Onderwijs
19 juni 2017 | door: David Muste

Schooljuffen bepalen de toekomst van hele generaties kinderen

Het schoolniveau van allochtone kinderen wordt vaak onderschat. Hierdoor wordt de toekomst van hele generaties kinderen veel te vroeg bepaald. Ze zullen veel sneller een te laag schooladvies krijgen.

"Het verkeerd inschatten van het niveau van leerlingen is een erg groot probleem."

Toen ik op de basisschool zat, zat ik op een over het algemeen blanke school met veel hoogopgeleide ouders. Er waren wel wat allochtone kinderen en kinderen met minder hoog opgeleide ouders, maar die waren overduidelijk in de minderheid. Toevallig zat een goede vriend van mij precies in die minderheid. Hij komt uit Marokko, en is dus allochtoon. Eenmaal in groep acht haalden we allebei een goede score voor de Cito-toets, maar toen de schooladviezen kwamen werd het een raar verhaal. Mijn vriend, de allochtone jongen, kreeg een MAVO-advies, en ik? Ik, als blanke jongen met ouders met een universitaire opleiding, kreeg een VWO-advies.

 

Het verkeerd inschatten van het niveau van leerlingen is een erg groot probleem. "Omdat ze geen steun vanuit huis kunnen krijgen" is vaak de reden. En dat ze daarom maar beter een wat lager niveau moeten doen. Het helpt natuurlijk als een kind hulp kan vragen aan zijn ouders als hij iets niet begrijpt. Dit is bij kinderen met ouders die minder hoog opgeleid zijn natuurlijk niet goed mogelijk, maar of dit een reden is om een kind niet naar een hoger schoolniveau te laten gaan? Nee, natuurlijk niet.

 

Er zijn meerdere plekken waar scholieren heen kunnen als ze iets niet begrijpen, bijvoorbeeld hulpklasjes waar de stof nog eens extra goed wordt uitgelegd. Het is sowieso niet logisch dat kinderen altijd verwacht worden naar hun ouders te gaan als ze iets niet begrijpen. Reken maar dat een kind met twee juristen als ouders alsnog geen duidelijk antwoord zal krijgen over zijn natuurkundesommetjes. Het gaat bij hulp uit huis dus helemaal niet over het opleidingsniveau van de ouders, hier zijn de leraren voor, zij krijgen er nota bene voor betaald.

 

De discussie gaat nu rond dat te weinig allochtone mensen banen hebben op een hoog niveau, waar vaak ook een goede opleiding voor nodig is geweest. De schuld hiervoor wordt vaak aangeschreven aan discriminatie bij sollicitaties. Dit is natuurlijk een probleem dat verholpen moet worden, maar hier ligt niet de kern. Het hele probleem waarom er te weinig allochtone mensen banen hebben op een hoog niveau, is omdat er simpelweg veel minder hoog opgeleide allochtonen zijn.

 

Dus ja, het discrimineren bij sollicitaties moet verholpen worden, maar in verhouding zijn de allochtone hoogopgeleiden simpelweg in de minderheid. Om meer allochtone mensen aan de banen voor hoger opgeleiden te krijgen, moeten er dus meer allochtone mensen hoog opgeleid worden. Meer allochtonen moeten dus studeren, en om meer allochtonen te laten studeren, moeten er ook meer allochtonen een hoger niveau doen op het voortgezet onderwijs. Om meer allochtonen een hoger niveau op het voortgezet onderwijs te laten doen, moeten meer allochtonen een hoger schooladvies krijgen in groep acht. En dan zijn we de cirkel rond.

De kern van het hele probleem ligt dus niet speciaal bij de sollicitaties, maar het begint al bij het schooladvies van allochtone kinderen. En dit allemaal omdat "ze niet genoeg hulp van hun ouders krijgen".

 

Indirect bepalen schooljuffen uit groep acht de toekomst van hele generaties kinderen. Hoe kan je als iemand elf jaar oud is weten wat voor persoon het is op zijn veertigste?

 

Ik vind het niet kunnen dat kinderen op zo'n jonge leeftijd al in een rijtje worden geplaatst waar het vaak erg moeilijk is om weer uit te komen. Dit is een zorgwekkende vorm van generalisatie en ooit zal dit patroon toch doorbroken moeten worden. Want alleen op die manier zullen allochtone ouders uiteindelijk zelf ook hoger opgeleid zijn en kunnen ook zij hun kinderen helpen met het huiswerk.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer