Wetenschap
19 augustus 2013 | door: Peter-Jan Mol, adviseur gezond werken

Dynamisch werken is goed voor de gezondheid

Paul Rosenmöller is zijn politieke handigheid nog niet kwijt. Zijn pleidooi voor een CAO-bemoeienis met leefstijl heeft stof opgewaaid. Dit stof moet nu blijven dwarrelen door vaker bewegende werknemers.

"Kantoren moeten veel dynamischer worden ingericht"

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden niet dat afspraken over de gezondheid van werknemers moeten worden vastgelegd in de cao, zo was deze zomer het nieuws. Daarmee reageren zij op een voorstel van Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. Hij vindt dat bedrijven te weinig doen om de gezondheid van hun werknemers te bevorderen. De werkgeversorganisaties constateren echter dat er al stijgende aandacht is voor gezondheid. Verdere bemoeienis vinden zij een zaak tussen werkgever en werknemer.

 

Gedragsverandering dwing je niet af 

Op zich geen rare gedachte natuurlijk. Afspraken over gezondheid in een formeel keurslijf als een cao is één, maar zorgen voor naleving ervan is twee. We hebben het immers over gedragsverandering en die dwing je niet af.

 

Maatregelen als straffen en belonen doen afbreuk aan de intrinsieke motivatie van mensen. Dit is onlangs nog aangetoond door onderzoekers Mirre Stallen en Alan Sanfey van de Radboud Universiteit. Zij kijken door een psychologische en neurologische bril naar gedrag van mensen en concluderen o.a. dat mensen een sterke drang voelen om hun gedrag aan te passen aan dat van anderen. Te meer als zij zich met deze anderen identificeren. Ik vind dat we met zijn allen daarmee aan de slag moeten.

 

Beweeggedrag op het werk 

Dit conformisme lijkt namelijk een bruikbaar beleidsinstrument om ook op de werkvloer tot gezonder gedrag te komen. Neem nu beweeggedrag op het werk. Wie van u heeft het idee gezondheidsrisico te lopen doordat u zittend werk verricht? “Ja maar buiten het werk beweeg ik meer dan voldoende”, hoor ik u al zeggen. Wat een schok is dan het nieuws vanuit de wetenschap dat langdurig achtereen zitten flinke gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, onafhankelijk of iemand voldoende sport of beweegt. Er wordt zelfs gesproken over een nieuw arbeidsrisico.

 

Aanpassen van de werkomgeving 

Ervan uitgaande dat bovenstaande inderdaad onomstotelijk vast komt te staan, wat kun of moet je er dan mee als werkgever, hr-professional of werknemer? Via een cao verbieden dat mensen niet langer dan een uur achter elkaar zitten, is geen optie. Om de zoveel tijd een stroomschok vanuit een stoel genereren, lijkt sociaal ook niet aanvaardbaar. Een betere optie in mijn ogen is het aanpassen van de werkomgeving. Er is inmiddels aardig wat ‘meubilair’ op de markt dat je in staat stelt om dynamisch te werken: statafels, zitballen, fietsbureaustoelen en zelfs loopbanden met een werkblad.

 

Dynamisch werken

Bij mijn eigen organisatie hebben we deze ‘speeltjes’ ook. Gezien eerder genoemd onderzoek is het echter de vraag of je dit materiaal als speeltje moet zien, of als volwaardig kantoormeubilair? Als aangetoond is dat langdurig en veelvuldig zitten schadelijk is voor je gezondheid, hoe gek is het dan eigenlijk om gebruik te maken van meubilair dat je de mogelijkheid geeft het zitten te onderbreken, maar toch aan het werk te blijven? Natuurlijk is het ook goed en noodzakelijk om regelmatig van je plek te lopen om naar het toilet te gaan, drinken te halen, een collega op te zoeken of een lunchwandeling te maken. Echter, veel mensen blijven urenlang op hun werkplek zitten en laten koffie voor zich halen. Indien je hen kan verleiden om zo af en toe eens ‘dynamisch’ te werken, wordt er al veel gezondheidswinst geboekt. Nog los van het feit dat bewegend werken de creativiteit stimuleert en dat staand vergaderen tot kortere overleggen en snellere besluitvorming leidt.

 

Conformisme  

Hier komt het conformisme principe ook weer om de hoek kijken. Al wandelend op een loopband telefoneren of fietsend op een bureaustoel overleggen, ziet er nog een beetje vreemd uit. Dat zijn we niet gewend, dat is best eng. Maar als je het een collega ziet doen, die jij verder best normaal vindt, en je ziet het je directeur doen, ach dan wil je het misschien ook wel eens uitproberen. Ik pleit er daarom voor dat directeuren en facilitair managers beetje bij beetje hun kantoorvloot ‘dynamiseren’ en mensen de mogelijkheid bieden om zittend en bewegend werk af te wisselen. Zelf moeten zij dan het goede voorbeeld tonen.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Peter-Jan Mol, adviseur gezond werken
Verenigingen moeten ouders niet opvoeden - 14 september 2014
Participeren of creperen - 18 september 2013
Dynamisch werken is goed voor de gezondheid - 19 augustus 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer