Europa
19 juni 2012 | door: Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken

Geen slavernij meer in Europa

Mensenhandelaars vinden steeds weer nieuwe wegen, terwijl er maar weinig van hen worden vervolgd. De EU moet nu haar instrumenten aanscherpen om de slachtoffers te beschermen en de daders te straffen.

"De mensenhandel blijft groeien; dit is onaanvaardbaar in Europa."

Nu in Europa nauwer wordt samengewerkt in de strijd tegen mensenhandel, de slavernij van de 21ste eeuw, ontstaan er binnen deze verwerpelijke activiteit nieuwe tendensen. Kinderen die door criminele bendes in heel Europa worden geëxploiteerd, lopen als volwassene een groter risico opnieuw het slachtoffer te worden van mensenhandel. De meest kwetsbaren in onze samenlevingen worden in toenemende mate een doelwit: mensen met een handicap, vrouwen die voor huiselijk geweld zijn gevlucht of kinderen die zijn achtergelaten door ouders die in het buitenland zijn gaan werken. Hoewel de slachtoffers overwegend vrouwen zijn, discrimineren de mensenhandelaars niet: mannen worden uitgebuit als dwangarbeider, kinderen worden gedwongen tot bedelen en stelen, en zowel meisjes als jongens worden seksueel uitgebuit.

 

De mensenhandel vindt steeds meer in en tussen de EU‑landen plaats en het is hoog tijd dat Europa optreedt en verantwoordelijkheid neemt. De Europese Commissie presenteert vandaag een vijfjarenstrategie om de mensenhandel uit te roeien door de krachten in Europa meer te bundelen en de slachtoffers op de voorgrond te stellen.

 

Ontmoedigend

Cristina uit Roemenië werd gedwongen te trouwen toen ze 13 jaar oud was. Ze werd naar Spanje en België gebracht om in de straten te bedelen en kon pas na een tijd aan de daders ontsnappen. Mark, een Britse werkloze twintiger, kreeg een baan met gratis onderdak, maar moest bijna als slaaf in Zweden werken. Sophie, een 18-jarig Brits meisje, vertrok naar Italië met een vriend, die haar dagelijks aan bijna 30 mannen verkocht. Zo zijn er nog veel meer slachtoffers, honderdduizenden in de EU en meerdere miljoenen wereldwijd.

 

Het is dan ook ontmoedigend dat er maar weinig gevallen van mensenhandel in de Europese landen voor het gerecht worden gebracht en dat het aantal veroordelingen van mensenhandelaars de voorbije jaren is gedaald (van ongeveer 1500 veroordelingen in 2008 tot ongeveer 1100 in 2010). Alle EU‑landen, en niet in het minst Nederland, dragen een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten ervoor zorgen dat dit probleem de nodige aandacht krijgt.

 

Grensoverschrijdende mensenhandel is een probleem waarbij het nut van Europese samenwerking snel duidelijk is voor iedereen. Ondanks de economische crisis en de grote moeilijkheden waarmee de Europese Unie te maken heeft, delen we gemeenschappelijke waarden, zoals de eerbiediging van de mensenrechten en de verdediging van de zwaksten in onze samenlevingen. We mogen deze waarden niet uit het oog verliezen, crisis of niet. Volgens een recente Eurobarometerenquête zou zelfs 93% van de Europeanen het belangrijk vinden dat de EU samenwerkt in de strijd tegen mensenhandel.

 

Speciale eenheden

Daarom moeten we onze inspanningen opvoeren, onze instrumenten aanscherpen en leren uit de ontwikkelingen van de voorbije jaren. De strategie die de Europese Commissie vandaag presenteert, heeft prioriteiten die variëren van het gerechtelijk vervolgen van meer daders tot het op alle mogelijke manieren helpen van slachtoffers en het verwerven van inzicht in nieuwe patronen en tendensen. In alle EU‑landen moeten de rechtshandhavingsinstanties een speciale nationale eenheid oprichten die voor mensenhandel bevoegd is. Die eenheden moeten fungeren als contactpunt wanneer bijvoorbeeld instanties uit andere landen hulp nodig hebben in een lopend onderzoek. Voorts zullen er gezamenlijke onderzoeksteams worden opgericht tussen de EU‑lidstaten en Europol, de Europese Politiedienst.

 

Het is belangrijker dan ooit dat de politie de geldstromen begint te volgen en bewijzen verzamelt over de financiële tegoeden van de mensenhandelaars. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan de tussenpersonen in deze branche, zoals corrupte uitzendbureaus.

 

Netwerk voor slachtofferhulp

Europa heeft al stappen in de goede richting gezet. Vorig jaar werd er EU‑wetgeving aangenomen, waardoor de gerechten in Europa deze misdrijven even zwaar moeten bestraffen. De lidstaten zijn nu wettelijk verplicht de slachtoffers gezondheidszorg en steun te bieden. Maar er kan en moet nog veel meer worden gedaan. Volgend jaar zal er in de EU een netwerk worden opgericht van organisaties en instanties die zich specialiseren in slachtofferhulp. De EU zal onderzoek financieren naar de manier waarop de daders hun wervingsmethoden aanpassen en daarbij in toenemende mate gebruik maken van sociale media en advertenties op het internet. Daarnaast is het even belangrijk dat de vraagzijde van de mensenhandel wordt bestudeerd. Zonder kopers zijn er immers geen slachtoffers.

 

Er moeten specifieke maatregelen worden genomen om de kinderen te helpen die in de klauwen van mensenhandelaars zijn geraakt. Volgens cijfers van de Londense politie is de prijs van een door mensenhandelaars naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld kind 20.000 euro. Het slachtoffer kan dan gedwongen worden deze "schuld" af te betalen. Ondanks de kwetsbaarheid van kinderen, bestaat er in de EU geen eensgezindheid over de manier waarop de belangen van deze kinderen moeten worden beschermd en de rol die wettelijke voogden en vertegenwoordigers moeten vervullen. Daarvoor zullen nu op EU‑niveau richtsnoeren worden opgesteld.

 

Roel mensenhandel uit

Het volstaat echter niet een strategie op te stellen. Uiteindelijk zullen deze maatregelen afhangen van de politieke wil in de EU‑lidstaten en de middelen die de lidstaten voor de strijd tegen mensenhandel uittrekken. Zowel voor de slachtoffers als voor het Europese publiek, moeten we onze ambities handhaven. Mensenhandel moet worden uitgeroeid en op basis van de strategie die vandaag wordt gepresenteerd, kan de EU samenwerken om dat doel te bereiken.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Cecilia Malmström, Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken
Op weg naar een meer verantwoordelijk handelsbeleid van de EU - 14 oktober 2015
Geen slavernij meer in Europa - 19 juni 2012
Bestrijding van corruptie: tijd voor resultaten - 9 december 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer