Rechtspraak
3 december 2013 | door: Charles van den Broek, Schrijver en historicus

De doodstraf; echt het einde

De daders van de overval met dodelijke afloop op juwelier Stratman lopen straks weer vrolijk rond. Hij niet. Is dat rechtvaardig? Nee! Zij verdienen het ter dood te worden veroordeeld.

"Elke dag die 'n moordenaar leeft, al is 't in de cel, is een slag in het gezicht van slachtoffer"

Laat ik maar met de deur in huis vallen; ik ben vóór de doodstraf. Dat ben ik altijd geweest, en hoewel er vaak mensen waren die het niet met mij eens waren, is er nog nooit iemand geweest die mij op andere gedachten heeft kunnen brengen.

 

Ik weet best dat ik nu verschillende D66-types, en vele christenen (die soms wat al te vergevingsgezind zijn) op de kast jaag, maar ik ben van mening dat sommige mensen geen tweede kans verdienen.

 

Tegenstanders van de doodstraf schermen vaak met het argument dat de straf geen afschrikwekkend effect heeft, aangezien landen die de doodstraf wel opleggen vaak een hoger moordcijfer hebben dan Nederland. Een weinig steekhoudend argument, want celstraf is dat blijkbaar ook niet.  

 

Vergelding

Moeten we dan straffen úberhaupt afschaffen, want ''het helpt toch niet''? Bovendien dient een straf niet ter afschrikking, maar als vergelding voor de begane misdaad. Afschrikking is een algemeen begrip, straf is op het individu gericht. De mate waarin mensen zich van een misdaad laten weerhouden uit angst voor een eventuele straf is trouwens nauwelijks tot niet te bewijzen.

 

Hoeveel mensen zullen niet ooit iemand de nek hebben willen omdraaien? mezelf incluis. Toch doet bijna niemand het in werkelijkheid. Iets met dromen en daden, en wetten die in de weg staan... Als men alles toe zou staan wat mensen tóch doen, ondanks dat het niet mag, kun je net zo goed het hele wetboek van strafrecht bij het oud papier zetten. Maar dat werkt (uiteraard) niet. De staat heeft het geweldsmonopolie, en dient derhalve haar burgers te beschermen. Dat houdt ook in, dat soms elementen definitief verwijderd moeten worden. Een tandarts zal als het mogelijk is kiezen vullen, maar soms zijn ze zo rot, dat er getrokken moet worden.

 

Sharia

Toen in 2002 minister Nawijn opperde om eens na te denken over een referendum over de herinvoering van de doodstraf, wilde minister Donner niets weten van die ''populistische onderbuikgevoelens''; een straf moest proportioneel zijn. Om vervolgens in 2006 met droge ogen te beweren dat ''als er een democratische meerderheid zou bestaan voor het invoeren van de sharia, wij dat niet tegen moesten houden. Zo werkt de democratie nu eenmaal.''

 

Tot zo ver de wijsheid van Donner. Want waarom een blanke meerderheid die de doodstraf terug wil in het strafrecht een populistische meute is, en een moslim-meerderheid zijn ''democratisch recht uitoefent'', ontgaat mij volkomen. De sharia kent ook de doodstraf, nota bene voor zaken waar die helemaal niet voor bedoeld is; overspel en verkrachting (niet voor de dader, maar voor het slachtoffer!).

 

Bovendien geeft Donner met zijn proportionaliteitsprincipe - vreemd genoeg- juist het perfecte argument om juist wél de doodstraf weer in te voeren. Immers, als iemand een koplamp vernield heeft, moet hij deze vergoeden. Wat kan dan beter als genoegdoening dienen voor het ontnemen van een leven dan het opleggen van de ultieme sanctie. ''Oog om oog'' is wel degelijk een valide redenering. Er zijn mensen, bevlogen met een humanistisch idealisme, die dat ''onbeschaafd'' vinden. De meerderheid van de mensheid leeft echter onder een regime dat de doodstraf kent, en uitvoert. De USA, Rusland, China, Noord-Korea, Japan, India, ga zo maar door. En dat zou ik (op India na) toch bepaald niet onbeschaafde landen willen noemen.

 

D66-rechters

Onlangs kregen de daders van de overval en moord op juwelier Stratman hun straf te horen. Tien en acht jaar voor de twee hoofddaders, vrijspraak voor de chauffeur van de vluchtauto. De straffen vielen aanmerkelijk lager uit dan in de oorspronkelijke rechtzaak, op grond van de jeugdige leeftijd van de daders. Schandalig is dat (u merkt, ik ben woedend), in mijn ogen een opzettelijke rechterlijke dwaling. Opzettelijk, want in het voordeel van de daders, en een trap na tegen het slachtoffer en zijn nabestaanden. Als dit geen bewijs is dat de magistratuur bevolkt wordt door rechters met een D66-achtergrond, weet ik het niet meer.

 

Het is hoe dan ook een verwerpelijk vonnis.  Alledrie, ook de chauffeur, beraamden willens en wetens een gewapende overval, en zijn dus allen even schuldig. Hun jeugdige leeftijd en het feit dat ze dus al zo jong zozeer ontsporen, zou juist een reden tot zwaardere straffen moeten zijn, niet lichtere! Want straks komen ze, na een verblijf van respectievelijk 6,5 en 5 jaar in een vakantiekamp, weer op vrije voeten. En gevaarlijker dan voor ze de cel ingingen, want in de gevangenis krijgen ze o.a. kickboks-lessen(!) om ze discipline bij te brengen...  

 

De weduwe Stratman moet intussen lijdzaam aanvaarden dat zij de chauffeur vandaag al op straat kan tegenkomen. Haar man is en blijft dood. Om met Gerrit Krol te spreken;' 'Het recht dat te licht of helemaal niet straft, maakt het het slachtoffer wel heel erg moeilijk''.    

 

Vakantieverblijf  

In dit land kun je een kleuterklas binnenstappen, met een mitraileur alle kinderen afschieten, en het ergste dat je te vrezen hebt is dat een rechter zegt dat je de rest van je leven op kosten van de staat vakantie mag houden. Ja, ik weet dat allerlei humanisten gaan steigeren, maar zo is het dus wel. Als crimineel krijg je een cel die groter is dan menig kamer in een middenklassehotel, je kabel-tv en internet-abonnement alsook je ziektekostenverzekering worden betaald, en met specifieke eisen houdt men rekening; moslims krijgen hun halal-maaltijden, en vegetariërs die er geen been in zagen om een ander naar de andere wereld te helpen, kunnen er op rekenen dat ze geen vlees te eten krijgen (dat is namelijk zo zielig voor die dieren). De sportschool staat gratis tot je beschikking (kom op, kom op, kom op nou), je kunt eventueel wat bijverdienen en mocht je van tijd tot tijd behoefte hebben aan lichamelijk contact, dan draait de belastingbetaler wel op voor de prostituee die langskomt. Als dat straf is, dan is die vakantie naar Phuket het ook.

 

Leven in gevangenschap levert daarbij aanmerkelijk levensverlengende voordelen op; in de cel loop je geen verkeersrisico, heb je geen (werk)stress, en heb je minder kans dat zorgen over baan of hypotheek (heb je niet) hun tol eisen. Om over de onverwachte sterrenstatus van sommige moordenaars nog te zwijgen, want sommige seriemoordenaars hebben blijkbaar zo'n aantrekkingskracht dat ze zelfs in de cel fanmail en huwelijksaanzoeken krijgen.

 

En daarmee zijn we er nog niet. Ook na vrijlating blijft de zware crimineel de samenleving tot last. Hij krijgt een woning toegewezen, uit het aanbod van de sociale sector, en een uitkering; er zijn maar weinig banen waarin een strafblad met moord en verkrachting als relevante werkervaring gelden.    

 

Onnodige kostenpost

Nederland heeft, toegegeven, een laag moordcijfer. Opvallend laag; zo'n 180 per jaar (sinds 2000). Ter vergelijking; België heeft er met minder inwoners (11 miljoen) gemiddeld 980 per jaar. Alle andere westerse landen hebben meer met België vergelijkbare cijfers, en waarom er hier in Nederland, terwijl we toch altijd roepen dat we zo overbevolkt, gestrest en druk zijn, zo weinig moorden plaatsvinden, is nooit goed wetenschappelijk verklaard (waar is Stapel als je hem nodig hebt?).

 

Desalniettemin zitten we (alleen in Nederland) met zo'n 3800 langgestraften Die kosten, per gevangene, minimaal zo'n €4500,- per maand. Reken nu even mee; 3800 x €4500,- = €17,10.000,- per maand.  Dat is €205.200.000 per jaar! Er zijn maanden dat ik het niet verdien, maar dit terzijde. Het is ook ongeveer het bedrag dat Den Haag bij de publieke omroep wil weghalen, terwijl er daar (bijna) geen moordenaars werken. In een tijd waarin we volgens de regering elke cent drie keer moeten omkeren, lijkt mij een bedrag van ruim €200 miljoen een kans voor open doel. 

 

Onschuldig

Het belangrijkste argument tegen de doodstraf is natuurlijk dat er onschuldigen het slachtoffer van kunnen/zullen worden. Naturlijk moet dat zo veel mogelijk voorkomen worden. Maar laten we elkaar nu ook niet voor de gek houden; ook in het huidige systeem vallen er onschuldige slachtoffers. Namelijk zij die worden verkracht, vermoord en gemarteld door hen die weer vrijkomen na hun straf uitgezeten te hebben. Recidive onder moordenaars is 45%, onder zedendelinquenten bijnna 70%! Dus elke vrijgelaten crimineel is een mogelijk doodvonnis, van een nietsvermoedende burger. En de regering die geen onschuldigen wil benadelen? Nog maar een paar maanden geleden wilde men een paar rotcenten besparen door Pompe- en Fabriepatienten letterlijk te laten creperen! Waar zijn zij dan schuldig aan, behalve dat ze lijden aan een ongeneeslijke en dodelijke ziekte?!

 

En wat te denken van de berekening (van het ministerie van Verkeer en Waterstaat) dat een aantal van 35 verkeersdoden per jaar een verantwoorde prijs is voor de besparing die het uitdoen van de wegenverlichting zou opleveren?  

 

Onrecht

Door de weigering de doodstraf weer in voeren, pleegt de overheid in feite een even weerzinwekkende misdaad als de moordenaars en verkrachters die zij in leven houdt. Is het rechtvaardig dat An en Eefje in de kille Vlaamse grond liggen, terwijl Dutroux zijn gang kan gaan? Nee!

 

Is het rechtvaardig dat de moordenaar van Marianne Vaatstra 's avonds zijn warme prak naar binnen kan werken terwijl hij naar zijn favoriete TV-show kijkt? Nee!

 

De slachtoffers en/of hun nabestaanden worden, naast het dagelijks gemis van een geliefde, door de huidige wetgeving gedwongen te aanvaarden dat de misdadiger in leven blijft, en daardoor zijn bestaan te aanvaarden. Een bestaan waar hij door zijn daad geen recht meer op heeft.

 

Slag in het gezicht

Bij de Romeinen gold moord als een zo ernstig misdrijf, dat men de daders heilig verklaarde (sanctie is afgeleid van sanctus); alleen de goden konden er over oordelen, en iets kan alleen heilig zijn als het dood is - vandaar. Het huidige rechtssysteem is een slag in het gezicht van elk slachtoffer en iedere nabestaande.

 

Als ik de vader of man zou zijn van iemand die verkracht of vermoord was, zou ik elke dag dat de dader nog in leven was als een persoonlijke belediging opvatten, een trap in mijn onderlijf, een fluim in mijn gezicht, toegebracht door de overheid die mijn dochter of mijn vrouw moest beschermen, of in elk geval de daders moest afstraffen.

 

Nu worden slachtoffers en nabestaanden tot vergeving gedwongen; hen wordt immers ook het recht ontzegd het recht in eigen hand te nemen. De vader van Marianne Vaatstra mocht niet vijf minuten met de moordenaar alleen zijn. Dat deze laffe hond een 16-jarig meisje overviel, verkrachtte en de keel doorsneed kan onmogelijk afdoende gestraft worden door middel van een gevangenisstraf, hoe langdurig ook! Zo'n dader is nooit te vergeven, behalve misschien met blauwzuur.

 

Dead man walkin'

En hoe bewonderenswaardig sommige mensen een anti-doodstrafactiviste als Zr. Helen Prejean (de non wiens verhaal is verfilmd als Dead man walkin') ook mogen vinden, zij bezorgt met haar misplaatste, gratuite idealisme de slachtoffers slechts meer pijn, en is een belediging van hen die werkelijk hebben geleden. Door haar werk, en dat van andere misleide geesten, worden nabestaanden soms zelfs weggezet als verzuurde, onvergevingsgezinde monsters die niets om het leven van een ander geven; de omgekeerde wereld! Ze zou haar tijd beter besteden aan nuttiger zaken dan pleiten voor het leven van seriemoordenaars, die zelf geen moment aarzelden om hun hobby ten koste van anderen uit te oefenen.   

 

Voordelen

De herinvoering van de doodstraf heeft dus evidente voordelen; enorme besparingen, een veiliger land (recidive onder ter dood veroordeelden is verwaarloosbaar), een deel van de woningnood wordt opgelost (huizen die anders aan vrijgelaten criminelen zouden worden toegewezen komen vrij voor gezinnen die wel een eerbaar, productief leven leiden), en last but not least, er zou weer recht worden gedaan! Dus herinvoeren doodstraf? Ik zeg; doen!       

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Charles van den Broek, Schrijver en historicus
Ratificatie Oekraïneverdrag is een bewuste provocatie van Rusland - 19 december 2016
De reactie van links op verkiezing Trump legt gevaren voor democratie bloot - 20 november 2016
Sinterklaasfeest moet helemaal verdwijnen - 4 oktober 2016
Donorwet; achterhaalde oplossing bedacht door een achterhaalde partij - 19 september 2016
Nederland ligt onder vuur - 12 mei 2016
Euthanasie; niet omdat het moet, maar omdat het kan - 23 februari 2016
John Lennon is net zo gevaarlijk als IS - 23 november 2015
De Derde Wereldoorlog is allang bezig - 17 november 2015
Welkom aan vluchtelingen is dekmantel voor diepe mysanthropie - 4 november 2015
''Wir schaffen das'' is geen beleid, maar populisme - 27 oktober 2015
Merkel en het gelijk van Nostradamus - 22 oktober 2015
Vrijheid van meningsuiting staat echte inspraak in de weg - 12 oktober 2015
De val van Rome 2.0 komt eraan - 9 oktober 2015
Ambassade-model: dé oplossing voor het vluchtelingenprobleem - 27 september 2015
Het Brussels complot - 15 september 2015
Eigen volk eerst! - 12 september 2015
Antisemitisme is back; with a vengeance - 11 januari 2014
Oudejaarsconferences; stop ermee! - 2 januari 2014
De doodstraf; echt het einde - 3 december 2013
Stop de waardeloze wetenschap - 23 september 2013
Boycot de boycotters - 18 augustus 2013
Atheïsten moeten wat logischer worden - 24 mei 2013
Steun de STER met cultuursubsidie - 14 mei 2013
Een studie rechten maakt nog geen goede pleiter - 30 maart 2013
Wetenschap versus geloof leidt tot kapitaalvernietiging - 18 maart 2013
Columns worden wel gelezen, maar niet altijd goed begrepen - 28 februari 2013
Atheïsten missen fatsoen en innerlijke beschaving - 22 februari 2013
China is niet de nieuwe wereldmacht - 4 december 2012
Emancipatie werkt tegen de vrouw - 18 november 2012
Koop ook eens dingen waar je niets aan hebt - 10 november 2012
Diepgang en denken worden overschat - 26 oktober 2012
Geweld is zinvol - 2 oktober 2012Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer