Ontwikkelings-samenwerking
16 januari 2017 | door: Henny A.J. Kreeft, Schrijver / columnist / journalist

We moeten de bevolking in het Midden-Oosten steunen

Debatteren over migratie in De Wereld Draait Door, door mensen die niets van de migratielanden afweten is niet zinvol. Nota bene lijkt het er op dat zelfs vicepremier Asscher niet weet wat er speelt in landen als Tunesië, Algerije en Marokko. Nederland als geheel, maar wij ook als private personen moeten de bevolking in deze landen steunen omdat ook die het recht hebben om te leven.

"Asielzoekers zijn ook mensen, waar ze dan ook vandaan mogen komen"

Vorige week maandag werd er in het kolkende kippenhok van De Wereld Draait Door gekakeld (ehh … gedebatteerd) over asielzoekers uit Noord-Afrikaanse landen. Het leek erop alsof de debaters spraken over landen waar ze alles van dachten te weten, maar niet naar elkaar luisterden.

 

De landen waar het hier over gaat, zijn meestal de drie Maghreblanden: Tunesië, Algerije en Marokko. Volgens de debaters zouden deze landen veilig zijn en hebben de jongeren uit deze landen hier niets te zoeken. Maar weten de debaters wel waar ze over praten? Laten we eens kijken naar Tunesië, het mooiste voorbeeld van de drie.

 

Tunesië
Enkele jaren geleden is de Arabische lente in Tunesië begonnen omdat Mohammed Bouazizi zichzelf op 17 december 2010 in brand stak. De Arabische lente, in Tunesië de Jasmijnrevolutie genoemd, heeft zijn wortels in de demonstraties van de burgerbevolking tegen de hoge (jeugd)werkloosheid, de corruptie, de censuur, de hoge voedselprijzen en het politieke beleid van president Zine El Abidine Ben Ali.Het is deze werkloosheid en armoede die de stroom van zogenaamde arbeidsmigranten, vaak ook economische asielzoekers genoemd, opgang brengt.

Zoals het laatst bleek, wil de nieuwe lijsttrekker van de PvdA juist dat deze groep armen niet naar Nederland komt. Ik ben van mening dat ook de heer Asscher hiermee laat blijken dat hij niet weet wat er speelt in deze landen en zeker geen gevoel voor deze mensen heeft.

 

De drie belangrijke punten zijn: de economische situatie – specifiek voor de jongeren – de veiligheid en de invloed van de omwenteling naar de democratie en de daaraan gekoppelde ronselaars voor strijders in het buitenland.
 
De economische situatie
Ondanks het feit dat het Atradius MENA Landenrapport Tunesië voor 2016 aangeeft dat er een bescheiden herstel verwacht wordt voor 2016 en 2017, blijkt dat dit herstel behoorlijk afhankelijk zal zijn van de veiligheidsrisico´s in het land. En ondertussen is gebleken dat die risico´s groter zijn dan men had gehoopt.

 

Tijdens mijn reizen heb ik gezien hoe die economische situatie in de praktijk werkte, speciaal voor jongeren. Jongeren die een baan zochten, gingen op een terras zitten met een kopje koffie en een glas water en bleven wachten totdat er een auto aan de rand van het terras stopte. Dan wordt een raampje geopend en een arm uitgestoken en worden een paar jongeren aangewezen die zich de volgende ochtend kunnen melden voor werk. De jongeren die niet worden aangewezen, blijven zitten met hun kopje koffie en komen dag in, dag uit terug met de hoop een keer aangewezen te worden om te gaan werken.

 

In die tijd heb ik met enkele jongeren gesproken en vaak kwam het er op neer dat ze me vroegen om te helpen om ze naar Europa te halen, want er was in Tunesië geen mogelijkheid om een ‘fatsoenlijk bestaan’ op te bouwen gericht op de toekomst. En dan hoor ik zo’n debat en de heer Asscher zeggen dat dit soort jongeren hier niet mogen komen. Laat het duidelijk zijn dat het overgrote deel van deze economische asielzoekers geen terroristen zijn. Het gaat hen om werk, om een toekomst op te bouwen en vooral om de familie te helpen. Heer Asscher, deze jongeren hebben hulp nodig om ze te begeleiden op de weg naar hun toekomst, niet dat ze afgestoten worden. Dit afstoten wordt gebruikt door de ronselaars.
 
Veiligheid
Volgens het MENA landenrapport houdt de onveilige situatie in Tunesië aan. Ondertussen weten we dat er aanslagen zijn geweest en dat deze specifiek waren gericht op toeristen. Een van de aanslagen vond plaats op het toeristische centra net ten noorden van Sousse. Daar op het strand vielen er vele doden.

 

Volgens de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat er een ‘grote dreiging voor terroristische aanslagen’. Door deze dreiging wordt de economische groei behoorlijk gestremd, daar toeristen echt wel kiezen voor veiligheid van de vakantiebestemming. Op het moment dat toeristen wegblijven, zal de economie ook niet snel aantrekken, waardoor jongeren ook niet snel aan een baan kunnen komen, anders dan door te vertrekken.
 
Ronselaars
Op het moment dat de economie achterblijft bij de verwachtingen en jongeren langer werkloos blijven, schept dit een situatie waarbij bepaalde jongeren gevoelig worden voor minder goede invloeden, zoals ronselaars die strijders zoeken voor de strijd tegen de zogenaamde grote shaytaan, de Verenigde Staten, Israël en ook Europa.

 

Natuurlijk is door de Jasmijnrevolutie een zogenaamde democratie ingevoerd met vrije verkiezingen, maar die heeft nog niet gebracht wat de bevolking hoopte, namelijk economische groei om te bouwen aan een toekomst zonder corruptie, zonder censuur en zonder jeugdwerkloosheid.De nieuwe regering kan niet aan de hoge verwachtingen van het volk voldoen waardoor jongeren makkelijker beïnvloed worden door de ronselaars, met name die ronselen voor IS.

 

Ik ben van mening dat als we niets doen voor de economie van landen als Tunesië, Marokko en Algerije, er economische asielzoekers uit deze landen naar Europa blijven komen of geronseld kunnen worden door mensen met minder goede bedoelingen. Belangrijk is dat Europa, Nederland maar ook wij als private personen deze landen moeten steunen, daar de bevolking in deze landen ook het recht hebben om te leven. Mijns inziens kunnen de mensen van deze landen alleen een toekomst bouwen, als wij de weg wijzen en dat kan alleen maar met onze steun, zowel privaat als economisch.

 

Lodewijk Asscher, dat is de uitdaging waar we voor staan. Ik hoop dat u die handschoen oppakt.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer