Veiligheid
25 april 2013 | door: Kees Dellebeke

Er woedt helemaal geen oorlog tussen AIVD en Plasterk

Vleugels uitspraken over AIVD snijden geen hout meer. Zijn archief groeit hem boven het hoofd, hij maakt ketsers en zijn administratieve staf zit te pitten.

"Vleugels, zichzelf benoemd tot AIVD-watcher en expert, kletst steeds vaker uit zijn nek."

Roger Vleugels zegt op de website van NU.nl dat er een 'oorlog' woedt tussen minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en het hoofd van de AIVD Rob Bertholee. Vleugels heeft zichzelf ooit benoemd tot AIVD-watcher, maar kletst steeds vaker uit zijn nek.

 

Tussen Ronald Plasterk en Rob Bertholee bestaat geen oorlog. Beiden zijn heren die elkaar respecteren. Zakelijk gezien weten beiden ook wat er van hen wordt verwacht en beiden weten hoe het politieke krachtenveld in elkaar steekt. Dat een ieder voor zijn eigen 'toko' op komt,
is duidelijk en gewenst. Vele andere bewindslieden draaien alleen mee met de politieke winden of komen pas in beweging na journalistieke boergeluiden.

 

Vleugels beheerst zijn vak niet

Omdat beide heren hun beloofde opdrachten als beëdigd ambtenaar zo goed mogelijk willen uitvoeren, zal er wel eens een verschil van mening blijven bestaan, nadat de standpunten zijn uitgewisseld. Dat is heel wat anders dan het "woeden van een oorlog", zoals Roger Vleugels beweert, daarbij impliciet aangevend dat hij helemaal geen expert is op het gebied van de veiligheidsdiensten.

 

Bertholee en misschien ook Plasterk weten meer van dit vak dan Vleugels. Het zou trouwens slecht zijn gesteld met Nederland, indien mocht blijken (geen schijn van kans) dat Roger Vleugels expert is op dit terrein. Hij beheert weliswaar een archief, maar beheerst verder niets. Dit in tegenstelling tot Bertholee in Zoetermeer.

 

Vleugels beheert slechts een papieren en/of digitaal archief, de inhoud waarvan hij niet meer beheerst door een overkill aan nutteloos materiaal. Uit oude jaarverslagen van de AIVD citeren, maakt je nog geen watcher of expert. Wat is dat eigenlijk een "watcher". Lig je dan op
de buik in de bosjes of verzamel je alleen allerlei onzin op het internet?

 

"Flabbergasted"

Als Vleugels dan ook nog vindt dat een Nederlandse veiligheidsdienst zelfs bezuinigingen en een ingreep in de eigen taken zou moeten zien aankomen, blijkt klip en klaar dat hij geen weet heeft welke taken zo'n dienst in Nederland heeft.

 

Het archief van Vleugels groeit hem boven het hoofd. Hij maakt ketsers en zijn administratieve staf zit kennelijk te pitten. Want sinds wanneer is Bertholee 'flabbergasted'? In ieder geval niet in november 2012. Al eerder in de tijd stelden twee CDA-Tweede Kamerleden aan Plasterk vragen over "tegenstrijdige berichtgeving over het schrappen van de buitenlandtak van de AIVD".

 

Kennelijk is Vleugels ook de enige in Nederland - naast Diederik Samsom en Mark Rutte - die niet is overvallen door de krankzinnige bezuinigingen van dit kabinet.

 

Vier blunders van Vleugels

Maar dat Vleugels geen expert is, blijkt ook nog eens uit de volgende vier blunders.

 

Ten eerste. Bij de AIVD verdwijnen volgens Vleugels naar schatting 400 van de 1500 banen. "Dikke duim"; want de onderhandelingen over de rijksbezuinigingen zijn - in samenhang met de andere ministeries - nog in gematigde (niet in volle) gang. Er gaan nooit ambtenaren zomaar uit als er hoopt gloort op financieel-economisch herstel. En daarvan is nu toch sprake?

 

Ten tweede. In het regeerakkoord werd voorgesteld de buitenlandse geheime dienst te ontmantelen. Dat voorstel is inderdaad gedaan, maar al weer van tafel, zoals Vleugels ook zou kunnen weten. Nogmaals, al eerder heeft de Tweede Kamer Plasterk verzocht aan te geven of dit wel zo verstandig is de buitenlandtaak in te krimpen.

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzekerde dat de bezuinigingen pas van kracht worden in 2018. Voorlopig blijft er aandacht bestaan voor het buitenland, zeker waar het gaat om "jihadistische uitreizigers".

 

Ten derde. Vleugels weet het niet zeker (dat siert hem dit keer) maar vindt het waarschijnlijk dat de helft van de 400 banen in de buitenlandse dienst vervalt en de andere helft bij het binnenlandse inlichtingenwerk. Maar ook hier zit Vleugels er voor een groot deel naast. Plasterk wil namelijk vooral bezuinigen op de juridische dienst, zoals de minister dat noemt.

 

Bertholee geen politieman maar militair

Bertholee is geen politieman maar militair en veel verstandiger dan Vleugels denkt. Bertholee zal beslist niet willen bezuinigen op zijn 'spionnen', zijn werkers in het veld, zoals hij aangeeft in het Jaarverslag AIVD 2012, maar op zijn overtollige ambtelijke, vaktechnisch inhoudsloze parafenzetters en zogenaamde controleurs.

 

Ten vierde. 

 

"In het buitenland zijn circa 100 AIVD-functionarissen gestationeerd. Zij sturen via ambassades, lokale stromannen, reizende posten (o.a. het toezicht op piraten in Somalië),
veldposten en dekmantelbedrijven honderden informanten en infiltranten aan. In dit netwerk zal flink worden geschrapt."

 

Vleugels is een fantast en kan zeker niet goed rekenen, waardoor de uitkomsten van zijn sommen niet kloppen, ondeugdelijk zijn en zeker niet door de media zijn gecheckt. Zelfs het toezicht op piraten in Somalië zou in handen zijn van de AIVD en niet van de MIVD?

Hoe komt het dan toch dat deze volstrekte onzin op de website van NU.nl komt?

 

Journalistiek, pas toch op

Welke rechtgeaarde journalist zou deze publiciteitsgeile man met een tanende kennis vanaf nu nog willen bevragen? Welke krant, met of zonder het zelf opgeplakte kwaliteitsetiket, wil zich langer belachelijker maken dan het medium nu al is? Waarom Vleugels vragen en hem laten herhalen wat er al opgeschreven is in brieven van de minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal? En waarom hem dan onzin laten verkopen?

 

Klets niet langer Vleugels, ook niet als het journaille daarom vraagt. You are outdated!

Trefwoorden:
MediaVeiligheid

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer