Godsdienst
6 februari 2017 | door: Henny A.J. Kreeft, Schrijver / columnist / journalist

Christelijk-fundamentalistische aanval van SGP op de Islam

Volgens mij is Kees van der Staaij vers 7.2 van Mattheüs 7 vergeten: “En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?”

"Het liefdegebod van Jezus komt nu even niet goed uit"

In een slap aftreksel van het eerste verkiezingsdebat op de nationale tv - SGP-leider Van der Staaij kondigde zijn Manifest aan waarop de fractieleider van DENK, Tunahan Kuzu, mocht reageren - bij De Tafel van Tijs, werd veel spreektijd geboden aan Kees van der Staaij om zijn Manifest uit te leggen en weinig tijd aan Tunahan Kuzu, die ook weinig kon en wilde inbreken op de tsunami van woorden van Kees van der Staaij.

 

Volgens de aankondiging van het programma op de site van de EO werd aangegeven dat de SGP het christendom boven de Islam plaatst en erop aandringt om maatregelen te treffen om de instroom van mensen met een Islamitische achtergrond in te perken.

 

Maar waar gaat het Manifest van de SGP nu over? Dat zometeen, eerst even de SGP. De Staatkundig Gereformeerde Partij is een politieke partij, die - volgens de Statuten - zich “stelt op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis” … en “onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid”.

 
Deze partij was de partij die tot 2013 vrouwen niet in politieke functies toeliet en pas overstag ging nadat Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de uitspraak deed dat de SGP vrouwen moest toelaten op de kieslijsten. Maar volgens de nu beschikbare gegevens heeft de partij het beginselprogramma niet aangepast, alleen maar een regel aan het Algemeen Reglement toegevoegd. Mijns inziens is de partij nog steeds een rechts-radicale christelijk-fundamentalistische partij.

 

Manifest inleiding  

(voor de tekst is de integrale tekst op de site politiek.tpo.nl gebruikt)

Zo'n christelijk fundamentalistische partij komt dan met een Manifest over de Islam. En deze partij geeft dan aan, dat alle mensen gelijk zijn geschapen, maar …  “Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren.”

 

De heer Van der Staaij geeft met zijn Manifest aan, wat volgens mijn opinie ook gebaseerd is op de Statuten van de SGP en volgens de partij op de grondslag van Gods Woord, zijn niet alle godsdiensten hetzelfde, met andere woorden, zijn er betere godsdiensten en slechtere, goede gelovigen en slechte gelovigen. Dit in tegenstelling met datgene wat in de heilige Qur’an wordt gezegd, waar staat te lezen dat er andere gelovigen zijn en andere gelovigen die een ander Boek volgen. Dit nodigt volgens de teksten in de heilige Qur’an niet en nooit uit om te vinden dat andere gelovigen beter of slechter zijn. Volgens mij gaat de SGP hier het pad op van discriminatie. Sterker nog in de heilige Qur’an staat vermeld dat er geen dwang in de godsdienst is.

 

Een van de grote fouten in de inleiding van het Manifest is het verschil dat wordt aangedragen tussen het ‘liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed’. Bijna het enige wat niet-moslims hebben onthouden over de Islam en de heilige Qur’an is dat er gesproken wordt over geweld. Wat deze mensen niet vermelden is dat datgene wat beschreven staat, in een bepaalde tijd gebeurde, dat christenen zelf heel veel geweld gebruikt hebben en nog steeds gebruiken.

 
In de heilige Qur’an wordt Jezus (vzmh) zo’n 25 maal genoemd en wordt ook als een belangrijke profeet beschouwd. Het geweld dat volgens niet-moslims in de heilige Qur’an staat te lezen, zijn teksten geschreven in een bepaalde tijd, maar werd wel beperkt tot: “Enkel strijden tegen diegenen die tegen jullie strijden”. Deze opmerking kan ik niet voelen als vele ‘moderne christenen’ momenteel aanvallen uitvoeren op Islamitische landen. En ik houd mijn hart vast sinds er in de VS een nieuwe macho cowboy in het zadel zit.

 

Vijf pijlers

Om de aanval van de SGP op de Islam zo groot mogelijk effect te geven, heeft men het Manifest opgebouwd in de vorm van vijf pijlers - wijzend naar de vijf pijlers van de Islam. Gewoon om de Islam wederom in een kwaad daglicht te zetten. In deze hoofdstukken wordt aangegeven wat de SGP bedacht heeft en wat ze wil dat er moet gaan gebeuren.

Zo wordt de aanval volop ingezet op Islamitische asielzoekers; deze zijn niet welkom, want ze staan te ver af van onze cultuur.

 

Daarnaast worden moslims die in Nederland wonen - en vaak ook geboren zijn - geschoffeerd door aan te geven dat “het afleggen van de eed en de keuze van feestdagen niet verruimd wordt naar Islamitische varianten.” Door deze woorden worden Islamitische Nederlanders gewoon beschouwd als tweederangs burgers, zonder enige vorm van rechten.

 

Vervolgens wordt de aanval ingezet op de gebedsoproep vanaf de minaret van de moskee. Maar het klokgelui - wat vaak langer duurt en vaker voorkomt, is geen probleem in onze maatschappij, zegt de SGP. Volgens mij komt dat klokgelui veel vaker voor en in steden en dorpen met meerdere kerken nooit tegelijkertijd. Dus is het geluid wat een kerkklok geeft veel vaker in de gemeenschap te horen; daarentegen de Azan (oproep tot gebed), die maar een keer in de week gebruikt zou worden, nl. vrijdagmiddag voor het vrijdaggebed. Daarnaast staan moskeeën heel vaak niet in een woonwijk, maar achteraf op industrieterreinen.

 

En zo gaat het Manifest verder, nergens is te vinden dat de SGP de hand uitsteekt naar de moslims, met een helpende hand. De SGP probeert mee te varen op de woorden van de extreemrechtse PVV, die maar een punt in haar programma heeft en dat is het anti-Islam beleid.

 

De SGP probeert hier een slaatje uit te slaan met een aanval op de Islam, terwijl deze christenen het liefdegebod van profeet Isa (Jezus) (vzmh) maar in het nachtkastje hebben laten liggen, want het komt nu even niet goed uit.

 
Volgens mij is Kees van der Staaij vers 7.2 van Mattheüs 7 vergeten: “En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?”

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer