Rechtspraak
30 december 2013 | door: Linde Lambrechts, Studente sociaal werk Thomas More

Iedereen verdient een menswaardig leven in een veilige zone

Maggie De Block en andere politici moeten de ganse wetgeving rond vreemdelingen grondig bekijken en indien mogelijk hervormen. 

"Regels blijven regels, maar ze moeten redelijk zijn!"

Goed geïntegreerde vluchtelingen die geen papieren hebben maken vaak minder kans om te blijven dan vluchtelingen die stelen, dealen, inbreken. Dit zijn onbegrijpelijke situaties waar hoognodig iets aan moet gebeuren. Vooreerst moet er iets gebeuren aan de langdurige procedures die vluchtelingen doorlopen.

 

Wanneer deze personen 3 tot 5 jaar moeten wachten op een definitieve uitspraak, dan is het 'nieuwe' leven in ons land al zodanig uitgebouwd dat een beslissing tot uitwijzing zeer onverantwoord is. De besluiten omtrent deze definitieve uitspraken moet veel sneller gebeuren, zodat men de kans niet krijgt hier een leven op te bouwen.

 

Redelijke regels

Het is duidelijk dat Vlaanderen blijft worstelen met het gevoerde beleid inzake asiel, regularisatie en uitwijzing. Hierbij haal ik de universele mensenrechten aan, waar het recht op asiel een onderdeel is. Iedereen die in een gevaarzone leeft moet naar een ander land kunnen gaan om zijn veiligheid te waarborgen. Hierbij wil ik benadrukken dat het wel degelijk van belang is om iedereen over dezelfde boeg te gooien. Solidariteit staat in onze samenleving immers aan de top. Regels blijven eenmaal regels, maar ze moeten redelijk zijn.

 

Er zijn veel gezinnen/personen die hier veilig zijn en een mooie toekomst hebben. Ze zijn hier tewerkgesteld, hebben een huishouden, onderdak en volgen een inburgeringscursus om de Nederlandse taal te leren. Daar deze personen zo veel moeite doen om zich aan te passen, mogen net zij het land niet worden uitgezet. Zulke dreigende uitwijzing mist elke humanitaire onderbouw. Wat moet je als vreemdeling dan nog meer doen om erbarmen te wekken?

 

Illegale criminelen

Daartegenover zijn er het heel wat 'illegale criminelen' die strafbare feiten plegen en ons als burger in gevaar brengen. Deze laatste zouden eerder het bevel tot uitzetting moeten krijgen, vermits zij een bedreiging vormen voor onze samenleving.

 

Onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maggie De Block, benadrukt in een reactie op een uitspraak dat elke aanvraag op dezelfde manier wordt behandeld en dit met het nodige respect. Hieromtrent zijn tal van meningen die het tegendeel bewijzen. Zoals ik eerder vermeld heb zijn er goed geïntegreerde gezinnen die worden teruggestuurd en illegale criminelen die mogen blijven. Waar zit dan juist de logica?

 

Onlangs werd een gezin uit Lanaken uitgeprocedeerd, waarvan de kinderen hier al jaren school lopen en spreken perfect Nederland. Hieromtrent is veel ophef gekomen, wat duidelijk maakt dat er meerdere mensen zijn die de regelgeving omtrent uitwijzingen niet geheel goed begrijpen.

 

Grondig hervormen

Ik kan hieruit alleen maar besluiten dat er op een discriminatoire manier wordt omgegaan met het uitwijzen van 'illegale' personen. Het is onverantwoord dat er vluchtelingen worden teruggestuurd naar hun toenmalige thuisland. Er moet met een menselijke kijk naar zulke situaties gekeken worden. Zoals het nu gebeurt is het inmens onverantwoord.  

 

Hierbij wil ik vooral aan onze staatssecretaris en de desbetreffende politici vragen om de ganse wetgeving hier rond grondig te bekijken en indien mogelijk te hervormen. Iedereen verdient een menswaardig leven in een veilige zone. Het is niemand gegund om in gevaar te leven, zeker niet degene die alle moeite van de wereld doen om zich in te burgeren. 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Linde Lambrechts, Studente sociaal werk Thomas More
Iedereen verdient een menswaardig leven in een veilige zone - 30 december 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer