Veiligheid
21 mei 2013 | door: Marco Brugmans, Directeur

Preventie van privéongevallen verdient meer aandacht

De ramp met de giftrein in Vlaanderen doet de roep om meer veiligheid rondom gevaarlijke stoffen en installaties weer oplaaien. Maar in onze privésfeer zijn de risico's veel groter.

"De kans op een dodelijk ongeluk in de privésfeer is 170 keer hoger dan wanneer je je vastketent aan het hek van het gevaarlijkste LPG-station in Nederland "

De ontspoorde giftrein in Wetteren ontwrichtte de samenleving in het dorpje, met als resultaat een paar honderd gewonden die naar het ziekenhuis moesten, vele geëvacueerden en een flinke milieubelasting. Er was één dode te betreuren. 

  

De veiligheidsnormen voor dit soort ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn in Nederland vastgelegd in het BEVI, het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Dat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, weg, water, buis of lucht, maar ook veiligheid rondom luchthavens, LPG-tankstations, etc. Daarbij is vastgelegd dat het risico om als omwonende te komen te overlijden, bijvoorbeeld door een ontploffing, niet groter mag zijn dan 1 op de miljoen per jaar. Dit is de theoretische grenswaarde voor het overlijdensrisico van iemand die continu aan de rand van het bedrijfsgebied verblijft.

  

Theorie staat niet gelijk aan de praktijk

In de praktijk is het risico van zo’n ongeval voor omwonenden altijd kleiner. Daarbij komt nog dat dit risico sterk afneemt met de afstand tot de gevaarlijke installatie, dus het aantal mensen dat risico loopt is beperkt. Gelukkig maar, want we houden er niet van als onze veiligheid wordt bedreigd door anderen – we vinden het veel erger als anderen ons iets aandoen dan als we dat zelf doen. Maar hoeveel erger vinden we dat? Vijf keer? Tien keer?


Privéongevallen komen veel vaker voor  

In 2011 overleden in Nederland 2.816 mensen door ongevallen in de privésfeer. Verkeersongevallen en arbeidsongevallen vallen niet in deze categorie. Omgerekend  naar alle Nederlanders was het overlijdensrisico door een privéongeval 170 op de miljoen per jaar. Dat is geen theoretisch risico, dat was de werkelijke overlijdenskans door een privéongeval. Dat is dus 170 keer groter dan het risico dat iemand loopt die 24/7 is vastgeketend aan het hek van het gevaarlijkste LPG-station dat we in Nederland nog acceptabel vinden.

 

Investeer in het voorkomen van werkelijke doden

Ik vind dat verschil erg groot.  Vooral als ik zie hoe de publieke middelen worden ingezet voor externe veiligheid; na elke ramp wordt er weer meer geld voor vrijgemaakt. Ik stel daarom voor niet verder te investeren in externe veiligheid in Nederland, maar deze middelen in te zetten om veiligheid in de privésfeer te bevorderen. Totdat het overlijdensrisico door een privéongeval niet groter is dan, laten we zeggen, het tienvoudige van dat door een extern ongeval. Dat is een maatschappelijk meer verantwoorde verdeling van publieke middelen. Bovendien voorkómen we dan werkelijke doden, in plaats van theoretische doden aan een hypothetisch hek.

 

Trefwoorden:
EconomieVeiligheid

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer