Natuur en Milieu
28 april 2014 | door: Herman Gallé

Stop met dierproeven

Tegen dierproeven bestaat veel maatschappelijke weerstand. Veel mensen realiseren zich dat dieren ook overeenkomsten met mensen kennen als het gaat om het ervaren van pijn, angst en stress.

"Oorlog is ook niet acceptabel om vooruitgang te bewerkstelligen"

Op 24 april was het Wereldproefdierendag. Op die dag wordt wereldwijd actie gevoerd tegen het leed van proefdieren in laboratoria.

Hoewel veel onderzoek met proefdieren het doel heeft de volksgezondheid te beschermen, staat niet de menselijke biologie centraal, maar die van dieren. Het gevolg is dat we precies weten wat de effecten van bepaalde stoffen zijn op bijvoorbeeld ratten, maar dat we van effecten op de mens niet meer dan een indicatie kunnen geven. De gegevens uit proefdierenonderzoek moeten eerst nog worden vertaald naar de mens. Dat is niet vanzelfsprekend: als na het proefdieronderzoek wordt overgegaan tot klinische trials bij mensen, valt alsnog 90% af.

Daarmee is het een omslachtig en inefficiënt model om meer te weten te komen over de menselijke gezondheid. Proefdiervrije technieken zijn veel betere modellen gebleken om onze kennis te vergroten over ziekte en gezondheid bij de mens. Onder meer de Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan alle dierproeven. Dit wil ze bereiken door dierproeven snel uit te faseren, in combinatie met de ontwikkeling van proefdiervrije technieken.

Tegen dierproeven bestaat veel maatschappelijke weerstand. Veel mensen realiseren zich dat dieren ook overeenkomsten met mensen kennen als het gaat om het ervaren van pijn, angst en stress. Afgezien van de praktische argumenten om af te zien van dierproeven en de (on)betrouwbaarheid voor menselijk gebruik er van aan de orde te stellen is er dus ook de ethische  component. De dieren waarop de proeven worden verricht zijn levende wezens die kunnen lijden, zoals ook de mens kan lijden. De vraag kan dan ook gesteld worden met welk recht wij anderen laten lijden en sterven opdat wij leven en gezond zijn. Ik heb op die vraag nog nooit een bevredigend antwoord ontvangen. Wel krijg ik vaak de tegenvraag: “Ja, maar als je vrouw, kind, vader of jezelf aan een ernstige, levensbedreigende ziekte lijdt en het enige medicijn is er een dat op dieren is getest, wat zou jij dan doen?” Antwoord: “Ik zou dat medicijn gebruiken, want wat er is mogen we gebruiken”.

 

In tijden van (dreigende) oorlog en bewapening worden er vaak opzienbarende wetenschappelijke en technologische vindingen gedaan die ook een vreedzame toepassing vinden. Niemand zal daardoor beweren dat oorlog en bewapening dus geëigende en acceptabele redenen zijn om vooruitgang te bewerkstelligen. Neemt niet weg dat dierproeven in feite immoreel zijn. Zelfs al zou het afschaffen er van een stagnering van de medisch-wetenschappelijke ontwikkeling tot gevolg hebben, wat zeer onwaarschijnlijk is, dan nog zou dat geen excuus mogen zijn met dierproeven door te gaan. We hebben genoeg – lees: te veel – leed over de wereld gebracht. Stoppen met dierproeven!

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 20
Maak een metafoor compleet
> Meer