Politiek
18 maart 2014 | door: Reinder Rustema, Docent UvA, oprichter Petities.nl, kandidaat

Laat nieuwe wethouders solliciteren bij de raad

Incompetente wethouders, gekozen burgemeester, vreemde coalities, onvoltooid dualisme... Het is tijd om wethouders te laten solliciteren op vacatures opgesteld door de gemeenteraad bij diezelfde raad.

"Wethouders moeten solliciteren op vacatures opgesteld door de gemeenteraad bij diezelfde raad."

Na 19 maart begint in de gemeenten het formatiepokerspel met het aantal partijzetels als inzet. Het kan en moet anders. Niet alleen door de fragmentering van het politieke landschap met meer kleine partijen, maar vooral om het dualisme te versterken.
 
Beter is het om wethouders te laten solliciteren bij de gemeenteraad op vacatures die door de hele gemeenteraad worden opgesteld. Dat is te realiseren door op 19 maart op kandidaten te stemmen die hier voor zijn. Kandidaten laag op de lijst van de partij van uw voorkeur die dit zien zitten, kunnen met voorkeursstemmen in de raad komen en het gedrag van de gemeenteraad bijsturen. Geen wetswijziging nodig en het levert gelijk een beter stelsel op.

 

Deskundig, integer

Elke burger kan dan solliciteren op de prachtige vacatures met bijvoorbeeld eisen als: "deskundig, integer, goede communicatievaardigheden." Ook en vooral getalenteerde kandidaten van buiten politieke partijen kunnen dan reageren. Misschien hebben ze zelfs nog nooit gestemd omdat ze zo veelzijdig en genuanceerd zijn? De vacature verlokt ze dan om aan de slag te kunnen met hun expertise. Gemotiveerd omdat ze als wethouder meer burgers van dienst kunnen zijn dan ze nu in de (sub)top van een grote organisatie kunnen.

 

Denk ook aan kandidaten die nu niet gevraagd worden door de politieke partijen, maar dan aangemoedigd worden door collega's met: "Meid, solliciteer nou! Die vacature is je op het lijf geschreven en na al die decennia kunnen we het nu wel zonder je. De jongens in de directie die elkaar bonussen geven willen je er toch niet bij hebben, maar de stad kan jou daarom wel goed gebruiken!" Die zijn moeilijk te vinden omdat maar weinig mensen lid zijn van politieke partijen. Wethouders komen nu altijd uit partijen of de dunne schil van kennissen er omheen.
 
Ongeschreven regels

Nu zijn er alleen ongeschreven regels die voorschrijven dat er een coalitie gevormd moet worden. De zogenaamde 'winnaar' van de verkiezingen nodigt dan één of twee andere grote partijen uit om een meerderheid te vormen. Betekent dit dat al die burgers die op 'de oppositie' stemden 'verliezers' zijn? Hoe democratisch is dat?

 

Door de hele raad 'oppositie' te maken tegenover het college van (een op termijn hopelijk gekozen) burgemeester en solliciterende wethouders ontstaat er een mooi dualisme tussen de twee. De ene kant bestuurt (heel dienend en transparant, anders worden ze ontslagen) en de andere kant controleert en geeft richting. Dat is een gezonde dialectiek waarbij er meer en beter beargumenteerd moet en zal worden dan nu. Dat is goed voor het volksvertegenwoordigend karakter van de raad (meer populisme is niet per se slecht) en de bestuurder moet de beslissingen inhoudelijk verdedigen.

 

Politieke keuzes

Beslissingen zijn niet langer te verdedigen omdat één van de coalitiepartners dat nou eenmaal wil (een minderheid in de raad, vergeet dat niet), maar omdat een meerderheid van de raad ervan te overtuigen is. Het debat zal dan ook minder op details gaan en meer over de echt politieke keuzes die er gemaakt moeten worden. Een goede wethouder komt dan terug naar de raad en zegt: "dit zijn de feiten, maar nu moet ik een politieke keuze maken, graag uw steun. Welke richting moeten we op? Waar is een meerderheid voor? Handen hoog!" Per onderwerp kunnen er andere coalities ontstaan die recht doen aan de vaak complexe materie. Een betere volksvertegenwoordiging en een beter bestuur zonder dat er een wetswijziging voor nodig is, alleen door een paar duizend voorkeurstemmen op 19 maart.

Trefwoorden:
Politiek

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer