Europa
22 augustus 2014 | door: Martine Reicherts, EU-Commissaris voor Justitie

Pakketreizen: Dringend betere bescherming nodig voor consumenten in de EU

Steeds meer consumenten stellen zelf online hun reis samen. Zij verdienen dezelfde bescherming als degenen die een klassieke pakketreis boeken.

"De EU-regels voor pakketreizen moeten geschikt zijn voor het digitale tijdperk."

Europeanen reizen graag. Elk jaar worden er meer dan een miljard vakantiereizen geboekt. Vooral in de zomermaanden wordt er veel gereisd: maar liefst de helft van alle EU-burgers gaat ten minste één keer op reis.

 

Dankzij de consumentenbescherming in de EU kunnen mensen die een pakketreis boeken doorgaans met een gerust hart naar hun vakantiebestemming vertrekken: ze weten dat ze ook weer naar huis kunnen, zelfs als het reisbureau waar ze vlucht, hotel en autohuur hebben geboekt, failliet gaat.

 

De Europese Commissie wil dat meer vakantiegangers op deze bescherming kunnen rekenen. Het hervormingsvoorstel is nu al een jaar in behandeling en de nieuwe regels zijn nog steeds niet van kracht. Het Europees Parlement heeft in maart zijn krachtige steun voor het voorstel uitgesproken. Nu moeten de lidstaten het eens worden. Ik wil er daarom bij de ministers op aandringen ambitie te tonen en werk te blijven maken van de hervorming. De Europese burgers verdienen het dat de nieuwe regels er zo snel mogelijk komen.

 

Waarom is een hervorming nodig?

Dankzij de nu geldende regels kunnen miljoenen EU-burgers zonder stress van hun vakantie genieten. Maar die regels dateren al van 1990. Hoe mensen hun vakantie boeken, is inmiddels sterk veranderd: vroeger kozen de meeste Europeanen een kant-en-klaarpakket uit een reisbrochure en boekten zij de reis bij de plaatselijke reisagent. Tegenwoordig zoeken steeds meer consumenten op internet hun reis bij elkaar.

 

Zo’n 23% van de toeristen boekt een traditioneel vakantiepakket, maar 20% kiest nu voor een pakket nieuwe stijl en stelt zelf online zijn reis samen. Mensen boeken bijvoorbeeld hun vlucht en hotel bij het ene reisbureau en huren een auto via een ander. Vaak weten ze niet wat voor bescherming ze kunnen krijgen als er iets misgaat. De regels moeten dus worden aangepast aan deze veranderende markt. De EU-regels voor pakketreizen moeten geschikt zijn voor het digitale tijdperk en de burgers moeten weten wat hun rechten zijn.

 

Wat zijn de voordelen van de nieuwe regels?

Het hervormingsvoorstel van de Commissie maakt de regels klaar voor de moderne tijd. De naar schatting 120 miljoen consumenten die een aan hun wensen aangepast reisarrangement boeken, krijgen betere bescherming, met name als ze online boeken. Zo weten ze wat voor product ze kopen en wat voor bescherming in het reisarrangement is inbegrepen. Er komen striktere controles op prijsverhogingen nadat het contract is ondertekend, en meer transparantie.

 

De nieuwe regels maken het ook makkelijker om te bepalen welke partij aansprakelijk is als er iets misgaat. Het recht van reizigers om te annuleren worden verruimd: annuleren kan bijvoorbeeld ook bij buitengewone en onontkoombare omstandigheden op de plaats van bestemming, en het wordt gemakkelijker om verhaal te krijgen. Voor het eerst zullen consumenten in de hele EU compensatie kunnen vragen voor immateriële schade, zoals een vakantie die in het water is gevallen.

 

Maar de nieuwe regels bieden ook voordelen voor de reissector. Formaliteiten worden teruggedrongen en voor alle spelers gaan dezelfde regels gelden: de nationale regelingen voor bescherming tegen insolventie zullen ook over de grens worden erkend.

 

De EU-burgers kunnen pas van de nieuwe regels profiteren als het Europees Parlement en de lidstaten het eens worden over de definitieve wetstekst. Ik vraag de ministers nu om er snel werk van te maken. Als er dit najaar een akkoord wordt bereikt, kunnen begin volgend jaar de onderhandelingen worden afgerond en de nieuwe regels van kracht worden. Nog meer consumenten in de EU kunnen dan zorgeloos van hun vakantie genieten, wetende dat ze in die fijne tijd van het jaar op een vangnet kunnen rekenen.

Trefwoorden:
EuropaEconomie

Deel

met uw netwerk:


Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer