Islam
8 december 2016 | door: Henny A.J. Kreeft, schrijver / columnist / journalist

Radicale Islam bestaat niet

Laat ik het maar meteen zeggen: de radicale Islam bestaat niet.

"Radicale moslims en populistische politici hebben elkaar nodig"

Het is verkiezingstijd en overal hoort men de punten uit het partijprogramma die van belang zijn voor de verschillende politieke partijen en (meestal ook) van belang om zo veel mogelijk kiezers te trekken. De populistische partijleiders, zowel in binnen- als buitenland, maken in deze tijd gebruik van de aanvallen op de Islam.

 

Radicale Islam, en alle afgeleiden daarvan, en de jihad worden door de rechtse en extreem-rechtse populisten gebruikt om het volk steeds maar weer in te peperen dat de Islam gevaarlijk is en dat de Islam Nederland zal overnemen. Wat een pure nonsens.

 

Radicale Islam
In mijn artikel in de serie De Islam Papers, deel 4: Radicale Islam, heb ik reeds geschreven over dit onderwerp. Volgens vele sites en voorgangers (Imams en Islamic scholars) in de Islam staat de Islam geen terrorisme toe en staat geen enkele tolerantie toe te tonen jegens terrorisme. Nu hoeft ‘radicale moslim’ natuurlijk niet meteen te betekenen dat men terrorisme verheerlijkt of terrorist is.

 

Ondanks het feit dat vele instanties, zo ook overheidsinstanties en inlichtingendiensten (zoals de AIVD), proberen het lezende publiek duidelijk te maken dat de radicale Islam een gevaar is, wil ik er toch op wijzen dat er geen radicale Islam bestaat. Er is maar één Islam met de Qur’an, de Sunnah en Hadiths. Daarnaast komt er geen gevaar van de Islam, daar we in de letterlijke betekenis van het woord Islam verwijzingen vinden naar vrede. De Islam staat ook voor vrede en dat moet iets zijn wat we moeten begrijpen of leren begrijpen.  

 

Wat men steeds wil zeggen, is dat er mensen zijn die radicaler denken dan degenen die de media vullen met dit soort populistische artikelen. Natuurlijk zijn er moslims die conservatief denken en zijn er moslims die radicaal denken, maar die zijn er ook onder andere religies. Daar is niets mis mee.   

 

Het is verstandig om een onderscheid te maken tussen moslims en de Islam. De Islam is de religie die gevolgd wordt door vele mensen over de gehele wereld, de moslims. Daarnaast zijn de volgers dagelijks bezig hun geloof uit te dragen, een ieder op zijn eigen manier. Onder deze mensen zijn er die liberale ideeën hebben, zijn er die conservatieve ideeën hebben en zijn er (zeker een kleinere groep) die radicale ideeën hebben.

 

De ene kant

Volgens het boek van Abdel al Ashwah, Leven … laat mij ook leven, zijn er twee groepen mensen die zich volger noemen van terroristische groeperingen als Islamitische Staat, nl. de personen die zich min of meer vrijwillig aansluiten en de (groepen van) personen die gedwongen worden om zich aan te sluiten, de zogenaamde veroverden.

 

De eerste groep volgers zijn diegenen die op een bepaalde manier worden overgehaald om tegen het westen te vechten (wordt meestal gemeld). De verschillende manieren kunnen zijn: geldelijk gewin, ontslag uit gevangenis, een baan en meer van dit soort zaken. Uit deze groep kunnen de fanatici opstaan, die aan de ene kant mensen die niet achter hun plannen staan, letterlijk een kopje kleiner te maken en aan de andere kant er voor zorgen dat rechtse en extreem-rechtse populisten voorzien worden van munitie tegen de Islam.

 

Belangrijk hierbij is te noemen, dat de meeste personen die op deze manier lid zijn geworden van - in de ogen van het westen en haar inlichtingendiensten - terroristische organisaties niet of nauwelijks enig besef hebben van de Islam of een keer de Qur’an hebben gelezen.

 

De andere kant

Maar hoe zit het nu aan de andere kant? Waarom zijn de rechtse en de extreem-rechtse populisten zo anti-Islam? Mijns inziens waren er in in eerste instantie twee redenen hiervoor te noemen, nl. de angst en de onbekendheid; echter deze week kwam er nog een punt bij toen ik een artikel in het NRC en in de Volkskrant zag over de heer Wilders en zijn contacten met een buitenlandse mogendheid, ambassade en een buitenlandse veiligheidsdienst.

 

In al mijn ‘naïviteit’ ben ik er van uit gegaan dat rechtse en extreem-rechtse populisten gewoon geen verstand hadden van de Islam, de Qur’an nog nooit hebben gelezen en de Islam beschuldigt van hetgeen de moslims zeggen of uitvoeren of zichzelf noemende moslims uitkramen. Dit zou dus kunnen inhouden dat rechts in de politiek anti-Islam zou zijn.

 

Hieraan zou ik nog kunnen koppelen, dat men angst zou kunnen hebben van de zogenaamde moslims die uit naam van de Islam aanslagen plegen (wat indruist tegen de Islam). Maar zoals eerder genoemd, zijn de mensen die bezig zijn met aanslagen op wie dan ook, niet bezig met het volgen van de Islam.

 

Echter een artikel in zowel als NRC en de Volkskrant gaf aan dat er een onderzoek was geweest naar de handel en wandel van de heer Wilders in zijn contacten met een vreemde mogendheid. Daarnaast is er nog een artikel van Vrij Nederland uit 2009 waarin ook wordt geschreven over de banden van de heer Wilders met een vreemde mogendheid (die met naam en toenaam werd genoemd).

 

Uit de verschillende artikelen is voor mij duidelijk geworden dat de heer Wilders geradicaliseerd is nadat hij uit de VVD was gestapt en ‘voor zichzelf is begonnen met de PVV’. Uit de verschillende artikelen kunnen we lezen dat de heer Wilders een grote vriend is van Israël en dat hij daar een grote kring van getrouwen, mensen met dezelfde denkbeelden, heeft opgebouwd. Vaak komen deze getrouwen uit de groep van kolonisten die wonen in de illegale nederzettingen en die heel duidelijk anti-Palestijns en in bijna alle gevallen ook anti-Islam zijn.

 

Het conflict tussen Israël en Palestina staat voor de heer Wilders, net als voor Arieh Eldad, een voormalig brigade-generaal die van mening is dat de Arabische landen de Palestijnen uit de bezette gebieden kunnen herbergen, “in het teken van de wereldwijde strijd tegen de oprukkende Islam” (tekst artikel VN).

 

Elkaar nodig hebben

De vrijheidstrijd van de Palestijnen tegen de bezettende macht wordt door heren als Wilders en Eldad gezien als een strijd tegen de oprukkende Islam. Dat is natuurlijk pure nonsens. De Palestijnen voeren een vrijheidstrijd uit tegen een macht die het land van de Palestijnen bezet heeft en elke dag bezig is om steeds meer land in te pakken om op deze manier de Palestijnen uit hun eigen land te verdrijven. Dit is geen religieuze strijd, maar gewoon een vrijheidstrijd.

 

De radicale Islam bestaat niet, zoals rechtse, extreem-rechtse populisten en in hun kielzog de midstream media, ons elke dag proberen te doen geloven. Er is maar één Islam en dat is de ware Islam, zoals die aan ons is overgeleverd.

 

Wat de populisten willen zeggen, is dat er personen zijn die hun religie volgen, elk op hun eigen manier, zoals ook christenen en joden zijn die elke dag hun religie volgen. Waarom is er dan een probleem bij moslims? Alleen maar omdat er een heel kleine groep personen zijn die zogenaamd uit naam van de Islam (wat niet waar is!) aanslagen pleegt? Waarom wordt er dan niets gezegd over de christenen als een kleine groep, zoals de Ku Klux Klan, aanslagen pleegt? Het is meten met twee maten, zoals zo vaak wordt gebruikt en daar onmiddellijk aangekoppeld wordt dat er geen plaats is voor de Islam in het christelijk-joods-humanistische Europa.   

 

Maar het is duidelijk dat de rechtse en extreem-rechtse populisten en de zogenaamde ‘moslimterroristen’ elkaar nodig hebben om hun bestaan voor de komende jaren weer veilig te stellen. De populisten verliezen hun status als er geen ‘terroristen’ meer zijn die aanslagen plegen en andersom.
 

Maar een opmerking wil ik de heer Wilders nog meegeven: de zogenaamde moslimterroristen van IS hebben de meeste slachtoffers gemaakt onder de broeders en zusters in de Islam, de moslims en niet onder andere groepen mensen.

Trefwoorden:
Islam

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer