Emancipatie
8 juni 2011 | door: Joan Ferrier, directeur van E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit

De maatschappij is nog lang niet klaar voor de moderne vader

Overheid en werkgevers leggen van meet af aan de verantwoordelijkheid van de opvoeding bij moeders. Tijd om daar vanaf komende vaderdag iets aan te veranderen.

"Voordat een vader weet hoe hij een luier moet verschonen zit hij al weer op kantoor"

De moderne vader omarmt het gezin. Hij brengt zijn kinderen met de bakfiets naar school of crèche, zit op een doordeweekse dag met zijn kroost in de speeltuin en snijdt allang niet meer alleen op zondag het vlees aan. Hij vindt het belangrijk om een actieve rol in de opvoeding te spelen. Toch lukt het hem niet een echte evenwichtige rol in het gezin en de opvoeding te verwerven. Wat hem dwars zit? Onze maatschappij; die is op veel fronten namelijk nog helemaal niet ingericht op de moderne vader.

 

Op 19 juni vieren we vaderdag. De feiten en cijfers rondom het Nederlandse gezin laten zien dat de grootste bijdrage van vaders nog steeds een financiële is. Het aantal gezinnen met twee werkende ouders is de laatste tien jaar sterk gegroeid. De hogere arbeidsparticipatie van vrouwen heeft zich nog niet vertaald naar een significante hogere zorgparticipatie van vaders. Volgens de meest recente cijfers besteden moeders gemiddeld nog altijd ruim twee maal zo veel tijd aan zorgtaken als hun partner.

 

Vaders zijn de afgelopen jaren iets vaker in deeltijd gaan werken, maar het percentage blijft nog altijd steken op 10 procent. Ook het aantal vaders dat gebruik maakte van het ouderschapsverlof telde in 2009 nog maar 19 procent.

 

Het is niet alleen aan de moderne vader, maar ook aan de overheid, werkgevers, opvoedprofessionals en moeders – kortom de maatschappij – om daar wat aan te doen.

 

Modern gezinsbeleid

Het begint al aan de basis. Juist in de eerste periode van het ouderschap wordt een begin gelegd voor zowel een gezamenlijke gezinsverantwoordelijkheid van partners als de hechting tussen ouder en kind. Maar nu zit de vader voordat hij weet hoe hij een luier moet verschonen al weer op kantoor. De overheid zou het kraamverlof voor vaders van de huidige twee dagen dan ook moeten uitbreiden naar twee weken, zoals het Europees Parlement voorstelt.

 

Een modern en consistent gezinsbeleid van de overheid is ook hard nodig voor het creëren van betere omstandigheden voor werkende ouders. Beleid dat zorgt voor een kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang, met flexibelere openingstijden. Dat zorgt voor 24-uurskinderopvang in elke gemeente. Dat een einde maakt aan de wachtlijsten van de crèches, maar ook aan die van de voor-, tussen- en naschoolse opvang. En waarin ook aandacht is voor praktische oplossingen, zoals een gezonde warme maaltijd tussen de middag op crèches en scholen. Zo hoeft een ouder zich niet om zes uur met een moe en hongerig kind naar huis te haasten. Verruim de openingstijden van overheidsloketten, maar ook van consultatiebureaus en Centra voor Jeugd en Gezin. Zo kunnen ook werkende vaders (en moeders) er terecht. En zorg als overheid voor een betere en toegankelijke informatievoorziening – bijvoorbeeld in de blije doos – over wettelijke regelingen voor (aankomende) ouders.

 

Werkgevers

Werkgevers zouden op hun beurt betere voorwaarden moeten scheppen voor moderne vaders. Het nieuwe werken leent zich daar bij uitstek voor en is niet alleen bedoeld voor vrouwen. Steun vaders die thuis of liever op flexibele tijden willen werken. En maak ook het werken in 4 keer 9 uur, en parttime werken in alle functies bespreekbaar.

 

Ook voor opvoedprofessionals is er een taak weggelegd. Want de wereld van de opvoeding richt zich nog te vaak (onbewust) op de moeder. Opvoedcursussen voor vaders, om maar een voorbeeld te noemen zijn eerder uitzondering dan regel. Of neem het cursusaanbod rondom de zwangerschap: bijna standaard wordt alleen de moeder aangesproken. Zo wordt van meet af aan de verantwoordelijkheid vooral bij moeders neergelegd.

 

De ouders zelf

En dan de moeders en vaders zelf. In 2009 ging 40 procent van de vrouwen minder werken na de komst van hun eerste kind. Nog eens 9 procent stopte helemaal. Van de prille vaders bleef 91 procent evenveel werken of juist nog meer. Zou het niet verstandig zijn als ouders niet in vanzelfsprekende valkuilen stapten maar beter nadenken hoe ze verantwoordelijkheden het meest evenwichtig kunnen verdelen? En de consequenties van hun besluiten vooraf doordenken?

 

Keuzes worden bepaald door de omstandigheden. Willen we dus dat de vader die zondag het vlees aansnijdt echt transformeert tot een moderne, betrokken gezinsman, dan dient iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen.

 

E-Quality komt dit najaar met een publicatie over vaders en opvoeding. De publicatie is bedoeld voor de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en andere organisaties en opvoedprofessionals die zich bezighouden met opvoedondersteuning.

Trefwoorden:
Emancipatie

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Joan Ferrier, directeur van E-Quality, het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit
De maatschappij is nog lang niet klaar voor de moderne vader - 8 juni 2011Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer