Verkeer
4 september 2014 | door: Martin Vos, Gepensioneerd huisarts, inspecteur vervoerskunde

Nieuw belastingstelsel biedt kansen in mobiliteit

Staatssecretaris Wiebes werkt aan een nieuw belastingstelsel om de belastingwetten te vereenvoudigen. Een uitgelezen mogelijkheid om in de automobiliteit te scoren. Dat kan eenvoudig en vernieuwend.

"Minder bureaucratie, minder files, schonere lucht"

In de eerste plaats dient de taxiwet te worden afgeschaft. Deze wet stamt uit de tijd dat er een schaarste was aan auto's en je nog een telefoon moest zoeken om een auto te vinden. Nu zitten tientallen ambtenaren vergunningen te regelen voor iets wat de burger tegenwoordig heel goed zelf kan. Iedere producent van zitplaatskilometers, de automobilist dus, zou het recht moeten hebben zijn product vrij op de markt te brengen. Iedere chauffeur een potentiële snorder zou je kunnen zeggen. Kwaliteitseisen, veiligheid en geldstromen zijn met enkele apps eenvoudig te regelen.

 

Iedere automobilist een ondernemer

Als Wiebes dat regelt kan iedere automobilist die dat wil voor ondernemer spelen. Een van de heilzame effecten is dat er gemiddeld meer inzittenden per auto zullen zijn en het beslag op de beschikbare infrastructuur afneemt. Een gang van zaken overigens die elders in de wereld heel gebruikelijk is.

 

Lege stoelen zijn zonde

Waarlijk vernieuwend kan Wiebes zijn door experimenten toe te staan waarbij niet het gebruik van de infrastructuur wordt belast maar de inefficiëntie bij dat gebruik. Die inefficiëntie zit met al die lege stoelen in de automobiliteit ingebakken. De laatste poging om het rekeningrijden te regelen werd een mislukking omdat het project leed aan grootschaligheid, gebrek aan keuzevrijheid en onveilige privacy. De technologie maakt een systeem mogelijk dat als motto “auto vol geen tol” heeft.  Rijdt iemand alleen in zijn auto betaalt hij de volle mep wegenbelasting per kilometer voor het gebruik van de infrastructuur. Naarmate het aantal onbezette zitplaatsen kleiner is, wordt het tarief voor dit gebruik lager om uit te monden in, bijvoorbeeld, het genoemde auto vol, geen tol principe. Een dergelijk systeem kan met bestaande technologie kleinschalig, facultatief en privacyproof worden ingevoerd waarbij een modulaire uitbreiding mogelijk is.

 

De herziening van het belastingstelsel biedt mogelijkheden de bureaucratie te verminderen en het rekeningrijden in te voeren waarvan alle betrokkenen voordeel hebben. En het leidt tot minder files en schonere lucht. 

 

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Martin Vos, Gepensioneerd huisarts, inspecteur vervoerskunde
Koning moet Nationaal Museum herkansing geven - 3 maart 2015
Nieuw belastingstelsel biedt kansen in mobiliteit - 4 september 2014
Maak van elke automobilist een ondernemer - 29 juli 2014Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer