Islam
27 december 2016 | door: Henny A.J. Kreeft, Schrijver, columnist, journalist

Het verhaal over islamisering van Nederland is pure nonsens

Dat de Islam oprukt is niets meer dan populistisch gebrabbel van rechtse en extreemrechtse politici die niet snappen dat er moslims wonen in ons land en het recht hebben om hier te wonen.

"De Islam rukt op, volgens rechts"

De populisten in de politiek willen ons doen geloven dat de Islam oprukt in ons land en dat het een groot gevaar zou vormen. Zijn de woorden van deze rechtse en extreemrechtse politici wel gebaseerd op de waarheid of zuigen deze politici de getallen zo maar uit hun grote duim? Een ander punt wat rechts ook steeds placht te melden, is dat de Islam niet past binnen de zogenaamde christelijk-joods-humanistische maatschappij in Nederland.

 

Zoals over alle onderwerpen, is over het aantal moslims in Nederland - en ook in Europa - metingen gedaan. Ipsos Mori heeft in veertig landen in Europa een onderzoek gedaan naar de geschatte aantal moslims in Europa en het werkelijke aantal. En hier zitten nogal wat verschillen in.

 

Nederland

Geschat wordt dat op dit moment zo’n 19% van de Nederlandse bevolking moslim zou zijn. Volgens het onderzoek van Ipsos Mori zou dit echter maar 6% zijn. Ook de schatting van hoeveel moslims in de toekomst in Nederland aanwezig zouden zijn, zeg in 2020, zou volgens het onderzoek flink afwijken: de schatting is 20%, terwijl het naar alle waarschijnlijkheid niet hoger dan 7% zou zijn.

 

In andere landen in Europa zouden ongeveer dezelfde getallen te vinden zijn in het onderzoek. Het onderzoek van Ipsos Mori is gebaseerd op een wereldwijd onderzoek dat is uitgevoerd door het Pew Research Center, genaamd Religieuze Samenstelling per land, 2010-2050. In dit onderzoek staat per land aangegeven wat de getallen en voorspellingen zijn voor de komende jaren.

 

In het rapport wordt aangegeven dat het percentage moslims in Nederland van 2010 tot 2050 wel zal oplopen, maar niet zoals de populisten ons doen laten geloven, nl. van 6% naar 9.4%. dat is in feite nauwelijks een verhoging en het zal natuurlijk te maken hebben met mensen die van buiten naar ons land komen om hier een toekomst op te bouwen. En terecht, want Nederland is en blijft een gastvrij land, daar staat ons land om bekend, ondanks wat bepaalde politieke partijen en andere organisaties ook elke dag plachten te zeggen, schrijven en tweeten.

 

Tot zover de eerste ‘leugen’ of laten we netjes houden: de ‘aangepaste waarheid’.

 

Nederlandse maatschappij

Een ander fenomeen is de opmerking dat ons land gebouwd is op christelijk-joods-humanistische normen en waarden. En ook hierbij moeten vraagtekens gezet worden.

 

Terugkijkend in de Nederlandse geschiedenis, wordt er op verschillende sites gemeld dat er al moslims in Nederland waren in het begin van de 17e eeuw. Zo waren er Turkse slaven die door prins Maurits werden bevrijd uit het Spaanse leger. Er zou zelfs sprake zijn geweest van een moskee in Amsterdam, die er tijdelijk heeft gestaan rond 1610.

 

Aan het eind van de 17e eeuw en begin van de 18e eeuw zijn vele moslims, door verschuiving van de internationale handel naar Engeland, vertrokken naar Londen. Maar in de 20e eeuw kwamen weer vele moslims naar Nederland, in eerste instantie uit Nederlands-Indië, later vanuit Pakistan en weer later vanuit Turkije en Marokko.

 

Een andere site wist te melden dat er in 1889 zo’n kleine 50 moslims in Nederland, in Den Haag, woonden, vanuit Nederlands-Indië naar Nederland geëmigreerd. Het aantal moslims nam na de Tweede Wereldoorlog echt toe, waardoor in Den Haag in 1955 de eerste stenen moskee gebouwd werd (de Mobarak Moskee).

 

De bewering dat de Islamitische normen en waarden niet passen bij Nederland is dus niet te handhaven, daar de moslims al eeuwen deel uitmaken van de Nederlandse maatschappij. Sinds de 17e eeuw zijn moslims een onderdeel van de Nederlandse maatschappij, hebben hier een plaats gevonden in de maatschappij, hebben Nederland helpen op te bouwen in makkelijke en moeilijkere tijden en zullen hier altijd aanwezig zijn en blijven.

 

Oprukkende Islam

Dat de Islam oprukt, is volgens verschillende bronnen niet waar gebleken. Het is niets meer dan populistisch gebrabbel van rechtse en extreemrechtse politici die niet snappen dat er moslims wonen in ons land en het recht hebben om hier te wonen. Daarnaast lopen hier geen moslims van deur tot deur - zoals bepaalde gelovige mensen wel regelmatig op zaterdagochtend doen - om proberen binnen te dringen en je te overtuigen dat hun boek beter is dan het boek wat je in huis hebt.

 

Waarom is er dan angst voor de Islam? Want het kan niet anders gezegd worden van de populisten dat ze angst hebben voor de Islam, niets meer en niet meer. Angst komt meestal voort uit het onbekende, het niet snappen, het niet willen verdiepen in de ander en ga zo maar door. Dat is gewoon angst.

 

Maar waar is die angst nu op gestoeld? Op de politieke invloed die moslims hebben? Dat gelooft toch niemand. Ewoud Butter schrijft op zijn site: “Een politieke macht vormen de moslims amper. In de grote steden nog enigszins. In Den Haag, waar 14% van de bevolking islamitisch is, haalden de twee islamitische partijen (Partij van de Eenheid en de Islam Democraten) in 2014 samen 7% van de stemmen. In Rotterdam (13,3% van bevolking islamitisch) wist NIDA 4,8% van de stemmen te behalen, goed voor 2 van de 45 zetels in de Rotterdamse gemeenteraad …

Op landelijk niveau vormen moslims een kleinere electorale factor: de 660.000 volwassen Nederlanders die zichzelf als moslim beschouwen zijn niet allemaal kiesgerechtigd en degene die dat wel zijn, zullen, net als andere Nederlanders, niet allemaal gaan stemmen. Stel dat de helft van hen dat wel doet, dan zijn ze bij een kiesdrempel van 60.000 stemmen waarschijnlijk op z'n hoogst goed voor 5 zetels in de Tweede Kamer. Lang niet alle Nederlandse moslims zullen echter de behoefte hebben om op een islamitische partij te stemmen, als het überhaupt lukt een partij te starten waarin veel moslims zich herkennen. Twee of drie Kamerzetels lijken daarom voorlopig het hoogst haalbare voor een islamitische partij in de Tweede Kamer."

 

Het aantal moskeeën in Nederland neemt ook niet echt toe, het aantal blijft volgens Ewoud Butter in heel Nederland rond de 500 zweven.

 

De Islam rukt dus niet op in Nederland en zeker ook in Europa. Maar waarom is er dan die grote angst bij de populistische politici over de Islam? Mijns inziens is dat ook zeker niet terecht, daar de Islam geen gevaar is voor Nederland of Europa of welk land dan ook.

 

Daarentegen kan men natuurlijk wel zeggen dat er enkelen zijn die zeggen dat ze de Islam aanhangen, en die problemen veroorzaken in de wereld. De laatste jaren is dat gebleken in vele landen en ook in Europa. Maar men mag zich ook gerust afvragen, of dat deze personen hun ‘aanvallen op de vijand’ uitvoeren uit naam van de Islam. En dat is iets waar ik grote vraagtekens bij zet. De aanvallen worden niet gedaan uit naam van de Islam, maar zijn gewoon aanvallen op het Westen, waartegen volgens bepaalde figuren binnen de aanvallende organisaties opgetreden moet worden. Maar dit soort zaken staat niet beschreven in de Qur’an en het is ook niet juist om te zeggen dat dit uit naam van de Islam toegelaten is. In eerdere opiniestukken ben ik hierop al ingegaan.

 

Voor de populistische politici en andere moslimbashers wordt het tijd dat ze de Islam eens gaan snappen, moslims te beschouwen als medebewoners van Nederland en de aanslagen elke keer te bekijken uit oogpunt van wat hierboven staat, en daarnaast ook aan te geven wat de zogenaamde niet-Islam-gerelateerde aanslagen in de wereld zijn. Gaarne verwijs ik naar de woorden van Alexander Pechtold van 2015:  ‘99,3 procent van de aanslagen in Europa in de afgelopen acht jaar was niet van de islam afkomstig’ (uit een artikel van de NRC van 16 januari 2015).

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer