Sport
14 september 2014 | door: Peter-Jan Mol, kennisadviseur sport & bewegen

Verenigingen moeten ouders niet opvoeden

Vorige week is de multimediale campagne TV Sportplezier gelanceerd. Een campagne die kinderen de lol in sport terug wil geven. Naar mijn mening wordt de rol van de vereniging hierbij zwaar overschat.

"Verenigingen dragen door hun bestaan al hun steentje bij aan een betere maatschappij."

TV Sportplezier wil van ‘beginnende ouders’, de nieuwe ouders op de club, positieve ouder-supporters maken. Marijke Fleuren, hockeybestuurder en kernlid van het VWS-programma Veilig Sportklimaat, en Jack van Gelder, boegbeeld van de campagne, stelden woensdag 10 september bij RTL Late Night dat clubs ouders moeten opvoeden. Zodat die op hun beurt hun kinderen weer op kunnen voeden.

 

Vereniging is geen haarlemmerolie

Enerzijds is dit een sympathieke gedachte. Een vereniging biedt een omgeving waar veel ouders geregeld samen komen en soms ook een vrijwilligersrol hebben. Een prima plek dus om het gesprek met hen aan te gaan. In dit geval over oudergedrag op en langs de velden en zalen. Anderzijds worden clubs doodgegooid met initiatieven om elders falend beleid te repareren. Decentralisaties? Laten we de sportclub inzetten om de problemen binnen de jeugdzorg op te lossen. Arbeidsreïntegratie? Bij de vereniging is altijd wel wat te doen. Overgewicht? De sportkantine is the place to be.

 

Verloedering slaat overal toe

Het onvolwassen gedrag van volwassen mensen op de sportvelden is geen fenomeen op zich. Diezelfde mensen gedragen zich hufterig in het verkeer, gooien hun afval in de natuur en zien steevast de stemhokjes over het hoofd. Het is niet geloofwaardig om deze verloedering van onze maatschappij op het bordje van verenigingsbestuurders te leggen.

 

Leg probleem op het juiste bordje

Verenigingen dragen door hun bestaan al hun steentje bij aan een betere maatschappij. Er zijn zeker verenigingen die over dermate veel menselijk kapitaal beschikken dat zij een stap verder kunnen zetten en als verlengstuk van de overheid kunnen fungeren. Mits diezelfde overheid niet al lang op andere terreinen, zoals accommodatie- of subsidiebeleid, de duimschroeven heeft aangedraaid. Van het gros van de verenigingen kun je echter niet vragen het probleem van schreeuwende ouders op te lossen. Deze problematiek zullen wij als individuele burgers op moeten lossen, geholpen door een overheid die kaders neerzet waarbinnen wij met zijn allen dienen te blijven. Laten we elkaar dus aanspreken op gedrag, of dit nu in huis, op straat, op het werk of bij de vereniging is. En laat de overheid ingrijpen daar waar grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Dat levert iedereen plezier op.

Deel

met uw netwerk:
Opiniestukken van: Peter-Jan Mol, kennisadviseur sport & bewegen
Verenigingen moeten ouders niet opvoeden - 14 september 2014
Participeren of creperen - 18 september 2013
Dynamisch werken is goed voor de gezondheid - 19 augustus 2013Meer opiniestukken:

Bestel online:

Zo wordt u opiniemaker

In dit boek leert u in tien stappen denken en schrijven als een journalist

 

Alleen nog verkrijgbaar via bol.com


Schrijftip van de week

Week 18
Lift mee op de bekendheid van anderen
> Meer