Godsdienst
16 maart 2013 | door: Kees Dellebeke

Fundamentalistische SGP verruilt juridische voor jihadistische strijd

De achterban van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) wordt met jihadistische chantagemethoden moreel gedwongen het hoofdbestuur te volgen.

"SGP heeft net als aanhangers van de sharia geen boodschap aan aardse rechter"

De Hoge Raad is tweeslachtig in de uitspraak over het vrouwenstandpunt van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Die partij mag vinden wat ze wil, maar ze mag er niet naar handelen. De SGP handelt onwettig als ze vrouwen vanwege hun geslacht weert van lijsten, maar de Hoge Raad vindt ook dat de SGP wél de opvatting mag blijven uitdragen dat vrouwen het regeerambt niet toekomt!

 

Het lijkt zo goed als zeker dat vrouwen bij de SGP op de kieslijst kunnen komen. De partij
zegt af te zien van een formeel juridische positie tegenover eventuele vrouwelijke kandidaten. Maar er is slechts sprake van gedogen; van praktiseren zal geen sprake zijn. De SGP erkent hiermee dat ook hier sprake is van tweeslachtigheid.

 

De manlijke achterban wordt met jihadistische chantagemethoden moreel gedwongen het formele voorstel van het hoofdbestuur te steunen. Mannen in de SGP zijn beter dan vrouwen, want zij staan hoger aangeschreven bij God en dus is er voor vrouwen geen rol in de politiek.

 

'De vrouw met de Bijbel'

Niets wijst er op dat de SGP de Hoge Raad in de praktijk zal volgen. Met nieuwe energie en oude standvastigheid wordt er beroep gedaan op het geweten van de 'Vrouw met de Bijbel'. De man wakkert het 'hellevuur' aan, met 'Gods wrake' als stok achter de deur. De SGP ruilt de verloren juridische strijd in tegen een jihadistische.

 

Even leek het erop dat een groeiend aantal (jonge) mannen binnen de SGP niet langer openlijk tegenstander is van vrouwelijke kandidaten en zelfs de te oude standpunten en "grondrechten" van de partij wil verlaten. Maar de jongeren moeten naar de ouderen te luisteren; want die kennen God langer dan vandaag en hebben dus gelijk.

 

Dan ontstaat toch al snel de indruk dat God vrouwen discrimineert. Net als 'Hij' doet met homoseksuelen; "je mag homo zijn, maar je mag niet praktiseren"! Niet God discrimineert, dat doen mannen op Bijbelse gronden; "je mag wel op een kieslijst staan, maar je mag niet worden gekozen"! Thuis spreken die mannen deze taal tegen hun vrouwen.

 

"De plaats van de vrouw"

Als ze al bestaan bij de SGP, dan zullen politiek bewuste vrouwen door de mannen - en dus door de Heer - binnen de SGP zodanig worden gechanteerd dat zij zich niet kandidaat durven te stellen. Zijn er überhaupt wel vrouwen die dit willen, maar niet durven? Zijn er vrouwen die wel durven, maar bang worden gemaakt voor de toorn van God? Vrees hebben voor het Woord of omdat de man het zo wil? Of omwille van de lieve vrede binnenshuis zich schikken in hun lot?

 

Vrouwen moeten dus op juridische gronden in theorie op de kieslijst komen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou een vrouw op een SGP-lijst kunnen staan. Tot nu toe heeft zich nog geen enkele vrouw gemeld. Kennelijk slagen SGP-mannen er in om de politieke activiteiten van vrouwen met de hulp van God den Heere tegen te houden.

 

En die vrouwen pikken dat! Zij laten zich ondergeschikt zijn aan mannen, als tweederangsburgers behandelen en wegzetten als minderwaardig mens. Nog even en die vrouwen moeten (ook weer) hoofddoekjes gaan dragen op basis van extreem religieuze motieven.

 

SGP gebruikt jihadistische chantagemethoden

De SGP beslist vandaag op haar congres over de vraag of voor God den Heere mogelijk iedereen toch gelijk is. Zo ja, dan heeft de SGP geen poot om op te staan. Maar voor de mannen binnen de SGP is niet iedereen voor God gelijk en is de keus "tussen het geldend recht en Gods Woord" niet moeilijk.

 

De man binnen de SGP beschikt. Dat is een fundamentalistische en radicale stellingname. Zij verschillen hierin niets van extremistische islamitische gelovigen.

 

Dat is niet vreemd wanneer je beseft dat de extremistische aanhangers van de SGP - net zo min als aanhangers van de sharia - zich ook maar iets aantrekken van de aardse rechter. Ondanks het feit dat Nederland een seculiere staat is en dat de SGP onderdeel uitmaakt van dit aardse democratische bestel.

 

De mens wikt, maar God beschikt

De rechter zegt; "het geslacht van de kandidaat mag niet bepalend zijn". Dat maken we zelf wel uit met de hulp van de Vader, vinden de schriftgeleerden van de SGP. "Hoewel de partij nu te maken heeft met deze juridische werkelijkheid en onder "aardse" dwang het reglement moet aanpassen", zegt Arnold Weggeman, voorzitter van de SGP-fractie in Capelle aan den IJssel, "betekent het niet dat de partij de beginselen loslaat of dat partijleden deze niet meer hoeven te onderschrijven". De SGP staat kennelijk boven de wet!

 

Conclusie

Het dringend noodzakelijk voor het lot van de vrouw dat binnen de SGP zich binnenkort een felle "heilige oorlog", een jihad zal voltrekken tussen preciezen en rekkelijken, met als inzet 'Het gelijk van God'. Dat zal helaas een utopie zijn.

 

Het lijkt zo goed als zeker dat vrouwen bij de SGP op de kieslijst kunnen komen. Tot nu toe heeft zich nog geen enkele vrouw gemeld. Het is onwaarschijnlijk dat vrouwen binnen de SGP zelf de grens gaan trekken. Zij blijven gehoorzaamheid aan God en onderdanig, zelfs slaafs aan de man. SGP-vrouwen moeten straks hoofddoekjes gaan dragen op basis van extreem religieuze motieven. Vraag eens aan God wat Hij ervan vindt en niet aan je man.

Trefwoorden:
GodsdienstPolitiek

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer