Arbeidsmarkt
23 augustus 2013 | door: Kees Dellebeke

Ongeruste AIVD'ers zijn de dupe van de geheimhoudingsplicht

Er is onrust onder medewerkers van de AIVD. Er verdwijnen 80 arbeidsplaatsen die deel uitmaken van het primaire proces. Hoewel de staatsveiligheid niet in gevaar zou komen wil de SP een onderzoek.

"Ongeruste AIVD'ers kunnen geen kant op maar staan straks wel op straat "

Nederlandse media berichtten deze week dat er onrust is ontstaan onder de medewerkers van de inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD over een ontslaggolf als gevolg van bezuinigingen. Er verdwijnen 200 van de 1500 arbeidsplaatsen, waarvan er 80 deel uitmaken van het primaire proces, namelijk het verwerven en verwerken van inlichtingen.

 

Plasterk boos op loslippige AIVD-medewerkers

Minister Plasterk zei 'bozig' dat het niet de bedoeling is dat AIVD'ers informatie naar buiten brengen over hun eigen ontslag. Zelfs het ontslag van AIVD-medewerkers is staatsgeheim, want 'der Feind hört mit'. Hij hoopt dat meer details over de invulling van de bezuinigingen binnen de geheime dienst blijven.

 

Media redding AIVD'ers

Ook de AIVD-bazen zijn boos op 'naar de media lekkend personeel'. Natuurlijk wist de media al van de ontslaggolf, maar ze wisten nog niet dat er binnenskamers onrust is ontstaan omdat er onzorgvuldig met personeel wordt omgegaan tijdens deze geheime reorganisatie. Eerst niet en dan plots weer wel ontslagen bij medewerkers in het primaire proces. Dat gaat natuurlijk een keer heel erg mis.

 

Tweede Kamer buitenspel

Niets lijkt er op dat Minister Plasterk zich ook maar iets aantrekt van het lot van het personeel, dat hij altijd als 'betrokken en vakbekwaam' heeft opgehemeld. Plasterk verschuilt zich steeds vaker achter zijn eigen geheimhoudingsplicht die hem verhindert de Kamercommissie BZK 'fijnmazig' te informeren: "Het is een verandering ten opzichte van een formatie en een begroting die de Kamer niet in detail kent." Toch lijkt het erop dat 'het' controlerende orgaan in de democratie, de Tweede Kamer buitenspel wordt gezet.

 

Dat komt de leiding van de AIVD goed uit. Het is immers een interne, geheime reorganisatie. De minister mag de Kamer niets vertellen en de top van de AIVD kan vervolgens naar eigen goeddunken personeelsleden zonder blikken of blozen dumpen.  

 

Sociaal plan

Omdat het verdwijnen van arbeidsplaatsen voor een groot deel van de AIVD-medewerkers als een verrassing komt, is de vraag of ook de eigen Ondernemingsraad heeft zitten slapen. Of zit deze in de zak van het management? Zeker in ruil voor ontslagbescherming?

 

AIVD-medewerkers kunnen ook geen beroep doen op een sociaal plan. Want als dat er al is, is ook dat geheim. Ook vakbonden worden buiten de deur gehouden waardoor AIVD'ers geen kant op kunnen.

 

Ongeruste AIVD’ers mogen niet naar Tweede Kamer

SP Tweede Kamerlid, Ronald van Raak, roept ongeruste AIVD'ers op naar de Tweede Kamer te komen wanneer zij denken dat de staatsveiligheid in gevaar komt. Van Raak zit hiermee op het verkeerde spoor, want de AIVD'ers zijn op dit moment meer geïnteresseerd in het behoud van hun werk dan in staatsveiligheid. Het is tevens voor AIVD-medewerkers verboden contacten te leggen met volksvertegenwoordigers.

 

Neen, de AIVD'ers kunnen geen kant op. Zij worden bij herhaling monddood gemaakt en zijn overgeleverd aan de nukken van hogere ambtenaren bij de AIVD zelf. De noodkreet in de media was hun enige hoop, gericht op politieke partijen die zich hun lot aantrekken.

 

Chantabele medewerkers

Minister Plasterk heeft toegezegd een zo gedetailleerd mogelijk plan te laten maken van de consequenties van de reorganisatie voor de staatsveiligheid. Is er in dat plan ook aandacht voor het AIVD-personeel? Ontslag is altijd een voedingsbodem voor frustraties.

 

Hoewel Nederland geen land is van Edward Snowdens of Bradley Mannings, kunnen ontslagen bij inlichtingen- en/of veiligheidsdiensten toch gefrustreerde en chantabele medewerkers genereren. Zo zijn er medewerkers van de in 1994 opgeheven Inlichtingendienst Buitenland (IDB) na ontslag gerekruteerd door buitenlandse inlichtingendiensten en lekten ze met regelmaat naar de media.

 

Conclusie

AIVD-medewerkers voelen zich gepiepeld door het management van de AIVD. Ondanks eerdere beloften verdwijnen er toch 80 arbeidsplaatsen in het primaire proces. Deze medewerkers kunnen geen kant op vanwege hun alom aanwezige geheimhoudingsplicht en zoeken steun via de media. Zij worden vervolgens geschoffeerd door de eigen minister, die al in de clinch ligt met de Tweede Kamer en de SP, die de ongeruste AIVD'ers best willen helpen.

 

Het wordt tijd voor een commissie die toezicht houdt op de uitvoering van deze geheime reorganisatie. Het instellen van een dergelijke commissie zou een zegen zijn. Niet alleen voor het personeel, maar ook in het belang van de staatsveiligheid.

 

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer