Debat
25 maart 2014 | door: Paul Stroes

Niet alleen Wilders zaait haat

Het mantra van vrijheid van meningsuiting legt de bodem waarop haat kan groeien. Het gebruik van social media werkt als brandstof en versterkt de emotie waardoor zaken het juiste perspectief verliezen.

"Niet alleen in de politiek creëert de leugen, de herhaalde leugen, haat bij mensen"

Terecht valt een groot deel van Nederland over de scène tijdens de toespraak van Wilders aan het eind van de verkiezingsavond. Wat mij betreft waren niet de woorden “willen jullie meer of minder Marokkanen” erg griezelig en verwerpelijk, maar wel de kudde die scandeerden “minder, minder, minder”. Wilders als volksmenner, met gevaarlijke onnozele volgers op de achtergrond.

 

Wilders uitspraken zijn niet nieuw en ook niet schokkender dan eerder.

Ik eindigde bij het begin van mijn sympathie voor Wilders toen hij de “kopvoddentax” wilde introduceren. Iets denigrerender had ik nog niet eerder gehoord uit de mond van een politicus. Ik wist toen al genoeg. 

 

Kwalijker is dat niet alleen Wilders zich schuldig maakt aan ophitsing, haat zaaien, maar veel meer politici en organisaties.

 

  1. Hans Spekman van de PvdA heeft al eerder (oktober 2008) opgeroepen om criminele Marokkanen te vernederen, want zo zouden zij hun crimineel gedrag afleren. Ieder weldenkend mens weet dat vernederen haat in harten zaait van mensen. Vernederen creëert dus een tegengesteld effect, want de gevormde haat zal een uitweg zoeken en komt als een boemerang terug.
  2. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen viel Alexander Pechtold op een ongelooflijk smerige wijze Wilders aan, door te verwijzen naar enkele rechtsextremisten die bij een demonstratie van de PVV aanwezig waren. De geraffineerde en insinuerende wijze waarop Pechtold Wilders als antisemiet of als Nazi in de hoek wilde zetten, was op dat moment off-topic, ongepast, buitengewoon grof en daarmee ook haat zaaiend bij de achterban van de PVV. Ook Pechtold ging hier mee ver over de schreef! De daarop volgende reactie van Wilders dat Pechtold een “zielig, miezerig, hypocriet mannetje” is, was in dit verband begrijpelijk, maar dom, want dat was waar Nederland toen over sprak: de reactie van Wilders.
  3. Haat zaaien doet ook PvdA-kandidaat Natasha Elfrink in Arnhem. Zij beschuldigde via social media Israël er van Gaza eind 2013 onder water te hebben gezet. De enorme overstromingen ten gevolge van de extreme weersomstandigheden hadden daar toe geleid, maar deze dame wist het zeker, Israël was de boosdoener. Een pertinente leugen, dat bij de Arabisch islamitische achterban de verontwaardiging aanwakkert  en de (toch al bestaande) haat ten opzichte van Israël verder aanwakkert. Mails die ik vervolgens naar de Diederik Samsom en het partijbestuur heb gestuurd met mijn verontwaardiging over deze uitspraken werden steeds niet beantwoord, maar leidde uiteindelijk tot een mail van een medewerker van Hans Spekman met een slap verhaal, zonder dat de PvdA afstand nam van de uitspraken van Elfrink. De leugen voedt de haat!
  4. Dan hebben we ook nog Harry van Bommel van de SP, die niet vies is van een anti-Israël-demonstratie, waar voornamelijk Arabisch/Islamitische lieden in meeliepen en scandeerden: “Hamas, Hamas, Joden aan het gas”. Ik kan mij niet herinneren dat in de politiek en in het land een collectieve verontwaardiging ontstond naar aanleiding hiervan. En Harry,….die had niets gehoord. De leugen, die voedt de haat…..

 

Niet alleen in de politiek creëert de leugen, de herhaalde leugen, haat. Zo kennen we ook de organisatie Sabeel en Vrienden van Sabeel. De laatste is een Nederlands Oecumenische club die zich het lot van de Palestijnen heeft aangetrokken. Op zich niets mis mee, maar het gaat gepaard met een zeldzaam eenzijdige, een-dimensionale benadering,  mede gevoed door een stelselmatige herhaalde leugen. Israël zou bijvoorbeeld een apartheidsstaat zijn volgens deze lieden van Sabeel.

 

Israël een apartheidsstaat noemen is in de eerste plaats een grove schoffering van de slachtoffers die werkelijk onder het juk van apartheid hebben moeten leven, namelijk het grootste gedeelte van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Daarnaast is het een grove leugen en een poging Israël te demoniseren. Ook in Israël worden er (politieke) fouten gemaakt, net als in ieder ander land. Maar Israël wel op basis van Europese normen en waarden de maat nemen, maar de omliggende moordzuchtige regimes niet, is eenzijdig, naïef en manipulatief.  Ook hier geldt weer, de leugen blijvend herhalen , creëert haat. In de eerste plaats bij vele Joodse mensen, die na eeuwen van Christelijke vervolging zich nu geconfronteerd zien met een Oecumenische club, geleid door predikanten, die de leugen hanteert. Daarnaast voedt het ook hier weer de onwetende burger, die maar blijft horen dat Israël het kwaad van het Midden-Oosten is. Of zoals graag gezegd wordt in Arabisch-Islamitische kring: Israël is een kankergezwel dat moet worden weggesneden. De term apartheidsstaat werkt alleen maar polariserend, draagt niet bij aan een oplossing en creëert ook haat. Haat, als resultaat van de voortdurende leugen....

 

De massale maar selectieve verontwaardiging met betrekking tot Wilders is in die zin dus hypocriet, zeker van de kant van de politiek. Het is dan ook niet gek dat veel PVV aanhangers, na de opmerking van Spekman inzake het vernederen van Marokkanen, Spekman niet meer kunnen horen en zien. Dit geldt ook voor de actie van Pechtold, dat veel kwaad bloed heeft gezet.

 

Verantwoordelijkheid van de politiek

De politiek draagt dus een enorme verantwoordelijkheid. Wat zij uitstraalt, vindt zijn weerslag in de maatschappij. Dat verklaart volgens mij ook de afnemende belangstelling voor verkiezingen en hierdoor neemt het aantal stemmers steeds verder af. Veel kiezers zijn de leugens zat, keren zich af, voelen ook afkeer en doordat het allemaal steeds harder, persoonlijker en smerig wordt, worden gevoelens van haat ontwikkeld en krijgen hiermee meer kans.

 

Het wordt tijd dat iedere politicus zich de uitspraak ter harte neemt “verandering begint bij jezelf”. En ja, dan mogen zij een voorbeeld nemen aan bijvoorbeeld Kees van der Staaij.

 

Steeds komt in bovenstaand verband in de discussie naar voren de mate van vrijheid van meningsuiting. In een eerder artikel op deze site heb ik al gewezen op het feit dat wij hierin volledig zijn doorgeslagen. Het morele failliet van de vrijheid van meningsuiting is een andere belangrijke oorzaak van de toenemende polarisatie en toenemende haat.

 

Daar waar de vrijheid van meningsuiting de grenzen van beschaafdheid overtreedt, worden mensen in de ziel geraakt en vernederd, met alle gevolgen van dien. Echter, ook in de politiek geldt het mantra van vrijheid van meningsuiting als het hoogste goed. Bizar genoeg vond de Tweede Kamervoorzitter Van Miltenburg het niet nodig tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen Wilders tot de orde te roepen toen hij los ging tegen Pechtold, maar gedroeg zij zich in datzelfde debat wel pietluttig door de sprekers te corrigeren als men elkaar bij de achternaam aanspraak in plaats van bij de functie die iemand bekleed.

 

Haat zaaien is dus niet een exclusieve bezigheid van Wilders. Zowel in de politiek als in de samenleving is het aan de orde van de dag. Via leugens wordt de samenleving gemanipuleerd. Niets nieuws onder de zon.

 

Oncontroleerbare hurricane

De intensiteit en de impact is echter wel nieuw. Doordat alles binnen een minuut uitvergroot en verspreidt kan worden via de (social) media, ontstaat er een soort oncontroleerbare hurricane, gedreven in de eerste plaats door emotie, die onherstelbare schade aan kan richten. Hijgerige journalisten, op zoek naar een primeur en een rel om de behoefte van de evenzo hijgerige lezers te bevredigen, gevolgd door een explosie van emoties op bijvoorbeeld Twitter en Facebook, zorgen voor een spiraal waarin het buitengewoon lastig wordt nog clean naar de feiten te kijken. Emoties tuimelen over elkaar heen…en als de stof dan is neergedaald moeten we ook nu weer concluderen…Wilders is Wilders, feitelijk heeft hij niets nieuws gezegd…… en hadden we al eerder afscheid van hem moeten nemen.

 

Helaas moeten we concluderen dat de leugen regeert en dat door de massale inzet van (social) media de emotie explodeert, wat vervolgens leidt tot een situatie die polariseert…..De cirkel is rond, leugen, polarisatie, haat,…..  ach ja, we weten nu dat het niet alleen Wilders is die zich hier schuldig aan maakt.

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer