Islam
21 december 2016 | door: Henny A.J. Kreeft, schrijver / columnist / journalist

Jihad, een te vaak verkeerd gebruikt woord

Laat ik maar meteen duidelijk zijn: Jihad betekent niet oorlog.

"Het woord Jihad wordt in Nederland misbruikt"

Het woord Jihad wordt in Nederland - maar ook in andere westerse landen - (meestal door de tegenstanders van de Islam) misbruikt om daarmee mensen proberen aan te wijzen die ‘een oorlog’ starten (de zogenaamde moslim terroristische aanslag) of naar gebieden afreizen om zich aan te sluiten bij anderen die met een oorlog bezig zijn.

 

Laat ik maar meteen duidelijk zijn: Jihad betekent niet oorlog.  

 

Jihad

Het Arabische woord Jihad staat voor strijden of streven, een inspanning leveren om iets te bereiken. Zo kan het betekenen: je best doen om je diploma te behalen, je werk goed doen om geld te verdienen voor je gezin, een goed voorbeeld te zijn voor je kinderen en hen op te voeden tot goede en eerlijke mensen (www.vraagislam.nl)

 

Naast deze betekenis verwijst het woord Jihad naar de spirituele strijd tegen het kwaad dat continu aanwezig is in onszelf. Elke dag voeren we deze strijd, zoals het bestrijden van bijgeloof, verkeerde overtuigingen, vleselijke verlangens en slechte neigingen van het ego tijdens het najagen van intellectuele en spirituele verlichting (www.vraagislam.nl). Dit staat in de Islam bekend als de grote Jihad, daar deze elke dag aanwezig is en elke dag ons beproeft om het goede te doen.

 

Naast de grote Jihad bestaat er ook de kleine Jihad, dat bestaat uit de aanmoediging aan anderen om het goede pad te volgen. Deze kleine Jihad wordt meestal - en wederom: door de tegenstanders, zoals extreem-rechtse populisten - uitgelegd in een militaire zin, maar het betekent alle handelingen “die een gelovige of een geloofsgemeenschap onderneemt om de zaak van de Islam, via wetmatige kanalen, te vergroten.”

 

Heilige Oorlog

In de Islam is geen concept te vinden voor een ‘heilige oorlog”. Dit begrip wordt niet genoemd in de Koran, nog in de authentieke overleveringen van de woorden van Profeet Mohammed (vrede zij met hem), noch in de vroege islamitische literatuur (www.vraagislam.nl). In het Arabisch betekent ‘qital’ een militaire oorlog, niet het woord Jihad.

 

Inderdaad kan Jihad militair worden ingezet, maar dan als allerlaatste middel en alleen als er geen andere mogelijkheden meer zijn, maar de vreedzame oplossingen hebben de voorkeur, en alleen toegestaan voor het verdediging van land en vrijheden. “Een militaire jihad is een laatste middel dat binnen de grenzen van de Koran (2:190) en de praktijk van Profeet Mohammed, vrede zij met hem, gegeven wordt. Vreedzame oplossingen van conflicten genieten de voorkeur boven militaire. Indien oorlog onvermijdelijk is, dient elke gelegenheid om de oorlog te beëindigen, benut te worden. Oorlog is alleen toegestaan voor het verdedigen van land en vrijheden (22:39-40), (60:8). De Koran stelt: “Maar indien de vijand tot vrede neigt, dient gij ook tot vrede geneigd te zijn …”(8:61). (www.vraagislam.nl)

 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap zegt op haar site over de defensieve strijd: “Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie wordt gevochten, omdat hun onrecht is aangedaan, en voorzeker heeft Allah de macht hen bij te staan - degenen die ten onrechte uit hun huizen werden verdreven, alleen omdat zij zeiden: “Onze Heer is Allah”. (www.moslimvoorvrede.nl). Met andere woorden: vechten kan pas gebeuren als je aangevallen wordt, wanneer je onrecht is aangedaan omdat je uit je huis bent verdreven.

 

En men zegt dat Islam een offensieve ideologie is? Dit zeggen de tegenstanders om de Islam in een kwaad daglicht te stellen en omdat deze rechtse populisten niet een pagina, niet een woord, niet een letter van de Koran hebben gelezen. Tenslotte is het heel eenvoudig om na te papegaaien wat andere populisten hebben gezegd en die ook niets hebben gelezen.

 

Veiligheidsdiensten

Maar niet alleen de (extreem) rechtse populisten in het Westen - en dus ook in Nederland - zijn bezig om de Islam aan te vallen, maar ook de vele veiligheidsdiensten maken gebruik van dezelfde kretologie om de Islam aan te pakken.

 

De AIVD heeft zelfs een hele pagina besteed aan de zogenaamde Jihadistische ideologie. Volgens deze site:

 

De term jihad heeft binnen de islam dus twee betekenissen:

  • de innerlijke of grote jihad is de innerlijke strijd van een gelovige om als goed moslim te leven

  • de uiterlijke of kleine jihad betekent de gewapende strijd om de islam te verdedigen

 

De twee bovenstaande sites (over Islam) hebben aangegeven dat oorlog alleen is toegestaan om zich te verdedigen tegen aanvallen van land en vrijheden.

 

De AIVD is van mening dat zogenaamde jihadisten de tweede betekenis oprekken van een defensieve strijd naar offensieve daden. Mijn vraag hierbij is dan onmiddellijk of de mensen die dit laatste uitvoeren of ze wel de Islam aanhangen zoals in de Koran is beschreven of via de woorden van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Maar ik mag geen oordeel over anderen geven; dat zal Allah Soebhaanahoe wa Ta'ala voor een ieder doen aan het eind van het aardse leven.

 

Een moslim weet wat er beschreven staat en weet ook hoe hij de Islam moet verdedigen; tevens weet hij dat hij geen oorlog mag starten en dat hij een niet-moslim land niet mag aanvallen.

 

De AIVD gaat maar door - op haar site - om uitleg te geven over de gewelddadige Jihad, die mijns inziens dus niet bestaat. Jihad betekent streven naar verbetering van jezelf en niet om anderen aan te vallen. Mensen die offensieve aanvallen uitvoeren op anderen - moslims of niet-moslims - kunnen niet terugvallen op de Islam of de Koran of de woorden van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), want het staat nergens beschreven. De AIVD is bezig om een offensieve sfeer te creëren, waar ik niet achter kan staan.

 

Strijd

Laten we het duidelijk houden: Jihad betekent strijd. Echter de kreet ‘strijd’ is een van de vele betekenissen. In Islam is de hoogste maat van Jihad de strijd om meer informatie, kennis en wetenschap op te doen. Met andere woorden: lezen, leren, discussiëren, je mening vormen om de juiste kennis op te doen.

 

Daarnaast is Jihad een innerlijke strijd om passies en instincten de baas te worden.  

Als eerder aangegeven betekent Jihad niet ‘oorlog’; de Arabische woorden voor oorlog zijn ‘h’arb’ en ‘qital’ en dus niet Jihad, zoals de westerse media ons steeds probeert te laten doen geloven.

 

En ja, ook is beschreven dat de moslim moet strijden, maar alleen daar waar het nodig is om voor jezelf op te komen en het eigen land te beschermen en te verdedigen. Hiermee wordt dus bedoeld, ter verdediging; dit betekent dus geen aanval en zeker niet in een ander land of in een land waarin men niet woonachtig is. Deze betekenis van Jihad kan je alleen maar zien als een defensieve daad tegen een aanval.

 

In de Koran gaat daarna wel verder, dat er niets meer mag in militaire zin, nadat de vrede is voorgesteld. Vrouwen, kinderen, zieken en ouderen mogen nooit aangevallen worden. Daarnaast onnodige vernieling is verboden. Mijns inziens is dit alles van een hoogstaande ethiek, wat ik in de hedendaagse wereld van dagelijkse oorlogsvoering nog nooit heb gezien.

Trefwoorden:
Midden-OostenIslam

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer