Verkeer
25 januari 2017 | door: Lennert De Vroey, Student Woordkunst (Conservatorium Antwerpen)

In Oosterweeldossier gaat 'David tegen Goliath' niet meer op

Van voortschrijdend inzicht bij de regering is in het Oosterweeldossier helaas geen sprake. Terwijl de plannen harder wankelen dan ooit, gaan de voorbereidende werken gewoon door.

"De echte reus is tegenwoordig het verbond van burgers en experten die zich hebben verenigd"

Het Oosterweeldossier beroert al jarenlang terecht de gemoederen. De twee meest recente episodes in de rij – een njet van de gemeente Zwijndrecht op de bouwaanvraag voor Oosterweel en enkele negatieve adviezen van auditeurs van de Raad van State – verleidden pers en politici tot de nodige beeldspraak: David versus Goliath, oogsten wat gezaaid werd, vastgereden in de modder, een pyrrusoverwinning van de actiegroepen.

 

Om, trouw aan diezelfde stijl, de puntjes op de i te zetten, moet daar misschien nog maar een zegswijze aan worden toegevoegd: hoe bruin kan je het eigenlijk bakken?

 

De voorstanders van Oosterweel hebben wat dat betreft in elk geval erg goed hun best gedaan. Er was het negeren van de uitkomst van een volksraadpleging; er was de lang volgehouden weigering om aan vragen van actiegroepen (nochtans voorbeelden van het soort burgerinitiatief voor de eenentwintigste eeuw waarvoor politici interesse zouden mogen tonen) tegemoet te komen, met procedureslagen tot gevolg; en naast de twee negatieve adviezen ‘ten gronde’ van de Raad van State, bleek er ook nog sprake van een procedurele laksheid die wijst op desinteresse en een zorgwekkend misprijzen voor besluitvormingsprocedures.

 

Ondertussen – hoe bruin kan je het eigenlijk bakken?wordt in stilte voortgebouwd aan de pad-afhankelijkheid die door de verdedigers-tegen-beter-weten-in steeds meer tot argument wordt verheven. Op enkele plekken in Antwerpen zijn al werken aan de gang die de bouw van Oosterweel mee moeten faciliteren. Dat is op z’n minst koppig, weinig constructief en niet erg zuinig te noemen.

 

Zijn waarschuwing voor een pyrrusoverwinning van de actiegroepen, wijst erop dat Weyts’ laatste kaart inderdaad die van de anti-stilstand wordt. Ze ligt in de lijn van een eerdere uitspraak: “de grootste vijand van een goed plan, is een beter plan”. Hoe weinig visie kan een minister hebben?

 

Ook nu nog, oog in oog met de Raad van State, dringt het besef moeilijk door – erg moeilijk, voor sommigen. In het licht van de onzekerheid en polemieken die om Oosterweel heen hangen, is het bevreemdend en bijna lachwekkend om de website oosterweelverbinding.be te bezoeken.

Tragikomisch is de betere term.

 

Op dat virtuele stukje Utopia gaat de goednieuwsshow van de BAM door de maanden heen onverminderd voort. Simulaties en aanwervingen; tijdlijnen en projecties zonder enig voorbehoud; kordate taal waar, mits wat meer realiteitszin, een conditionalis meer op z’n plaats zou zijn. De sectie ‘nieuws’ is opvallend leeg en weinig actueel. Het getuigt van dezelfde arrogantie die beleidsmakers jarenlang in staat stelde bezorgdheden en eisen van burgers te negeren en vervolgens, toen Ringland écht populair werd, met een zwaktebod te proberen coöpteren. Een arrogantie die gevaarlijk balanceert op de rand van desinformatie. 

 

Gelukkig is de juiste informatie elders wel te vinden. En hoe. Dit is immers allang geen verhaal meer van David tegen Goliath, waarin actiegroepen, lokale besturen en burgers zich met de rol van kleine man tevreden moeten stellen. De BAM en hun politieke vrienden hebben na een lange reeks van nederlagen intussen zo veel van hun pluimen gelaten dat de vergelijking met een reus nog nauwelijks op gaat.

 

De echte reus is tegenwoordig het verbond van burgers en experten die zich hebben verenigd – tot een blok, type Antigoon, een Antwerpse reus. En daar waar diens blokkade van de Schelde volgens de legende nog heldhaftig ongedaan gemaakt kon worden, zal het bij het verzet tegen het BAM-tracé zo ver niet komen.

 

Trefwoorden:
VerkeerPolitiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Lennert De Vroey, Student Woordkunst (Conservatorium Antwerpen)
In Oosterweeldossier gaat 'David tegen Goliath' niet meer op - 25 januari 2017
Meer en meer lijkt De Wever het debat te schuwen - 26 april 2015Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer