Europa
7 mei 2014 | door: Charles van den Broek, schrijver en historicus

Inmenging Wientjes in EU-verkiezing is schandalig

De met onverholen eigenbelang ingezette inmenging in de campagne voor de Europese verkiezingen zou wel eens averechts kunnen uitpakken voor Wientjes en de club waar hij voor opkomt.

"Met 'vrienden' als Bernard Wientjes heeft de EU eigenlijk geen vijanden meer nodig"

Rond de Kersttijd (die voor veel zenders al rond juni begint) zie je één of meerdere filmversies van A Christmas Carol, het - in mijn ogen althans - nogal sentimentele keukenmeidenromannetje van Charles Dickens. Omdat het verhaaltje zo pathetisch en voorspelbaar is, heb ik er nooit veel waarde aan gehecht, simpelweg omdat ik, onnozele, dacht dat zulke mensen niet bestonden. De enige geloofwaardige verfilming was in mijn optiek die met Dagobert Duck in de rol van Scrooge...

 

Tot afgelopen week. Toen werden we namelijk verblijd met een levensteken van Bernard Wientjes, de onvolprezen voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij gaat in de aanloop naar de Europese verkiezingen de strijd aan met de populisten en onverschilligen. Europa ging, en nu volgde een zeer diepe gedachte, getuigend van een bijna religieus idealisme, over geld. Niks meer, niks minder. En hoe de onwillige kiezers over de streep getrokken moeten worden? Met televisiespotjes. Ja, dat zal veel kiezers trekken, meneer Wientjes...      

 

Voor wie het niet weet, Wientjes is een oude man. En oude mannen hebben van tijd tot tijd last van oprispingen. Maar het feit dat hij de voorzitter is van de grootste werkgeversorganisatie, geeft hem invloed, macht zelfs. En dat is een slechte zaak.                                      

 

Nut

Ik zal de laatste zijn om de Europese verkiezingen enig nut toe te dichten. Ze zijn even overbodig als de gemeenteraadsverkiezingen, of welke verkiezing dan ook, behalve die van Miss World, aangezien ze niks met democratie van doen hebben (zie mijn vorige column op deze site, Democratie is een illusie). Maar tot nog toe werd de ''democratische'' schijn tenminste opgehouden, aangezien het politieke partijen waren die campagne voerden om kiezers van hun gelijk, danwel het ongelijk van de tegenstander te overtuigen. Nu mengt een belangengroep zich in de ongetwijfeld verhitte electorale strijd. En met de slechtst mogelijke reden.  

 

Want het feit dát de kiezer de Europese verkiezingen mijdt als ware het een uitbraak van de builenpest, ís juist dat men het gevoel heeft dat de EU alléén maar draait om geld. De steeds dwingender regels met betrekking tot culturele gelijkschakeling maken dat burgers zich steeds meer  vervreemd voelen van het wereldddeel, het bestuur ervan, en zelfs het eigen land, dat in de ogen van menig inwoner het land in de uitverkoop heeft gegooid. Want voor die burger gaat Europa juist om andere zaken dan geld. Het draait om nationalisme, om geloof, om geschiedenis, om cultuur, om taal, om dat ongrijpbare gevoel van vrijheid, om de kunst, om... nou ja, om alles behalve geld. (Ik weet dat er ook geld verdiend moet worden, en ook dat velen in met name Noord-Europa zich opwinden om de geldstromen richting het zuiden, maar als puntje bij paaltje komt, is het nationale gevoel toch sterker dan de portemonnee.) Wientjes slaat met zijn uitspraak grote groepen recht in het gezicht. En zal hen, hopelijk, tegen zich in het harnas jagen.

 

Want de EU wordt al gepropageerd met veel leugens.

  • De EU heeft ons welvaart gebracht; Noorwegen is geen EU-lid, is dat een derde-wereldland?  
  • De EU zorgt voor vrede; Canada is geen EU-lid, heeft dat land in de jaren na '45 oorlog op oorlog moeten voeren? Bovendien heeft het weerzinwekkende optreden van Van Baalen en Verhofstadt (beiden hartstochtelijk EU-voorstanders) Oekraïne op de rand van een burgeroorlog gebracht. 
  • De Euro maakt onze export mogelijk; Groot-Brittannië en Denemarken hebben geen euro, vandaar dat ik al jaren geen cheddar of aquavit meer in de winkels zie- o, wacht , het is er wel!
  • De EU maakt vrij verkeer van ingezetenen binnen de lidstaten mogelijk (want als EU-burger kom je namelijk IJsland, om maar wat te noemen, niet in - of toch wel?), en ook om in andere landen te werken; dat vrije verkeer is een éénrichtingsverkeer, want er komen wel Poolse tandartsen of loodgieters en Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs onze kant op, maar ik ken geen enkele Nederlander die zijn beroep in een van de oostelijke lidstaten kon gaan uitoefenen - het systeem werkt alleen in het voordeel van, verrassing, de... werkgevers!

 

En zo kan ik nog even doorgaan, maar ieder weldenkend mens kan zelf het vervolg invullen.

 

Materialisme

Het kwalijkste aan de actie van Wientjes is echter het bijna misselijkmakende materialisme. Europa gaat alleen om geld. Wat zegt de man hier eigenlijk? Alleen geld is belangrijk. Hou op met dat gezeur over je land, je taal, je cultuur, je geloof, je identiteit. De benepen kruideniersmentaliteit is de man van het geziicht af te lezen, maar dit gaat alle perken te buiten. Vervang EU eens door een willekeurig ander woord. De gezondheidszorg gaat alleen over geld verdienen, niks meer, niks minder... oeps, verkeerd voorbeeld! De vrede gaat alleen over geld verdienen, niks meer, niks minder; met andere woorden, als oorlog meer oplevert, dan doen we dat toch? Of, mijn dochter gaat alleen om geld verdienen... Is Wientjes de pooier van Europa, moeten we de actie zo opvatten? Werd WO II gevoerd louter om geld te verdienen, of waren andere zaken minstens zo belangrijk voor soldaten, burgers en slachtoffers? Of hebben alle 27 miljoen doden die we op 4 mei hebben herdacht hun leven verloren opdat Wientjes en zijn knakenpoetsers winst kunnen maken?  Hoelang duurt het, als Wientjes het voor het zeggen zou hebben, tot de tekst van A. Roland Holst op het Nationaal Monument wordt vervangen door die gedreven, idealistische uitspraak van Clinton , ''It's the economy, stupid!''   

 

Ik mag hopen dat de ondemocratische daden (VNO-NCW is immers geen verkiesbare partij, maar een lobbyclubje dat zijn eigen financiële belangen behartigt) een averechts gevolg zullen hebben, en er juist meer kiezers thuisblijven, of desnoods op een Eurosceptische partij zullen stemmen. Maar hoe dan ook zal dit hele gebeuren de EU geen goed doen. 

Want met ''vrienden'' als Wientjes cum suis heeft de EU eigenlijk geen vijanden meer nodig. 

Trefwoorden:
EuropaArbeidsmarkt

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer