Verkeer
25 januari 2017 | door: Kees van Vloten, Betrokken Noordeling

Een tunnel onder het IJ heeft alle voordelen van een brug, maar niet de nadelen

Amsterdam heeft behoefte aan een realistische oplossing voor de toenemende drukte tussen Noord en het Centrum en niet aan een keuze voor een toeristische variant.

"Een tunnel naar Noord is een beter alternatief dan een brug"

Amsterdam heeft behoefte aan een vaste oeververbinding om het sterk groeiende fiets- en voetgangersverkeer te kunnen verwerken. Ik denk dat een tunnel een beter alternatief is dan een brug. Met een tunnel voorkom je de onmogelijke opritproblemen die aan de keuze voor een brug vastzitten.

 

In Noord is op de plaats van het te slopen voormalig hoofdkantoor van de Draka voldoende ruimte voor een entree in een gebouw met een roltrapinstallatie met tredes van 3 bij 2 meter. Dit kan eventueel in combinatie met een toren, die dan onderdeel wordt van de nieuwe sky-line in het Hamerstraatgebied.

Op het Java-eiland kan op de plaats van de huidige noodschoolbebouwing een toegang tot de roltrap gebouwd worden. Creatieve architecten kunnen hier wel iets leuks bedenken.

Bij de keuze van een tunnel hoeft de PTA niet verplaatst te worden naar de Westhavens zodat ook de komende jaren de ccuiseschepen in het Centrum kunnen afmeren. Dat maakt Amsterdam aantrekkelijk voor het cruisetoerisme; anders zullen de reders voor IJmuiden kiezen. Dan hoeven ze ook de nieuwe sluis niet meer door, hetgeen veel inkomstenverlies voor de haven zal betekenen. De nieuwe sluis wordt anders vrijwel overbodig, want de steenkool- en benzine/dieselolie-aanvoer (samen veruit het grootste deel van het huidige havenvolume) zal de komende tijd alleen maar afnemen.

 

Bij de keuze van een brug zal deze in de zomermaanden vaak geopend moeten worden voor het scheepvaartverkeer. Ter vergelijking: de Schellingwouderbrug gaat 3 keer per uur open, wat gemiddeld 5 tot 8 minuten wachten betekent om de schepen door te laten.

Een tunnel met toegang door middel van brede roltrappen geeft daarentegen 24 uur per dag de mogelijkheid voor een snelle passage.

 

Amsterdam heeft behoefte aan een realistische oplossing voor de toenemende drukte tussen Noord en het Centrum en niet aan een keuze voor een toeristische variant.

Trefwoorden:
VerkeerPolitiek

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Kees van Vloten, Betrokken Noordeling
Een tunnel onder het IJ heeft alle voordelen van een brug, maar niet de nadelen - 25 januari 2017Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer