site nog aan dat de inburgeraar het geld kan lenen, bijvoorbeeld bij de overheid of bij een erkende cursusaanbieder.

 

Kom je naar Nederland, vaak vanuit een gebied waar een oorlog aan de gang is en waarvan je gevlucht bent, vaak zonder iets op zak, dan moet je in Nederland inburgeren voor een prijs van € 4000 - wat je niet hebt en moet lenen - en dat moet binnen drie jaar gebeuren, anders verlies je je verblijfsvergunning.

 

Cursus

Het schijnt zo dat de meeste aanbieders hun cursus reeds hebben ‘gemoderniseerd’; de cursussen die ik jaren geleden heb gezien, die zagen er niet uit en waren nog kinderachtiger dan de plaatjesboeken die ik op de kleuterschool mocht ‘vol krassen’. Daarna zijn er cursussen aangeboden waarin zaken uitgelegd werden als “waar moet je zijn om een uitkering aan te vragen”, “waar moet je de bijstand aanvragen”, en ga zo maar door. Dit soort zaken zijn niet de zaken die men nodig heeft als men voor de eerste keer ons land binnenkomt en een bestaan wilt gaan opbouwen.

 

Want daar draait het in feite om. Men is in vele gevallen het eigen land ontvlucht, omdat er een oorlog aan de gang is / was, het land gebombardeerd werd door vliegtuigen die zeggen het land te bevrijden van de dictator en van de dissidenten, het land dat in handen was / is gevallen van zogenaamde religieuze groeperingen die totaal niets met die religie te maken hebben.

 

En van al die ellende wil men ontvluchten om ergens anders een toekomst op te bouwen, in veiligheid, rust en normaliteit. Maar kom je dan eindelijk aan in het ‘vreemde land’, word je op de huid gezeten door rechtse, extreem-rechtse en populistische politici, die je weer zo snel mogelijk het land uit willen hebben.

 

Hypocriet

Het hele beleid op het gebied van asielzoekers / vluchtelingen barst uit elkaar van hypocrisie, zeker het beleid dat uitgedragen wordt door het Nederlandse kabinet, met de VVD voorop.

 

Normaal gesproken - volgens het COA (Centraal Opvang Asielzoekers) - duurt het een half jaar (wegens drukte) voordat de aanvraag in de asielprocedure gestart kan worden. In de tijd kan de asielzoeker in feite niets doen dan zitten, lopen en wachten. Vaak wordt een nader onderzoek aangevraagd, wat dan nog eens zes maanden of langer kan duren. Voor de asielzoeker is het eerste jaar na aankomst in Nederland verloren.

 

De VVD is van mening dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken, wanneer de asielzoeker niet slaagt voor het inburgingsexamen. Volgns mij is het volgens de VVD dan zo dat je eerst de verblijfsvergunning moet hebben of zeker al aangevraagd hebben voordat je met de inburgeringscursus kan beginnen, anders kan men de vergunning niet afnemen.

 
Dit is het eerste hypocriete feit uit het VVD-programma, daar de asielzoeker hier minimaal een jaar niets mag of kan doen, want hij moet wachten op zijn verblijfsvergunning.


Daarnaast is het zo, dat per definitie het niet betekent dat een asielzoeker slaagt als hij of zij met een cursus gaat beginnen. Mijns inziens zit daar het tweede hypocriete feit. Ik ben van mening dat een asielzoeker / vluchteling sneller leert als hij of zij ‘onder de mensen is’, met andere woorden: als hij of zij dagelijks met het Nederlands in contact komt, via werk, vrijwilligerswerk of op een andere manier, maar wel vanaf dag een.

 

Het derde hypocriete punt van het VVD programma is de opvang in de regio. Het partijprogramma van de VVD geeft aan dat de Europese samenlevingen de grote aantallen vluchtelingen niet meer aankunnen. Hoe zou het toch komen dat er zulke grote vluchtelingenstromen zijn als het Westen constant bepaalde landen aan het bombarderen is om een dictator te proberen te verdrijven?

 

Voor de Volkspartij voor de Vrijheid en Democratie staat het vast dat een vluchteling het recht heeft op veiligheid (de naam van de partij probeert dat ook uit te dragen), maar die veiligheid hoeft niet in Europa plaats te vinden. De VVD wil zogenaamde veilige havens bouwen in de regio. Alleen houdt de VVD geen rekening met het feit dat:

 

  • de regio al vol zit met vluchtelingen

  • vele landen van waar de vluchtelingen komen, geen veilige havens te bouwen zijn, daar het gehele land in oorlog is

  • de regio ook etnische verschillen kent, waardoor problemen ontstaan als men mensen van verschillende groeperingen en religie bij elkaar gaat zetten

  • de regio op het moment van spreken bezig is om in nieuwe delen cq in nieuwe landen verdeeld te worden. Door de opstanden en oorlogen lijkt er op dat de strijdende partijen - met het Westen voorop - bezig zijn om nieuwe grenzen te trekken


De VVD spreekt - volgens de woorden in de eigen naam - over de vrijheid en democratie voor het volk, maar dat gaat in feite alleen maar over het eigen volk en diegenen die de benodigde stempeltjes hebben gehaald op de justitiële stempelkaarten. Maar als je al een eigen mening hebt als vreemdeling, dan tel je niet meer mee voor de VVD.

 

De menselijke maat

Volgens mij is Nederland zeker nog steeds niet vol en als er afspraken zijn - en die zijn er over asielzoekers en vluchtelingen - dat Nederland een hoeveelheid mensen moet opnemen uit onveilige landen, dan moeten we dat ook onmiddellijk doen en niet blijven dralen. Daarnaast ben ik van mening dat als wij, als coalitiepartners van oorlogsmachines, bommen blijven gooien op landen en dus onschuldige burgers blijven doden, we ook de consequenties moeten dragen en dus meer vluchtelingen moeten toelaten in Europa.

 

In Nederland zijn we van mening dat nieuwkomers moeten integreren; mijns inziens kan dit alleen als men dagelijks bezig is - vanaf het begin - met dingen en zaken die bijdragen aan integratie, zoals arbeid en vrijwilligerswerk. De Nederlandse taal leert men het snelst als men “verplicht” wordt gesteld omdat men anders niet kan communiceren. Dit hoeft dus niet meteen te betekenen dat men de gehele dag schoolse zaken moet doen, het is beter de inburgeringscursus te gebruiken als aanvulling op de praktijk.

 
Tot slot is het verstandig om rekening te houden met vluchtelingen die in het land van herkomst nog nooit een boek van binnen hebben gezien; hiervoor moet de inburgeringscursus op een andere manier opgezet worden; tenslotte kan je iemand van 50+ die nog nooit naar school is geweest, niet leren lezen, schrijven en praten in een vreemde taal binnen de gestelde tijd.

 

De menselijke maat in de inburgering is nodig.  

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer