Europa
16 april 2013 | door: Siim Kallas, EU Commissaris voor Transport

Moderniseer de regels voor vrachtvervoer

Om het toenemende vrachtvervoer in Europa veilig, milieuvriendelijk én economisch gezond te houden, moeten de Europese regels dringend worden aangepast.

"Afgeronde vrachtwagencabines zijn goed voor de veiligheid, het milieu en voor de portemonnee"

Het wegvervoer zal wellicht blijven groeien en ook in de nabije toekomst nog het merendeel van het Europees goederenvervoer voor zijn rekening nemen. De vervoerssector is echter nog niet klaar om die groei op te vangen en ondervindt moeilijkheden om de bestaande vraag op een duurzame en energie-efficiënte manier te beheren. Met dagelijks miljoenen vrachtwagens op de verzadigde wegen in de Unie is dat niet langer houdbaar.

 

Hoewel de Europese vrachtwagenconstructeurs tot de wereldleiders behoren inzake slimme en innoverende voertuigontwerpen, bieden concurrenten uit andere continenten reeds trucks aan met een gestroomlijnder profiel en meer aerodynamische voorzieningen. Door de huidige regels, waarvan sommige reeds uit de jaren '80 dateren, dreigen de Europese constructeurs een achterstand op te lopen omdat die voorschriften nieuwe ontwikkelingen in de weg staan.

 

De regels moeten dringend worden aangepast aan de recente technologische ontwikkelingen. Dat biedt ook verschillende andere voordelen. De combinatie van verschillende vervoerswijzen promoten, verhoogt de efficiency, maar de nieuwe regels moeten ook zorgen voor een daling van het brandstofverbruik van vrachtwagens, de exploitatiekosten voor bedrijven helpen drukken en de uitstoot van koolstofdioxide en andere verontreinigende stoffen terugdringen.

 

20 procent van alle CO2-uitstoot in de EU

Ongeveer een vijfde van de CO2-uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door het wegvervoer, een kwart daarvan door vrachtwagens. Ondanks de kleine verbetering van de brandstofefficiëntie de jongste jaren, blijft de uitstoot door vrachtwagens toenemen omdat ook het goederenvervoer over de weg blijft groeien.

 

De voorstellen van de Commissie zullen Europese vrachtwagenconstructeurs de gelegenheid bieden een nieuwe Europese "truck van de toekomst" te ontwerpen en op de markt te brengen, die wereldwijd tot nieuwe maatstaf kan uitgroeien. Dat biedt niet alleen commerciële perspectieven, maar levert ook nieuwe banen op: twee welkome stimulansen voor de Europese economie.

 

Gestroomlijnde voertuigen

Ten eerste willen we de invoering van beter gestroomlijnde voertuigen met een betere energie-efficiëntie en lager brandstofverbruik vergemakkelijken door het gebruik van afgeronde cabines en achtervleugels toe te staan. Bij een constante snelheid op een vlakke weg wordt 40 % van de brandstof gebruikt om de luchtweerstand die de truck afremt, te overwinnen.

 

Door de herziening kunnen meer afgeronde cabines worden gebruikt in plaats van de huidige hoekige ontwerpen. Opleggers, die bij lange vrachtwagens 50 % van de luchtweerstand veroorzaken, kunnen worden uitgerust met aerodynamische voorzieningen.  

 

Samen kunnen deze verbeteringen het brandstofverbruik tot 10 % terugdringen zonder de vervoerscapaciteit aan te tasten. Dit is een belangrijke stap vooruit voor het milieu en de economie, aangezien het Europees vervoer voor 96 % van zijn energiebehoeften afhankelijk is van olie en olieproducten.

 

Een vrachtwagen voor internationaal vervoer die jaarlijks 100 000 km aflegt, kan jaarlijks ongeveer 5 000 euro besparen op de brandstofkosten. Meer afgeronde cabines bieden bestuurders een beter zicht en kunnen het aantal doden in de EU door verkeersongevallen met vrachtwagens met 10 % doen dalen. Jaarlijks kunnen hierdoor 300 tot 500 levens van voetgangers en fietsers worden gered.

 

Dankzij de lichte verhoging van het maximumgewicht en de maximumlengte van elektrische en hybride voertuigen om de installatie van zwaardere batterijen mogelijk te maken, hopen we het gebruik van schonere aandrijfsystemen voor vrachtwagens en bussen aan te moedigen.

 

Containers gemakkelijker overladen

Vervoerders in de EU krijgen de kans om de wereldwijde trend te volgen inzake containervervoer omdat het gemakkelijker wordt om 45-voetcontainers over te laden tussen schip, vrachtwagen en trein. Nu moet voor elk transport van dergelijke containers nog een speciale vergunning worden aangevraagd.

 

Die containers worden steeds meer de standaard in de internationale scheepvaart. Hoewel ze vandaag in Europa nog maar 2 tot 3 % van de totale containermarkt vertegenwoordigen, neemt hun aandeel snel toe.

 

Na hun aankomst in EU-havens worden deze containers vaak per spoor, korte vaart of binnenvaart naar hun eindbestemming gebracht, maar het vervoer tussen de haven en de aansluitende vervoersmodus en ook de laatste kilometers gebeuren meestal via de weg.

 

Handhaving van de regels

Ten slotte ondervindt men problemen om te waarborgen dat de regels correct en consequent worden toegepast.

 

Op deze sterk concurrerende markt verschilt de handhaving op dit moment sterk van land tot land. Dit betekent dat vervoerders die de grenzen van de wetgeving opzoeken door zo veel mogelijk lading te vervoeren een aanzienlijk voordeel genieten ten opzichte van hun concurrenten. Uit controles blijkt dat tot één derde van de vrachtwagens te zwaar is geladen. Dat veroorzaakt schade aan wegen en straten, brengt de verkeersveiligheid in het gedrang en kost de belastingbetaler jaarlijks ongeveer 950 miljoen euro.

 

Naast een toename van het aantal controles door nationale autoriteiten, kunnen de inbouw van aan de digitale tachograaf gekoppelde weegapparatuur en apparatuur op hoofdwegen om rijdende vrachtwagens te wegen ervoor zorgen dat het verschil in pakkans tussen de lidstaten kleiner wordt. 

 

Aanpassing van de regelgeving

Onderzoek en innovatie zijn essentieel om onze concurrentiepositie te handhaven en het technologisch wereldleiderschap van de Europese vervoerssector in stand te houden. Om dat te bereiken moet het regelgevingskader worden aangepast.

 

De actualisering van de voorschriften inzake maximumafmetingen en ‑gewichten zal het wegvervoer in staat stellen energie-efficiënter te werken om duurzamer te worden, concurrerend te blijven en de veiligheid te verbeteren.  Dat is goed voor de Europese burgers en bedrijven én voor het milieu.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Siim Kallas, EU Commissaris voor Transport
Moderniseer de regels voor vrachtvervoer - 16 april 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer