Media
11 januari 2017 | door: Marre Taal, trainer & coach

Stop met het demoniseren van politieke tegenstanders

Het is makkelijk om te luisteren naar een ander als je het grondig met elkaar eens bent. Het is pas een uitdaging om te luisteren als je hemelsbreed van elkaar verschilt.

"Wie gebruik maakt van het recht op het vrije woord heeft ook de plicht om te luisteren naar andersdenkenden."

Actrice Meryl Streep hield tijden de Golden Globes een indrukwekkende speech. ‘Minachting nodigt minachting uit. Geweld zet aan tot geweld. Als machthebbers hun positie gebruiken om anderen te pesten, dan verliezen we allemaal.’ Vorig jaar beschimpte Trump uit boosheid een gehandicapte journalist. Terecht wees de verontwaardigde actrice in haar speech op het overschrijden van een morele grens. Ze raakte een gevoelige snaar. Wie anderen vernedert kan een reactie terug verwachten en veroorzaakt een negatieve spiraal.

 

Tokkies en hypocrieten

De verkiezingsstrijd in Amerika was grimmig en negatief. Trump noemde Clinton een leugenaar en Clinton noemde op haar beurt de aanhangers van Trump arme stumpers. Geheel onverwacht won Trump de verkiezingen, maar daarmee is de strijd in Amerika niet gestreden. Democraten en Republikeinen blijven maar modder gooien naar elkaar. De situatie in Nederland en de rest van Europa is niet anders. Mensen met rechtse politieke denkbeelden worden al gauw weggezet als domme tokkies en aanhangers van links georiënteerde denkbeelden worden beschuldigd van politiek correcte hypocrisie.

  

Standpunten met overtuigingskracht verdedigen

Er is niks mis met het verwoorden van scherpe standpunten. Een debat wordt pas levendig als meningen met passie en overtuigingskracht worden verdedigd. Het is beter om problemen te benoemen in plaats van zaken onder het tapijt te vegen of met de mantel der liefde te bedekken. Maar waar beschimpingen en beschuldigingen aan de orde van de dag zijn, stopt iedere vorm van communicatie. Dan laaien emoties te hoog op en zijn feiten ineens niet meer belangrijk. Laat staan dat er nog iemand is die luistert.

  

Opzij zetten van het eigen gelijk

De Amerikaanse, linkse sociologe Arlie Russel Hochschild verplaatste zich in de standpunten van anderen. Ze verliet het chique, progressieve Berkeley om vijf jaar lang op te trekken met rechts, conservatieve inwoners uit het arme Louisiana en schreef het boek ‘Strangers in their own land’. Pas toen Hochschild haar gelijk opzij durfde te zetten kon ze open staan voor de denkwijze van anderen. Tot haar verbazing  merkte ze dat de inwoners helemaal niet zo dom en onverschillig zijn als ze altijd had gedacht. Ze sloot vriendschappen en kreeg inzicht in hun achtergrond, beweegredenen en denkwijze.

  

Recht op het vrije woord houdt ook de plicht in om te luisteren naar anderen

In Nederland leven we in een democratie. Het recht op het vrije woord is een essentieel onderdeel. Daar hoort ook de plicht bij om te luisteren naar anderen. Zelfs als we wezenlijk van mening verschillen. Het is makkelijk om te luisteren naar een ander als je het grondig met elkaar eens bent. Maar het is pas een uitdaging om te luisteren als je hemelsbreed van elkaar verschilt. Wie zich verdiept in de standpunten van anderen zal meer begrip tonen. Demoniseren van anders denkenden is niet meer nodig en komt ten goede aan een volwassen democratie. Dat betekenen niet dat iedereen het altijd met elkaar eens moet zijn.

Trefwoorden:
MediaPolitiekDebat

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer