Turkije
15 augustus 2014 | door: Charles van den Broek, schrijver en historicus

Wij zijn allemaal joden

Er is een oorlog gaande. Op de Gazastrook, maar ook tegen ons. De joden weten dat, maar wij sluiten onze ogen daarvoor. Wij blijven tegen beter weten in ontkennen dat er een probleem is met de islam.

"Als we niet oppassen, zitten wij straks ook op een berg"

Zet de TV aan of sla een krant (je weet wel, zo'n groot vel papier met al die letters) open, en je ziet dat de strijd tussen Hamas en Israël weer in volle hevigheid is opgelaaid. Maar niet alleen in Israël en de Gazastrook liggen de joden onder vuur. Ook in de banlieus van West-Europa liggen de joden weer onder vuur. Opgejut door Hamas-propaganda gaan Marokkaanse jongeren (soms nog maar twaalf jaar oud) met ISIS-vlaggen de straat op en eisen luidkeels de dood van de joden. Let wel; de joden, niet de soldaten, de Israëlische regering of Israël zelf, maar de joden. Allemaal. De Haagse burgemeester Van Aartsen mag dan doof, blind en stom zijn waar het de pro-Hamas-demonstraties betreft, de beelden spreken voor zich. En een (islamitische) medewerkster van onze terrorismebestrijding durft ons via Twitter mede te delen dat ''ISIS geen islamitische organisatie is, maar een complot van zionisten''... 'Tuurlijk meid, droom verder. Het is symptomatisch voor het weer welig tierende (je kunt het nauwelijks meer ontluikend noemen) anti-semitisme, dat al zo salonfähig is, dat Jan Kuitenbrouwer het zonder gene in de voorheen nette krant NRC kan uiten in zijn columns. En daar staat hij niet alleen in, velen (ook niet-moslims) zijn het er van harte mee eens. Daarbij maakt men gebruik van allerlei misvattingen en drogredeneringen, die ik in dit stukje, wellicht vergeefs (want het gif is al zeer diep doorgedrongen) wil ontkrachten.   
 
Ierland
Misdragingen en crimineel gedrag door moslimjongeren wordt vaak in verband gebracht, en goedgepraat, door te verwijzen naar het bestaan van de staat Israël, en hun beleid op de Gazastrook en de de Westoever. Zijn er rellen in Amsterdam-Oost of Kanaleneiland? Komt door de joden. Worden westerse meisjes uitgemaakt voor hoer? Tja, die nederzettingen, hé...  En wordt er een bejaarde dame beroofd en gemolesteerd of een journaliste onder bedreiging met fysiek geweld het werken onmogelijk gemaakt, dan is dat beslist het gevolg van die joodse blokkade... Dat mag mensen als Dries van Agt en Anja Meulenbelt volkomen logisch in de oren klinken, maar het is natuurlijk volslagen onzin. Er staan geen Israëlische tanks in de Schilderswijk, hoe goed je ook zoekt. Echt, ik heb gekeken, maar geen joodse tank gevonden. In heel Den Haag is, net als in Utrecht en Amsterdam-Oost, het Israëlische militaire apparaat trouwens opvallend afwezig. En die diepe verbondenheid met hun moslimbroeders in Palestina, waar Marokkaanse schoffies zich op beroepen (de enige keer dat ze de term 'beroep' gebruiken) is verrassend afwezig als moslims elkaar onderling afmaken. Laten we, gewoon voor de lol, eens een andere vergelijkbare situatie bekijken. In Noord-Ierland is er al ruim 400 jaar sprake van een bezetting door een vreemde mogendheid met een ander geloof. De autochtone katholieken worden al die tijd al economisch, politiek en sociaal achtergesteld. En in de jaren '70 laaide (na 'Bloody Sunday') daar de strijd op tussen Ieren en Britten, eufemistisch 'the troubles' genoemd. Toch kwam er buiten Ierland geen enkele katholiek op het idee omwille van Noord-Ierland een Engelsman neer te schieten. Geen Franse priester riep ooit op een Britse popgroep aan te vallen. Geen Braziliaan blies een Britse ambassade op. En nimmer werden Britse producten geboycot omwille van de katholieke solidariteit. Het Ierse conflict bleef beperkt, in al zijn gruwelijkheid, tussen de twee strijdende partijen.De aanslagen die buiten Ierland op Britse doelen werden gepleegd, werden uitgevoerd door IRA-leden, niet door sympathisanten.
 
Liberia
Het bestaan van Israël is onrechtmatig. De staat is immers gevestigd op grondgebied van de Palestijnen. Het is dus een vorm van landjepik. Geen wonder dat de oorspronkelijke bewoners zich verzetten; dat deden wij toch ook tegen de Duitsers? Ook weer zo'n misvatting. De joden hebben beetje bij beetje, vanaf de jaren '90 van de 19e eeuw - onder invloed van het opkomend zionisme -  steeds meer grond gekocht van Arabische grootgrondbezitters (die soms niet eens ooit in Palestina geweest waren). De Palestijnen, die toen nog niet zo heetten, waren in verreweg de meeste gevallen slechts dagloner, eerst voor hun Arabische meesters, later voor joodse bazen. Maar toen die Arabische voormalige landeigenaren zagen dat die joden een veel betere opbrengst van diezelfde grond kregen, werden ze jaloers (zoals altijd) en begonnen ze de leugen te verspreiden dat het land gestolen was. En de aanwas van joodse inwoners werd de Arabieren sowieso al een doorn in het oog, zeker nadat de instroom na WO II steeds meer aanzwol. Toen Israël zich onafhankelijk verklaarde, kon de groot-moefti van Jeruzalem - een persoonlijke vriend van Hitler, mind you - zijn haat dus in een vruchtbare bodem planten. Maar er is een ander, opvallend gelijksoortig, voorbeeld dat het ook anders kan. Want de joden zijn niet het enige, of eerste, volk dat terugkeerde naar zijn roots. Vanaf 1822 keerden vrijgelaten Amerikaanse slaven, met steun van de VS, terug naar West-Afrika, naar het gebied dat wij nu als Liberia kennen. Ook daar werd land ingenomen van de oorspronkelijke bewoners, en waren de immigranten al snel de economisch sterkste partij. In 1847 werd het land (met Amerikaanse steun) zelfstandig, onder leiding van voormalige slaven. Toch heeft dit nooit tot een decennialange interne oorlog tussen de verschillende bevolkingsgroepen geleid. Daarbij, als we elk land dat daadwerkelijk is ingepikt moeten teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners, dan moeten we per direct Canada, de USA, Mexico, Brazilië, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, en ga zo maar door, ontruimen. En ook landen als Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte, die pas na de Arabische veroveringsoorlogen van de 7e tot de 9e eeuw een grotendeels Arabische bevolking kregen, zouden terug moeten worden gegeven aan de Berbers die daar eigenlijk de baas waren, en Turkije, dat pas sinds de 11e/12e eeuw Turks is, moet dan stante pede teruggaan onder Griekse vlag.S ucces ermee, zou ik zeggen...

Israël       
Joden hoeven toch helemaal geen eigen land te hebben, waar is dat goed voor?, hoor je steeds vaker. Buiten het feit dat dat net zoiets is als zeggen dat zwarten beste mensen zijn, maar geen eigen land hoeven te hebben, kan ik daar kort over zijn. Door de eeuwen heen werden joden in de landen waar ze -al dan niet uit vrije wil - verbleven, of dat nu Portugal, Spanje, Rusland, Polen, Duitsland of Nederland was (procentueel heeft Nederland, tolerant als we zijn, het grootste aantal joden de dood ingejaagd) mikpunt van pogroms, vervolgingen en uitroeiïng. Het gevolg van bijgeloof, paranoia  en jaloezie. En als de joden hun staat niet zouden mogen hebben (de Tempel staat nota bene in Jeruzalem, niet in Mexico-stad of Kampala!) WAAR dan wel?! Want waar je die joodse staat ook zou huisvesten, het zou altijd kunnen worden afgeschilderd als een bezetting. Het zou immers altijd van het bestaande grondgebied van een ander land af gaan; er bestaat geen niemandsland meer. De joodse staat hoort in het land van herkomst, en dat is Israël. We verplaatsen Luxemburg toch ook niet naar de Kaukasus?

Genocide
De oorlog die Israël tegen Hamas voert, is een asymmetrische oorlog, waarbij de ene partij veel sterker is dan de andere, en in feite een genocide. Laat ik beginnen met te zeggen dat ALS Israël een volkenmoord op de Palestijnen wil uitvoeren, dan doen ze dat verdomd onhandig. De bevolking van de Palestijnse gebieden is immers een van de weinige (wereldwijd) die groeit. Op de Westoever en de Gazastrook hebben ze nog nooit van vergrijzing gehoord. En je kunt veel van de Israëli's zeggen, maar onhandig zijn ze niet. Dus de beschuldiging van genocide is niet meer dan stemmingmakerij. En wat betreft die asymmetrische oorlog betreft (vrijwel iedere oorlog is asymmetrisch), dat is ook maar betrekkelijk. De raketten die Hamas met de regelmaat van de klok op Israëlische dorpen en steden afvuurt, worden steeds sterker. En het mag dan waar zijn dat ze vooralsnog weinig tot geen schade aanrichten, maar dat is niet het doel van Hamas; die wil wel degelijk zo veel mogelijk joods bloed zien vloeien. Het is geen speelgoed. Daarom hebben de Israëli ook die muur gebouwd, die op zo veel verontwaardigde reacties kan rekenen onder westerse criticasters. Maar vóór de muur er stond, was er bijna elke week een zelfmoordaanslag op een bus of pizzeria. Om daarmee door te gaan, graven Hamas-strijders nu tunnels. Moeten de Israëli's dan gewoon stilzitten, liefst met een schietschijf om hun nek, en wachten tot een Palestijn ze komt afknallen? Die laatste zin mag Gretta Duisenberg dan wellicht als muziek in de oren klinken, maar ik denk niet dat er ook maar één jood is die dat zal doen. De muur tussen joodse en Palestijnse gebieden heeft al jarenlang zijn nut bewezen, want er zijn (bijna) geen aanslagen meer geweest in Tel Aviv of Jeruzalem. En laat ik duidelijk zijn; als er onschuldige Palestijnse kinderen het slachtoffer worden van de Israëlische militaire slagkracht, dan is natuurlijk afschuwelijk. Weerzinwekkend zelfs. Maar de kille waarheid is dat iedere dode peuter de natte pr-droom is van elke Hamas-leider. Want met elk dood kind, zo redeneren zij, zal de afkeer, de haat zelfs, tegen Israël en de joden groeien. En gezegd moet worden, die tactiek, hoe cynisch ook, werpt zijn vruchten af. Dat die dode Palestijnse kleuters het gevolg zijn van het lanceren van raketten tussen schoolgebouwen of ziekenhuizen door Hamas, daar zijn de critici blind voor. Israël is in hun ogen het kwaad.  

Oorlog
De waarheid is, dat er een oorlog gaande is tegen de joden. En in feite tegen ONS. Tegen onze cultuur, onze waarden, onze vrijheid. De joden weten dat, wij niet. Wij blijven halsstarrig volhouden dat er geen probleem is met de islamitische bevolking. Wij volharden in de politiek-correcte mening dat het maar een paar extremisten zijn. Zelfs als dat waar is, dan groeit dat stel extremisten verdomd snel. Jongens uit Engeland, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland,  die bij wijze van spreken nog nooit een jood hebben gezien, laat staan dat ze er onder hebben geleden, posten enthousiast hun filmpjes op Youtube, trots het afgehakte hoofd van weer een christen tonend. De Syrische christenen, die het toch zo'n 1700 jaar hebben uitgehouden, zijn uitgeroeid of verjaagd. Yazidi's krijgen, opgejaagd als vee op een bergtop, de keus zich te bekeren of te sterven. Vrouwen worden levend begraven als ze het verkeerde geloof aanhangen. Een ethnische zuivering waar Europa angstvallig over zwijgt, bang om het geweld in de eigen achtertuin aan te wakkeren. De EU maakt zich liever druk over de labeltjes in onze overhemden... Er bestaan nu al enclaves in Europese steden waar de sharia in feite is ingevoerd en waar de politie zich niet of nauwelijks durft te vertonen. Wanneer gaan we inzien dat er een oorlog tussen de islam en het vrije Westen woedt? Want als het alleen (soms zeer terechte) kritiek op het beleid Israël betreft, waarom worden dan schoolkinderen in Toulouse als dolle honden afgeschoten? Hebben zij Gaza bezet? Waarom worden dan de bezoekers van een joods museum neergemaaid? Hadden zij op Gaza-stad geschoten? Waarom kunnen dan de joden in Amsterdam niet meer met hun keppeltje over straat? Zijn zij de kolonisten? En waarom moet het Anne Frankhuis beveiligd worden met containers? Heeft zij het bevel gegeven een Hamasleider te elimineren? Op al die vragen luidt het antwoord; NEE! Het probleem ligt bij de islam, die de wereld wil veroveren en onderwerpen. Nu concentreren ze zich nog op de strijd in Syrië en Irak, omdat ze daar de basis van hun kalifaat willen vestigen, hun heilstaat. En natuurlijk op Israël, die gapende wonde in het bewustzijn van blijkbaar iedere moslim. Maar op een dag keren ze als veteranen terug naar de landen waar ze vandaan kwamen, net als de moordenaars uit Brussel en Toulouse. En dan zullen ze ook hier toeslaan. De open grenzen zullen ze daarbij alleen maar in de kaart spelen. Zonder grenscontrole is het immers zo veel prettiger reizen met je bomgordeltje, als een backpacker from hell. Dat, en het feit dat we in Europa geen legermacht van betekenis meer hebben. We hebben van Europa een speeltuin voor het islamitisch terrorisme gemaakt. Wij, naïeve halzen die we zijn, gaan ze onthalen met thee en een goed gesprek! ISIS wil Israël, en de joden, van de aardbodem wegvagen, daar zijn ze gewoon eerlijk in. En er zijn jammer genoeg zat niet-islamieten die het van harte met ze eens zijn, vergiftigd als ze zijn met anti-semitische propaganda.  Maar stel dat ISIS dat lukt  -niets is onmogelijk - dan zijn wij, westerlingen, zonder enige twijfel daarna aan de beurt. Wij zijn, katholieken, protestanten, joden, hindoes of wat dan ook, kafirs - ongelovige honden. En die moeten gewoon dood, punt uit. Geen discussie over mogelijk. Dus voor je het weet, spiezen ze onze hoofden op de hekken. Straks zijn het onze dode ogen die te zien zijn op Youtube. Natuurlijk zullen er genoeg slappelingen zijn die zich onmiddelijk bekeren als ze een jallaba zien. Maar echte katholieken, of zelfs overtuigde atheïsten, zouden dat niet moeten doen. Als die dag komt, zullen we allemaal wensen dat Israël nog bestond, al was het maar om ons te beschermen tegen het absolute kwaad dat ISIS heet. Maar dan zal het te laat zijn. Want in de ogen van de ISIS-aanhang zijn wij allemaal joden!

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer