Wetenschap
18 maart 2013 | door: Charles van den Broek, Schrijver en historicus

Wetenschap versus geloof leidt tot kapitaalvernietiging

Als atheïstische academici doorgaan met het uitsluiten van andersdenkenden, zal dat de wetenschap eerder schaden dan vooruithelpen.

"De tegenstelling tussen wetenschap en geloof maakt onnodige slachtoffers"

Er is, ik heb dat al eerder betoogd, een oorlog gaande tegen gelovigen. Meer bepaald tegen christenen. Je kunt tegenwoordig beter bekennen dat je lid was van de SS, dan toegeven dat je katholiek bent. De atheïstische goegemeente bespringt de gelovige in dat geval als een bende voetbalhooligans, en verscheurt hun slachtoffer met huid en haar. Je moet het, als wetenschapper, met hén eens zijn, zoniet dan deugen jij en -vooral- je werk niet. Ook niet als je kan bogen op een jarenlange carrière. Daarbij worden alle wetten van fatsoen en beschaving overboord gegooid. Gelovigheid staat gelijk aan stompzinnigheid, atheïsme aan weldenkendheid.

 

Het atheïsme neemt daarbij nogal fanatieke trekjes aan, elke aanhanger van deze stroming probeert de zelfbenoemde hogepriester Richard Dawkins te overtreffen in kortzichtigheid en hufterigheid. Het lijkt wel of er een atheïstische tien geboden bestaan, waarvan het eerste luidt; ''er is slechts één wetenschapper, en zijn naam is Richard Dawkins, geen andere wtenschapper zult gij eren". Een sterk staaltje van dit kuddegedrag mochten we vorige week aanschouwen, toen professor Onno van Schayck de euvele moed had tijdens een lezing gewag te maken van een ''wonder'' waar hij zelf getuige van geweest was.    

 

Onhandig  

Toegegeven, hij deed dat op een nogal onhandige manier. Eerst beweren dat er fotografisch bewijs was, hetgeen verdwenen bleek te zijn (als het er al was), en zelfs de naam van de patiënt vergeten die zo'n diepe indruk maakte geeft niet een erg geloofwaardig beeld. Maar dat was niet de echte reden dat de academische wereld over de beste man heenwalste. Nee, het ging natuurlijk om het feit dat een professor als gelovige ''uit de kast kwam''. En dus was de reactie even voorspelbaar als vernietigend; Van Schayck zag zich binnen een week gedwongen een jarenlange academische carrèere op te geven, onder druk van collegae, wetenschapsjournalisten (dat zijn mensen die stukjes van anderen overtypen) en blijkbaar zelfs familie.  

 

Ook Volkskrant-scribent Maarten Keulemans meende een duit in het zakje te moeten doen. Na eerst een nogal pathetische column in zijn krant te hebben geschreven, noemde hij tijdens een Radio 1-uitzending de 27 hoogleraren die het middels een brief voor Van Schayck hadden opgenomen op denigrerende wijze ''zich hoogleraar noemende types''. Volgens Keulemans is ''echte'' wetenschap vrij van christelijke vooroordelen, mede omdat gelovigen lak aan wetenschap zouden hebben. Daar komt, volgens Keulemans, nog eens bij dat christenen oneigenlijk redeneren. Daarmee toont Keulemans vooral aan dat hijzélf lak heeft aan wetenschap, aangezien zijn uitspraak an sich al een vooroordeel inhoudt. Keulemans is eigenlijk een fundamentalist. En fundamentalisme begint dan wel met ''fun'', daarna is de lol er snel vanaf. Bovendien kunnen atheïstische academici die andersdenkenden uitsluiten hun geliefde wetenschap wel eens meer schade toebrengen dan ze zelf beseffen.

 

Geschiedvervalsing        

Want de zaken liggen toch wat anders dan atheïsten ons de laatste decennia willen doen geloven. Volgens het atheïsme is de christen ten eerste iemand die gelooft in een sprookjesboek uit het jaar nul. Dit geloof zou het denkvermogen van de gelovige zodanig aantasten dat geen enkele andere redenering van zo'n dom persoon als waar kan, nee, mág worden aanvaard. Op verscheidene (atheïstische) fora kan men deze gedachte -op verschillende wijze onder woorden gebracht- tegenkomen. Natuurlijk hebben ze gelijk dat de Bijbel (min of meer) uit het jaar nul stamt.

 

Maar dat is, als je het over zuiver redeneren hebt, geen argument; Aristoteles wist al in 340 v. Chr. dat de aarde een bol is. Moet men dat dan ook als niet terzake doende wegwuiven? Natuurlijk niet! De ouderdom van kennis, of een theorie is geen maatstaf voor de (on)juistheid ervan.

 

Ten tweede verwijt men gelovigen dat ze verhalen over onbewezen entiteiten, gebeurtenissen en personen au serieux nemen. Van de wetenschap moeten we wel alles voor waar aannemen, terwijl daarvan ook lang niet alles bewezen is, en soms minstens zo wonderlijk als het verhaal over een man die over water kon lopen (denk maar aan de multiversums, waarin er meerdere versies van jou en mij kunnen bestaan, en de verscheidene snaartheorieën, die ervan uitgaan dat alles door snaren aan elkaar hangt).    

 

Gelovigen

Maar bovenal vergeet men, omdat dit niet in hun straatje past, dat er onder de grootste wetenschappers opvallend veel gelovigen te vinden zijn. Wat te denken van de bij atheïsten zo geliefde Big Bang-theorie? Bedacht door George Lemaitre, wetenschapper en... priester. Einstein (''God dobbelt niet'') krijgt soms nog wel eens het verwijt dat hij de laatste 12 jaar van zijn leven ''aan God heeft verspild'', dit door lieden wier enige bijdrage aan de wetenschap betaat uit het napapegaaien van anderen. Mendel, grondlegger van de genetica, was een monnik. Isaac Newton kan men zelfs bijna bijgelovig noemen; meer dan driekwart van zijn werk heeft betrekking op alchemie.

 

Liever bedient de wetenschap zich van desinformatie, ontkenning en, als het zo uitkomt, flagrante leugens. Hoe vaak moeten we niet horen dat we ''niet meer in de middeleeuwen leven, toen domme (gelovige) mensen nog dachten dat de aarde plat was''. Dat is nooit het geval geweest. Zoals ik al eerder schreef, wist Aristoteles al beter, maar ook katholieke middeleeuwers waren volkomen op de hoogte; in menig kerk, als deze niet ten prooi is geallen aan de vernielzucht van beeldenstormers, kun je een beeld vinden van Christus als Salvator Mundi, die een wereldbol in zijn handen heeft. De ''platte wereld''-mythe is gebaseerd op één (1!) fragment uit een brief van bisschop Isidorus van Sevilla (560 - 636 n. Chr.), waar hij het heeft over de wereld als ''rond gelijk een wiel'', maar hij corrigeert zichzelf al een paar bladzijden verderop, waar hij het weer heeft over de bolvorm.      

 

Dogma's

Toch wil men de wetenschap vrijwaren van persoonlijke overtuigingen die een objectieve waarneming in de weg zouden staan. Kennelijk doen alleen die gevaarlijke christelijke leerstellingen dat, want men uit niet dezelfde bezwaren tegen socialistische, liberale en andere particuliere opvattingen. Terwijl ook deze stromingen hun eigen waarde-oordelen hebben, die vaak doorklinken in wetenschappelijke onderzoeken. Liefst presenteert de wetenschap zich bij voorbaat als objectief en waardenvrij. Dat klinkt zo lekker neutraal. 

 

Maar geen enkele menselijke bezigheid is vrij van persoonlijke (voor)oordelen, ook de wetenschap niet. Het is bijvoorbeeld opvallend, en verontrustend, dat een gesponsord onderzoek steevast een voor de geldschieter gunstige uitkomst heeft. Dat kun je nauwelijks objectief noemen. Een en ander heeft al verscheidene malen tot problemen, om niet te zeggen gevaren, opgeleverd voor de volksgezondheid (hierbij wil ik de Diana-35 pil niet onvermeld laten; honderden doden door longtrombose per jaar in Europa, dankzij een anticonceptiemiddel dat volgens de onderzoekers volkomen veilig is). Maar daar mag je het niet over hebben. De wetenschap is er immers tot ons heil. De academische wereld heeft daarentegen geheel eigen dogma's ontwikkeld, die soms buitengewoon eigenaardig zijn.    

 

Engels

Er bestaat een ''taal-vooroordeel''; een artikel in het Engels is ''meer waard'' dan een artikel van dezelfde strekking in het Frans, Duits of nog ''mindere'' talen, zoals Nederlands, Fins of Japans. Misschien komt dat door gemakzucht. Een groot deel van de academische wereld is immers Engelstalig (VS, Groot-Brittanië, Australië), en voelt uit hooghartigheid niet de behoefte zich een andere taal eigen te maken. Daarmee worden echter wel nieuwe ideeën tegengehouden, enkel en alleen op basis van de taal. Een artikel waarin je veel citaten verwerkt (liefst van vooraanstaande hoogleraren) en voetnoten, is meer waard dan een artikel met minder. Dat verklaart men vaak door het feit dat men de redactie wil paaien. En dat is leuk en aardig, maar geen kwaliteitsgarantie; Einstein maakte nauwelijks gebruik van citaten of voetnoten. Hij had dat niet nodig, namelijk. Het elkaar doorlopend citeren heeft eerder tot gevolg dat men in cirkels blijft rondlopen, als een hond die zijn eigen staart volgt, in plaats van vooruitgang te maken. Deze praktijk heeft echter wel tot gevolg dat men steeds meer naar wetenschappelijke consensus streeft. Daar schuilt een groot gevaar in. Democratie mag dan een manier zijn om een land te besturen (of het de beste is kun je van mening over verschillen), als wetenschappelijke methode deugt er niets aan.      

 

Denk eens aan de behandeling die klimaatsceptici ten deel valt. Meestal worden zij als domoor en non-wetenschapper weggezet. De scepticus is een misleide ziel, die het licht nog niet gezien heeft. Of gewoon een beunhaas. Vervelend, maar het kan nog veel erger. Want de consensus duldt, net als Big Brother, geen tegenspraak.  

 

Ketterij

In 1960 zat Allister Hardy met een probleem. Waarom was de mens naakt, en liep hij op twee benen? Velen, ook u als lezer, zegt nu waarschijnlijk; omdat onze voorouders uit de bossen kwamen om de savanne over te steken. Hardy wist echter dat in de periode dat die voorouder uit de boom kwam, er helemaal nog geen savanne was! Er moest dus een andere reden zijn, en hij bedacht de zgn. ''wateraap''-theorie. Hardy kwam op het idee dat een voorouder veel tijd in het water moest hebben doorbracht. Waarom? De enige andere naakte zoogdieren zijn waterdieren (dolfijnen, robben), of hebben deze als voorouder gehad (olifanten, neushoorns). Apen bewegen zich doorgaans op vier poten, behalve in water, dan lopen ze op hun achterpoten. Bovendien gaf dat een verklaring waarom wij als primaten als enige een buitenste, onderhuidse vetlaag hebben, zoals walvissen, terwijl andere apen hun vet onder de spieren opslaan (en nooit dik kunnen worden). Het is een elegante, steekhoudende theorie, en u heeft er waarschijnlijk nooit van gehoord. Waarom niet? De wetenschappelijke consensus zei; ''Kan niet''. De reputatie en carrière van Hardy werden volkomen vernietigd. Men leert nog steeds dat we uit de boom kwamen om een grasvlakte over te steken, ook al was die er niet. Omdat de wetenschap het zegt...                

 

Ander voorbeeld; in 1992  trof  de toxicologe Dr. Svetlana Babalanova in een mummie sporen van cocaïne en tabak aan. De archeologische wereld schreeuwde moord en brand; vervalsing, leugens en bedrog, dat was het. Ondanks dat er vele vervolgtests dezelfde uitkomst hadden, werd Babalanova als charlatan op een zijspoor gezet. Haar carrière was voorbij, ondanks haar baanbrekende ontdekking.                                                                        

 

Nog niet overtuigd? Nou, vooruit, nog eentje; in 1906 pleegde Ludwig Boltzmann zelfmoord. De reden? Hij geloofde namelijk in het bestaan van het atoom. Zijn ''collegae'' maakten hem echter het werken onmogelijk omdat de consensus was dat het atoom... niet bestond!    

Al deze mensen werden als ketters van de Ware Wetenschap genegeerd en kapotgemaakt, zonder genade, omdat ze niet de consensus wilden volgen.   

 

Eugenetica

De wetenschap heeft ons natuurlijk veel goeds gebracht, maar het is ook niet zo dat het alleen maar een succesverhaal is, waar we alleen maar baat van hebben. Genetica mag veel voordelen hebben, het is de opvolger van de eugenetica. Bekend natuurlijk door de werken van dr. Mengele, maar we vergeten vaak dat ook in Engeland, Amerika en de toenmalige USSR vivisectie op mensen werd gepleegd. De farmaceutische industrie maakt natuurlijk veel medicijnen, maar alleen als ze winstgevend zijn; wie de pech heeft te lijden aan een ziekte die slechts tien mensen per jaar treft, kan letterlijk creperen. Zo menslievend is die wetenschap dus ook weer niet. Bovendien heeft die objectieve, waardenvrije wetenschap een indrukwekkende rij leugenaars opgeleverd; van Galileo Galileï tot onze eigen trots Diederik Stapel paste men feiten aan de gewenste uitkomst aan, of zoog gewoon hele onderzoeken compleet uit de dikke duim.  

 

Toch wil de (atheïstische) academische wereld volhouden dat alleen hun inzichten juist kunnen zijn. Geloof staat wetenschap in de weg, punt uit. Buiten het feit dat het gewoon niet klopt (zie de gegeven voorbeelden), het is ook geen sterk argument. Het is kleutergedrag; ''Lekker puh!''. Een Godwin, iets waar ze zelf gelovigen zo graag van beschuldigen.

 

Creatief proces                

Ik denk echter dat de wetenschap juist gebaat zou zijn met meer gelovige beoefenaars. Om te geloven heb je een open, creatieve geest nodig. En wetenschap is, als het goed is, ook een creatief proces, net als schilderen, dichten en schrijven. Wetenschap zou moeten zijn als de beste definitie van poëzie die ik ken; het maakt het bekende nieuw, en het nieuwe bekend. Daarbij is inspiratie, wat je daar ook onder verstaat, onontbeerlijk. De belangrijkste ontdekkingen werden niet gedaan na jarenlang op data te zwoegen, maar in een aha-moment (niet de popgroep, uiteraard). Om tot grote, nieuwe inzichten te komen, zijn in mijn opinie alle wegen toelaatbaar. Elke (levens)overtuiging brengt, net als elke taal, eigen inzichten - en oplossingen- voort. Maar door de starre, eenzijdige benadering van de atheïsten, dreigen nu wegen naar kennis afgesloten te worden. Mocht er onverhoopt iets niet kloppen aan een onderzoek, betrijd dan de conclusies, de redenering, de theorie, met argumenten, niet de onderzoeker omwille van zijn geloof.  

 

Tegenwoordig ziet men echter wetenschap steeds meer als een bezigheid waarbij de meerderheid het eens is; maar dat een meerderheid het eens is, wil niet zeggen dat ze gelijk hebben (zie Boltzmann etc.). Het aan de lopende band noteren van data, getallen en deze laten uitwerken door de computer maakt je niet tot wetenschapper, maar tot een veredelde boekhouder. En je kunt boekhouders veel verwijten, maar niet dat ze creatief zijn. Sterker nog; creatief boekhouden is synoniem voor fraude. En laat dat nou net zijn waar de wetenschap de laatste tijd vooral door in het nieuws was....         

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Charles van den Broek, Schrijver en historicus
Ratificatie Oekraïneverdrag is een bewuste provocatie van Rusland - 19 december 2016
De reactie van links op verkiezing Trump legt gevaren voor democratie bloot - 20 november 2016
Sinterklaasfeest moet helemaal verdwijnen - 4 oktober 2016
Donorwet; achterhaalde oplossing bedacht door een achterhaalde partij - 19 september 2016
Nederland ligt onder vuur - 12 mei 2016
Euthanasie; niet omdat het moet, maar omdat het kan - 23 februari 2016
John Lennon is net zo gevaarlijk als IS - 23 november 2015
De Derde Wereldoorlog is allang bezig - 17 november 2015
Welkom aan vluchtelingen is dekmantel voor diepe mysanthropie - 4 november 2015
''Wir schaffen das'' is geen beleid, maar populisme - 27 oktober 2015
Merkel en het gelijk van Nostradamus - 22 oktober 2015
Vrijheid van meningsuiting staat echte inspraak in de weg - 12 oktober 2015
De val van Rome 2.0 komt eraan - 9 oktober 2015
Ambassade-model: dé oplossing voor het vluchtelingenprobleem - 27 september 2015
Het Brussels complot - 15 september 2015
Eigen volk eerst! - 12 september 2015
Antisemitisme is back; with a vengeance - 11 januari 2014
Oudejaarsconferences; stop ermee! - 2 januari 2014
De doodstraf; echt het einde - 3 december 2013
Stop de waardeloze wetenschap - 23 september 2013
Boycot de boycotters - 18 augustus 2013
Atheïsten moeten wat logischer worden - 24 mei 2013
Steun de STER met cultuursubsidie - 14 mei 2013
Een studie rechten maakt nog geen goede pleiter - 30 maart 2013
Wetenschap versus geloof leidt tot kapitaalvernietiging - 18 maart 2013
Columns worden wel gelezen, maar niet altijd goed begrepen - 28 februari 2013
Atheïsten missen fatsoen en innerlijke beschaving - 22 februari 2013
China is niet de nieuwe wereldmacht - 4 december 2012
Emancipatie werkt tegen de vrouw - 18 november 2012
Koop ook eens dingen waar je niets aan hebt - 10 november 2012
Diepgang en denken worden overschat - 26 oktober 2012
Geweld is zinvol - 2 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer